Видове аварийни планове, изисквания и съдържание

Видове аварийни планове

Целта на подготвения материал е да представи сравнителна характеристика на изискванията на различни нормативни актове, свързани с изготвяне на планове за действие при аварии, кога се прилагат, какво е задължителното … Чети нататък

Какви периодични проверки се извършват на пожарните кранове

Проверки на пожарни кранове

Съгласно чл. 22, ал. 2 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията … Чети нататък

Осигуряване на аварийно и евакуационно осветление

Тази статия е с автор Инж. Камен Грозданов и е публикувана в специализираното издание SOS112, бр. 2, 2014 г. Целта на аварийното и евакуационно осветлението е: – да се освети … Чети нататък

Учебно видео за работа с пожарогасители

Работа с прахов пожарогасител 6 кг Разкъсва се пломбата. Пожарогасителят се държи във вертикално положение. Изважда се предпазния шплент. Натиска се с длан върху пусковия лост. Праховата струя чрез маркуча … Чети нататък

Видове пожарогасители и как да действаме с тях

Триъгълник на пожара

В началото на тази статия ще трябва да си призная, че внимателно следя основните изисквания за пожарна и аварийна безопасност, но в никакъв случай не мога да конкурирам специалистите в … Чети нататък