(Не)научени уроци: Злополуки с киселини

В тази статия ще припомним някои от злополуките в България и по света, свързани с изгаряне от киселина. Някои от тях, за съжаление, завършват трагично. Злополука при разтоварване на киселина … Чети нататък

Опасни химикали при ремонт на автомобили

Опасни вещества при ремотн на автомобили

На пръв поглед опасните химикали не са на преден план при авторемонтните работи, особено когато прочетем в информационните листове на маслата, че не се класифицират като опасни. В някои случаи … Чети нататък

Национален азбестов профил на България

случаи на мезотелиом в България

На Петата министерска конференция по околна среда и здраве, проведена в Парма, Италия през 2010 г., държавите-членки от Европейския регион на СЗО приеха с декларация да разработят национални програми за … Чети нататък

Азбестови материали в сградите

азместови материали в строителството

* Информацията е част от „Насоки по приложението на законодателството за минимизиране на риска от професионална експозиция на азбест. Част I. ПРОУЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗБЕСТ“. Автори: С. … Чети нататък

10 правила за безопасна употреба на третирани семена

10 правила за безопасна употреба на третирани семена

Качествените семена се обработват с продукти за растителна защита, които позволяват ефективна борба с патогени и вредители във фаза покълване на семената и в началните стадии на развитие на растението. … Чети нататък