Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Кога стълбата е неизправна?

Ladders

Изискванията за безопасна работа със стълби за описани в Раздел III на Глава шеста на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. В раздела има някои правила за обезопасяване на стълби и за безопасната им употреба. По … Прочети повече

Смърт след падане от стълба

Miguel Virkkunen Carvalho Roof Ladder

Roof Ladder (CC BY 2.0) Животът ни разказва най-добрите истории. За съжаление, те невинаги са хубави и с щастлив край. Такава е и историята на Г. И.Н. (когото ще наричаме Георги за по-лесно), който пада от първото стъпало на стълбата и в резултат на това умира. Съдебното дело, свързано с граждански иск за обезщетение, подробно … Прочети повече

Инструкция за безопасност при работа с преносими изтеглящо опорни стълби

Инструкция за безопасна работа с преносими стълби

ПРЕДИ УПОТРЕБА • Убедете се, че сте в състояние да употребявате стълбата. Определени медицински състояния, както и употребата на алкохол и наркотици може да направи използването на стълбите несигурно. • При транспортиране на стълбите се убедете, че те са закрепени подходящо за да бъдат предотвратени поражения. • Прегледайте внимателно стълбата след транспортирането й преди употреба … Прочети повече