Какви документи да изискваме от нашите доставчици на материали и оборудване

Продружаваща документация на продукти и оборудване

За да можем да използваме безопасно дадено оборудване или материал или пък да оценим риска, е необходимо да разполагаме с някои документи, които се изготвят от производителя. Част от колегите … Чети нататък

Изисквания за обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

Обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

Съгласно чл. 44. на Закона за техническите изисквания към продуктите „Ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и/или правоспособност.“ … Чети нататък

Изисквания за определяне на отговорни лица за безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност

Отгожорни лица за безопасната експлоатация на СПО

В тази статия ще изследваме какви са изискванията на нормативните актове за определяне на отговорни лица с цел осигуряване на безопасна експлоатация на различните видове съоръжения с повишена опасност, как … Чети нататък

(Не)научени уроци: Злополуки с движещи се части

Злополуки с движещи се части

Когато просто говориш за опасността, тя може да бъде пренебрегната, особено от хора с голям опит, на които „до сега не се е случвало и няма как да стане“. Провеждането … Чети нататък

Как да организираме безопасна работа с електрокари и мотокари

Осигуряване на безопасна работа с кари

В това ръководство са посочени указания и основни правила за организиране на безопасна работа с електрокари и мотокари. Тези правила са насочени както към хората, които отговарят за организация на … Чети нататък