Електромагнитни полета и здраве

Признавам си, че електромагнитните полета, техните характеристики и въздействието им върху човека са едни от най-белите полета в мозайката от знания, която събирам от години. По различни поводи чета материали, запознах се с Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) и всеки път като че ли започвам от начало.

В доклада си от 23 февруари 2009 г. относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент посочва следното:

Сред изненадите, които ни поднася човешкото тяло, една от най-оригиналните със сигурност е способността му по естествен начин да излъчва електромагнитни полета, дължащи се главно на биологичните ни функции. По този начин електрическата дейност на сърцето и мозъка може да бъде регистрирана съответно чрез електрокардиограма и електроенцефалограма. Взаимодейства ли си тази естествена електрическа дейност с електромагнитните полета, дължащи се на човешката дейност? Как човешкото тяло поглъща електромагнитните полета, излъчвани от толкова различни апарати, като радиото, телевизията, микровълновата печка, мобилния телефон, предавателните антени или високоволтовите електропроводи?

Всички тези въпроси предизвикват редица научни колебания, а обществените органи все още не са им обърнали достатъчно внимание. В това се състои интересът на настоящия доклад по собствена инициатива, подготвен напълно независимо, без да се заема позиция по бурния научен спор, отнасящ се до електромагнитните полета. Докладът си поставя за първостепенна цел, чрез около десетина конкретни предложения, да предостави отговори на гражданите, било то обикновени потребители на тези апарати и/или живеещи наблизо до предавателни антени или високоволтови електропроводи. Все повече граждани изразяват загриженост във връзка с последиците за здравето им от постоянното експозиция на микровълни.

Имайки предвид всичко това, реших да препубликувам тук някои моменти от статия, част от Международен проект “Електромагнитни полета”, която дава полезна информация за здравните ефекти, предизвикани от радиочестотни полета.

Радиочестотните полета (РЧ) са част от електромагнитния спектър. За целите на Международния проект “Електромагнитни полета”, тези полета са дефинирани в честотния обхват 300 Hz (0.3 kHz) – 300 GHz. Природните и изкуствени източници генерират РЧ полета с различна честота.

Източниците на радиочестотни полета са: монитори и видеодисплеи VDU (3 – 30 kHz), АМ (средни вълни) радио (30 kHz – 3 MHz), промишлени съоръжения за индукционно нагряване (0.3 – 3 MHz), РЧ устройства за термично запояване, медицинска диатермия (3 – 30 MHz), УКВ радио (30 – 300 MHz), мобилни телефони, телевизионни предаватели, микровълнови печки, медицинска диатермия (0.3 – 3 GHz), радари, сателитни връзки, микровълнови връзки (3 – 30 GHz) и слънцето (3 – 300 Ghz).

Радиочестотните полета са нейонизиращи лъчения. За разлика от рентгеновите и гама лъчите, те са твърде слаби, за да разкъсат връзките, които задържат молекулите в клетки и така да предизвикат йонизация. РЧ полетата могат, обаче, да повлияят различно на биологични системи като клетки, растения, животни или хора. Тези ефекти зависят от честотата и интензитета на РЧ полетата. Това не означава, обаче, че всички тези ефекти имат неблагоприятни здравни ефекти.

Радиочеститните полета над 10 GHz се поглъщат от повърхността на кожата, като много малко от енергията прониква в подлежащите тъкани. За настъпване на неблагоприятни здравни ефекти, като катаракти и изгаряния по кожата вследствие на експозиция на РЧ полета над 10 GHz, са необходими плътности на мощността над 1000 W/m2. Такива плътности не се срещат в ежедневието. Те действително съществуват в непосредствена близост до мощни радари. Съвременните стандарти за експозиция забраняват присъствие на хора в тези зони.

Радиочеститните полета между 1 MHz и 10 GHz проникват в експонираните тъкани и предизвикват загряване поради поглъщането на енергия в тези тъкани. Най-неблагоприятните здравни въздействия, които могат да настъпят от експозиция на РЧ полета между 1 MHz и 10 GHz са зависими от загряването чрез индуция, резултиращо в повишаване на температурите в тъканите или на човешкото тяло с повече от 1° С.

Индуцираното загряване на телесните тъкани може да предизвика различни физиологични и терморегулаторни отговори, включително намалена способност за изпълнение на умствени или физически задачи при покачване на телесната температура. Подобни ефекти са съобщавани у хора, подложени на топлинен стрес: например тези, които работят в гореща среда или страдат от продължителна треска.

Радиочеститните полета под 1 MHz не предизвикват значително загряване. По-скоро те индуцират електрически токове и полета в тъканите, които се измерват като плътност на тока в ампери на квадратен метър. Индуцираните плътности на тока, които надвишават поне 100 mA/m2, могат да интерферират с нормалното функциониране на тялото и да причинят неволни контракции на мускулите.

Радиочестотни полета на работното място

Съществуват производствени процеси, които използват радиочестотни полета: диелектрични нагреватели, използвани при ламинирането на дърво и запояване на пластмаси; промишлени индукционни нагреватели и микровълнови пещи; оборудване за медицинска диатермия за лечение на болки и възпаления в телесните тъкани; електрически хирургически инструменти за рязане и зашиване на тъкани. Персоналът, работещ с тези уреди може да бъде силно експониран, особено при радиочестотно загряване и запояване или при диатермия. РЧ полета близо до оборудването на работното място могат да надвишават десети от W/m2. Тези нива на експозиция се регламентират на национално и международно ниво.

Работещите в радио и телевизионните предаватели, в транспорта и в комуникациите могат да бъдат експонирани на относително високи нива на РЧ полета, когато работят в непосредствена близост до РЧ антени и радарни системи. Много важен контингент от тези работници е военният персонал. В много страни съществуват строги нормативни документи за контрол на гражданската и военна употреба на РЧ полета.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Електромагнитни полета и здраве”

  1. На 15.04.2011 г. бе отменен без замяна посоченият стандарт в чл. 158 от НАРЕДБА № 7 /23.09.1999 г./, а именно БДС 14525:1990 „Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни. Допустими стойности и изисквания за контрол“

    Отговор
  2. В България слава богу повечето норми са по-строги от европейските и много по-строги от американските (които защитават едрия бизнес а не работниците да си го кажем честно.)

    Въпреки приемането на доста нормативи от ЕС няма задължение да се приемат по-леки изисквания от новите страни членки така че по-строгите норми се запазиха.

    Отговор