Фактологични справки на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа

Фактологичните справки (Facts, Factsheet) се превеждат на всички официални езици на Европейския съюз и насочват към конкретни проблеми на безопасните и здравословни условия на труд, върху конкретни сектори или групи работници.

В тях, по сбит и достъпен начин на една страница се представят основните рискове за здравето и безопасността, какво може да се направи за тях, кой е отговорен за справянето с тях и къде може да се прочете повече по въпроса.

До момента има публикувани 103 такива фактологични справки, като всички след номер 68 могат да бъдат намерени на български език, а от предишните преведени са само някои от публикациите.

Как може да използвате тази информация?

Освен, че може да ви насочи към работа по определени проблеми и да подпомогне в някои случаи оценката на риска, фактологичните справки могат да бъдат и част от вашия начален инструктаж. Да припомним, че съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. задължително в програмата на началния инструктаж са и

3. въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган.

Списък на всички фактологични справки, налични на български език

 • Factsheet 33 – Въведение към темата опасни вещества на работното място
 • Factsheet 34 – Елиминиране и подмяна на опасни вещества
 • Factsheet 40 – Кожни алергии
 • Factsheet 58 – Намаляване и контрол на шума
 • Factsheet 68 – Експертна прогноза за възникващите биологични рискове, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР)
 • Factsheet 69 – Младите работещи — факти и цифри. Заетост на младите хора
 • Factsheet 70 – Младите работещи — факти и цифри. Излагане на рискове и въздействие върху здравето
 • Factsheet 71 – Въведение в свързаните с труда мускулно-скелетни смущения
 • Factsheet 72 – Свързани с труда смущения във врата и горните крайници
 • Factsheet 73 – Опасности и рискове, свързани с ръчното обработване на товари на работното място
 • Factsheet 74 – Експертна прогноза за възникващите психосоциални рискове, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР)
 • Factsheet 75 – Свързани с труда мускулно-скелетни смущения: отново на работа
 • Factsheet 76 – Националните икономики и безопасността и здравето при работа
 • Factsheet 77 – Ползите за бизнеса от добрата безопасност и здраве при работа
 • Factsheet 78 – Мускулно-скелетни смущения, свързани с труда: доклад за превенция. Резюме
 • Factsheet 79 – Закрила на работещите в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга
 • Factsheet 80 – Оценка на риска — роли и отговорности
 • Factsheet 81 – Оценката на риска — ключът към здравословни работни места
 • Factsheet 82 – Безопасност и здраве при работа в училищните програми — дейности на държавите-членки Резюме на доклада
 • Factsheet 83 – Добри практики за предотвратяване на рисковете за младите работници — Резюме на доклада
 • Factsheet 84 – Експертна прогноза относно новите и нарастващите рискове за безопасността и здравето при работа с химикали
 • Factsheet 85 – Оценка, премахване и значително намаляване на рисковете на работното място Резюме на доклад на Агенцията
 • Factsheet 86 – Предотвратяване на увреждания на почистващия персонал
 • Factsheet 87 – Разнообразието на работната ръка и оценката на риска: гаранция, че всеки е обхванат Резюме на доклада на Агенцията
 • Factsheet 88 – Поддържай безопасно работно място – безопасност за работниците
 • Factsheet 89 – Поддържай безопасно работно място – за работодателите Осигурете безопасност за работниците – спестете пари
 • Factsheet 90 – Поддръжка и безопасност и здраве при работа – статистически преглед
 • Factsheet 92 – Интегриране на БЗУТ в управлението на предприятието Резюме на доклад на Агенцията
 • Factsheet 93 – Как работодателите да насърчават здравословни условия на труд
 • Factsheet 94 – Как служителите да насърчават здравословните условия на труд
 • Factsheet 95 – Резюме на доклада относно икономическите стимули за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд: преглед от европейска гледна точка
 • Factsheet 96 – Безопасната поддръжка в практиката – условия за успех
 • Factsheet 97 – Предаване на посланието: „Кампания за осигуряване на безопасност и здраве при работа в областта на автомобилните превози“
 • Factsheet 98 – Управление на рисковете за водачите в автомобилния транспорт: примери за добри практики
 • Factsheet 99 – Безопасна поддръжка в земеделието
 • Factsheet 100 – Европейски политики и примери за добри практики във връзка с Legionella и легионерска болест.
 • Factsheet 101 – Насърчаване на здравето сред младите работници – Резюме на случаи на добри практики
 • Factsheet 102 – Насърчаване на психичното здраве на работното място – Резюме на доклад за добри практики
 • Fasctsheet 103 – Стратегии за обучаване на учителите как да преподават за риска

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.