Ladders

Кога стълбата е неизправна?

Ladders

Изискванията за безопасна работа със стълби за описани в Раздел III на Глава шеста на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

В раздела има някои правила за обезопасяване на стълби и за безопасната им употреба. По отношение на изправността обаче е посочено само, че „Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.„.

Същите текстове и нищо повече намираме и в Раздел IV на Глава трета от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За съжаление в нашето законодателство няма конкретни изисквания за периодични инспекции на стълбите или за определяне на лица, които да извършват такива инспекции. В много фирми обаче подобни периодични проверки са въведени като добра практика.

Как обаче проверяващият ще знае, че една стълба е неизправна?

Възможните неизправности са описани в отменената през 2004 г. Наредба № 3 за ползуване на преносими стълби. Наредбата е отменена, но правилата коя стълба е неизправна са си все още валидни от гледна точка на безопасността.

За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти:

 1. счупени, липсващи и повредени стъпала;
 2. стъпала, закрепени конзолно само към едната страница (другата страница липсва);
 3. стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена;
 4. дървени стъпала, страници и подпори с недопустими пукнатини и признаци на загниване;
 5. стъпала с недопустимо износване;
 6. стъпала, свързани неправилно към страницата;
 7. счупени и повредени страници;
 8. метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници;
 9. метални стълби с пукнатини и кородирали елементи;
 10. стълби с ограничител против разтваряне на страните, когато ограничителят е повреден, лошо закрепен или липсва и когато в опънато положение не осигурява необходимото разтваряне на страните на стълбата;
 11. двураменни стълби с разхлабена или счупена шарнирна връзка;
 12. стълби с площадка и двураменни стълби, чиито страни не могат да се отварят до необходимото положение;
 13. наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение;
 14. стълби с площадка с повредени или липсващи елементи от площадката и нейното обезопасяване;
 15. стълби с неизправни приспособления към тях.

Ето и в картинки някои от описаните неизправности – някои по-видими, други – не толкова. За целта използваме снимки от сайта на Health and Safety Executive.

Илюстративна снимка: Patrick Pelletier (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Други подобни статии

 • 7 интересни факта за липидния статус Когато имаме проблем със сърдечно-съдовата система, специалистите ни съветват да изследваме липидния си статус или холестерола. В тази статия ще се опитам да обобщя седем факта за липидите в човешкия организъм и връзката им с нашето здраве. Факт № 1 . Лошият холестерол За нашето […]
 • Как сами си поставяме капан с местата за трудоустрояванеПиша тази статия във връзка с практика, която срещаме в някои предприятия - в списъка с определените места за трудоустрояване да се вписват като бройка не задължителния процент работни места, а всички заети от трудоустроени работни места.По този начин обаче ние сами си поставяме […]
 • 5 полезни храни по време на настинкаПак започнаха да ни наобикалят различни микроби, както и болни колеги. В две последователни статии ще посочим няколко начина за борба с настинките и как с храната можем да помогнем на тялото да се пребори.Някои храни могат да ви направят по-устойчиви и да ви помогнат бързо да се […]

Вашият коментар