6 принципа от обучението на възрастни и как да ги приложим в обученията по безопасност

Налага ли ви се да провеждате обучения или специализирани инструктажи по здраве и безопасност? А колко от вас са били на обучение за презентационни умения или принципите на обучение на възрастни?

В тази статия ще разгледаме някои основни принципи в обучението за възрастни и ще видим как те могат да бъдат приложени и развити в едно обучение по безопасност, така че то да бъде по-ефективно.

Това, разбира се, означава, че обучението ви ще спомогне за една по-здравословна и безопасна работна среда.

Принципи на обучението за възрастни в обучението по безопасност

Ако отговаряте за осигуряването на обучение по безопасност на работното място, вие отговаряте за това да намерите и приложите правилния начин за преподаване на възрастни.

Заради това, че възрастните са възрастни, то има неща, които се различават от начина на обучение при децата. Тези „неща“ се наричат принципи за учене за възрастни.

Накратко:

 • Възрастните участ по различен начин от този, по който го правят децата
 • Ако не проектирате и разработите вашето обучение по начин, който да е съобразен с аудиторията, то обучението няма да бъде ефективно.

Малкълм Ноулс формулира следните принципи на обучението за възрастни.

Възрастните обучаващи се:

 1. са самоорганизирани. Преподавателите подпомагат обучаемите при вземане на решения;
 2. притежават житейски опит, който използват в процеса на обучение;
 3. са ориентирани към цели;
 4. искат обучението да е свързано и насочено към задачите. Обучението трябва да е насочено към решаване на определени задачи или проблеми.
 5. учат, когато са мотивирани да учат;
 6. обичат да бъдат и да се чувстват уважавани.

И така, как можем да „вкараме“ тези принципи в обучението по безопасност и здраве при работа?

Да прегледаме тези принципи в детайли.

Възрастните обучаеми са самоориентирани

1. Възрастните обучаеми са самоориентирани.

Повечето възрастни обичат да създават свои собствени решения. Това важи и за възрастните, които се учат и на работното място.

Дайте възможност на участниците да участват в разработването на програмата за обучение. Консултирайте се с тях. Питайте ги какво мислят.

Направете ги част от здраве и безопасност, а не да се чувстват като деца, които слушат лекция от родител.

Как това може да се включи в процеса на обучението:

 • Когато е възможно, позволете на работещите да предприемат определени дейности по обучение по реда, по който желаят.
 • Наблягайте на дискусиите и активните учебни упражнения.
 • Осигурете обучение, което позволява да се покаже лидерство и възможност за вземане на решения.
 • Включете работещите при определяне на програмите за обучение и инструктажи.
 •  Включете работещите в разработването на учебни материали, например да потърсят повече информация по даден проблем или казус.
 • Осигурете активни учебни материали – дискусии, практически упражнения, сценарии за решаване на проблеми.
 • Дайте възможност учебните материали да бъдат достъпни по всяко време, така че да се използват при нужда.

Много хубави пожелания, ще кажат някои колеги, но нашите работещи са пасивни. Те обичат да си седят и да слушат и се дразнят, ако включиш задачи с мислене.

Всичко става стъпка по стъпка. Когато хората са свикнали, че обучението по безопасност е просто още едно нещо, което трябва да „преживеят“, е необходимо малко време да ги превърнеш от пасивни слушатели в ангажирани участници.

Нека не забравяме обаче, че обучението е и част от цялостната политика по здраве и безопасност. Възприемането на едно такова обучение като формалност, в която не е необходимо да положим усилия, а го използваме, за да си починем, ще се промени в цялостната промяна и осъзнаване на здраве и безопасност като част от целия производствен процес.

В интерес на истината, в някои случаи и пред нас е възниквало предизвикателството да накараме обучаемите да мислят, да участват във вземането на решения. Често сме чували или усещали мисли като „Дай ми универсално решение за моя проблем, не ме карай да разсъждавам и да измислям аз решението!“.

В такива ситуации даваме примери, които показват разнообразието от възможности и се опитваме да предизвикаме дискусия за споделяне на практики и опит, като по този начин прилагаме и втория принцип:

Възрастните обучаеми имат житейски опит

2. Възрастните обучаеми имат житейски опит.

Когато възрастните научат нова информация и умения, те „асоциират“ това с информация и опит, които вече имат.

Това означава, че има по-голям шанс, те да запомнят концепциите от обучението, ако помагате на служителите да свържат новите концепции с предишни знания.

Какво означава това в контекста на обучение за безопасност и здраве?

Служителите имат много опит във връзка с безопасността вкъщи, от предишни работни места и, разбира се, от предишни обучения на сегашните им работни места. В някои случаи те знаят за определени теми също толкова за безопасността, колкото и мениджърите или дори обучаващият.

 • Попитайте ги за опасностите и как най-добре да ги контролирате.
 • Помолете ги да споделят своя собствен опит в областта на безопасността по време на обучителните сесии.
 • Поискайте информация от служителите, когато се разработват учебните материали.
 • Започнете обучението, като попитате служителите какво вече знаят или вярват по темата, която ще покриете.
 • По време на обучението попитайте служителите за собствените им мнения и преживявания.
 • Свържете предишния си опит с новите учебни материали.
 • Когато въвеждате нови идеи, използвайте симулации, метафори, аналогии и сравнения с неща, които вече знаят вашите служители.
 • Не забравяйте, че всеки човек може да е имал различен опит и да има различно мнение.
 • Бъдете готови да чуете хора, чиито мнения са различни от заложените в обучението и в действителност може тези идеи да са верни.
 • Бъдете готови с уважение да се обърнете към хора, чиито мнения въз основа на минал опит са погрешни.

