Ергономични стандарти за работа с компютър – допълнителни елементи и работно пространство

В първата статия за ергономичните стандарти за работа с видеодисплей ви запознах с изискванията на част пета на БДС EN ISO 9241-5:2000 Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ) относно работната повърхност и стола. В днешната статия ще поговорим за това задължително ли е да имаме държател на документи и поставка за краката и какво трябва да съобразим, когати определяме местоположението на работното място с компютър.

Задължителни ли са поставката за крака и държателят за документи?

Съгласно ергономичният стандарт БДС EN ISO 9241-5 държателят за документи се препоръчва, когато се работи с документи на хартиен носител. Той трябва да се регулира по наклон, разстояние и височина.

За сравнение Наредба 7/2005 г. не посочва конкретно дали трябва или не трябва да има държател за документи, а директно посочва изискванията към него: държателят на документи да е стабилен, да се регулира и да е поставен в положение, което да намалява причиняващите дискомфорт движения на главата и очите при работа.

Поставката за краката, според стандарта, е необходима, когато поради една или друга причина височината на стола е такава, че не можем да стъпим добре на пода. Повърхността на поставката не трябва да бъде хлъзгава.

Отново като сравнение, Наредба 7/2005 г. изисква да се осигури опора за краката, ако работещият с видеодисплей желае това.

Как да разположим конкретното работно място

Ергономичните изисквания относно разполагането на конкретното работно място в пространството насочват вниманието към:

  • достъпа на работещия – да не се ограничава и затруднява достъпа до конкретното работно място;
  • достъпа с цел поддръжка – да не се затруднява достъпа до кабели и щепсели;
  • работните групи – да осигурява възможност за комуникация;
  • наличното пространство – за съжаление тук стандартът препраща към националното законодателство за минимално пространство, а Наредба 7/2005 г. не поставя такива изисквания. Само като информация ще припомня изискването на отменената Наредба № 3 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи: площ на работното място не по-малка от 4,5 кв. м и минималната кубатура 13 куб. м.;
  • осветлението (за ергономичните изисквания към което ще разкажа при представянето на част 6 на стандарта);
  • и да не забравяме, че е необходимо да има достъп и с цел почистване.

Свързването с кабели трябва да се планира и осъществява, преди разполагането на конкретните работни места, като се има предвид какво ще бъде разположението. Все пак обаче, те трябва да се оставят с достатъчна дължина, за да има възможност за следващо преподреждане на пространството в помещението.

Практически указания – слънчезащита на работни места с монитор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.