Психотоксичен ефект на органичните разтворители

Опасни химични вещества и смеси

Б.Ценова, Д.Велкова Национален Център по хигиена, Медицинска Екология и Хранене “Проблеми на хигиената”, т. XXI, 2, 2000 Органичните разтворители (ОР) са едни от най-често срещаните невротоксични вещества на работното място. … Чети нататък

Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Анализ на риска от големи аварии

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната … Чети нататък