Възрастните обучаеми са ориентирани към целите

3. Възрастните обучаеми са ориентирани към целите.

Възрастните рядко ще седнат да учат само заради ученето. Това е романтична идея, но в действителност няма много „учене за учене“ в света на възрастните (със сигурност, има и изключения, разбира се).

Вместо това хората често участват в обучението, защото имат конкретна цел. Те искат квалификация, да научат повече за нова машина или как да се справят с многознайковците по време на инструктажите.

Какво означава това в контекст на обучение за безопасност и безопасност?

Това е лесно. Не преподавайте абстрактно за безопасността. Вместо това, уверете се, че те осъзнават, че безопасността е за нещо, за което се интересуват – собствените им ръце, собствените им очи, собствената им способност да работят и подкрепят семейния бюджет и собствения им живот.

Плюс всички тези неща за техните колеги, близки и приятели. Това е цел, която всички работници могат да разберат.

 • Осигурете обучение, което води до ясна, желана цел, като повишаване, нова възможност за работа, по-добро самочувствие, повече отговорности или по-безопасни условия на труд.
 • Обяснете по време на обучението как обучението ще ви помогне да постигнете желаната цел; помогнете на служителите ви да видят „какво е в тях за тях“.
 • Съсредоточете се върху обучението, в което те „правят“ нещо, а не просто да „узнаят“ нещо. Тук бих искала да вметна, че понякога започваме съвсем отначало – информираме, но това в контекста на главната цел на обучението – мотивиране и разбиране на това, което се прави. Най-важният въпрос, на който трябва да дадем отговор по време на обучение или инструктаж – това е отговорът на въпроса „Защо?!“

Възрастните обучаеми искат обучение, което да е от значение и да бъде ориентирано към задачите

4. Възрастните обучаеми искат обучение, което да е от значение и да бъде ориентирано към задачите.

В училище децата изучават големи области на обучение като химия, физика и математика. Средностатистическият възрастен не е вероятно да направи това. Вместо това те искат обучение, което ги учи да изпълняват конкретни задачи. И те искат да знаят, че ще използват тези задачи в живота си и/или в работата си. И то скоро.

Какво означава това в контекст на обучение за безопасност и здраве?

Не изваждайте презентация от 150 слайда. Колко и ценни и информативни да са те, нека основните акценти да са първата стъпка за ефективно обучение.

Няма смисъл в тема за факторите на работната среда да обяснявате на работещ какви са опасностите от йонизиращи лъчения, ако такива не присъстват в неговата работа.

Няма смисъл в тема за опасни химични вещества и смеси да се разпростреш в подробни обяснения за всички класове опасности, вместо да се съсредоточиш на трите, които съществуват за тези работещи и са реални за тях.

За обучаемите е важно какви са опасностите за тях и как да се защитят.

 • Създайте програми за обучение и инструктаж, които да се съсредоточат изключително върху материала, който служителят трябва да знае; отървете се от допълнителния материал.
 • Създайте учебни дейности, които са базирани на задачи или които наблягат на решаването на проблеми.
 • Осигурете обучение, което обучаемият може незабавно да приложи, за да завърши задача или да реши проблем в работата си.

 Възрастните обучаеми научават, когато са мотивирани да учат

5. Възрастните обучаеми научават, когато са мотивирани да учат.

Кога ядете? Когато сте гладни или когато някой ви каже?

Кога спите? Когато сте сънливи или когато някой ви каже?

Като цяло правим неща, когато искаме – когато сме мотивирани да ги направим. Същото важи и за ученето. Научаваме, когато сме мотивирани да учим.

Какво означава това в контекст на обучение за безопасност и безопасност?

Вярно е, че правилата за безопасност и спазването им изискват определени обучения и това е извън контрола ви, но все още има възможности и по този въпрос.

На първо място опитайте се да покажете защо темите за безопасността са от интерес за тях.

 • Избягвайте да правите големи обучения с очакванията, че работниците ще продължат да мислят по тях и ще ги приложат някога в далечното бъдеще.
 • Обмислете възможността да предлагате обучение на незадължителна база при поискване, така че работниците да могат да проявят желание за дадено обучение.
 • Направете обучение чрез повече медии, например чрез онлайн обучение.
 • Дайте на работещите време за обучението, така че необходимостта от изпълнение на ежедневните задачи да не ги демотивира за ученето.

Възрастните обучаеми искат да се чувстват уважавани

6. Възрастните обучаеми искат да се чувстват уважавани.

Това е доста очевидно. Ние всички се справяме по-добре в ситуации, когато се чувстваме уважавани, а често вършим лошо или отхвърляме знания, когато чувстваме липсата на уважение.

Макар понякога да се шегуваме, че за някои неща трябва да мислим за работещите като за деца, това в никакъв случай не означава родителски стил на поучаване в обучението.

Акцентът за нас в тази шега е грижата, която полагаме и разбираемото обяснение. А уважението, впрочем, дължим и на децата си.

Какво означава това в контекст на обучение за безопасност и здраве?

Накарайте работещите да се почувстват партньори в обучението по безопасност и здраве. Помолете ги да водят дискусии по време на реални тренировъчни сесии за безопасност – позволете им да поемат инициативата, когато можете.

Накратко, оценявайте ги като хора и оценявайте техните мнения и преживявания. Те ще бъдат по-добри, по-продуктивни и по-безопасни работници. И вие също може да научите много от тях. Плюс това, те вероятно ще ви харесат.

 • Винаги бъдете учтиви и уважавайте обучаемите.
 • Не предполагайте, че знаете всичко и те не знаят нищо; добре дошли са всички мнения.
 • Не само приветствайте всички мнения; търсете ги.

Използвани са материали от http://blog.convergencetraining.com

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.