Проверете нивото на своето емоционално прегаряне (burn-out)

Бърнаут

Макар понякога професията на експерта по ЗБУТ да се приема за административна, всъщност тя е свързана с често взаимодействие с хора и то на различно йерархично ниво – работодател, ръководители, … Чети нататък

Насилието и стреса в девет сектора предлагащи услуги

Снимка: geralt / CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Стресът и насилието при работа оказват негативно влияние върху работата и ефективността на организациите главно чрез повишен размер на болничните, безпричинни отсъствия, … Чети нататък

Видове работа със специфичен риск от насилие

Насилие на работното място

Снимка: Pavlofox / Creative Commons CC0. Напоследък често чуваме за работещи в здравеопазването, които са обект на насилие от „клиенти“ и като че ли за всички това е основната професия, … Чети нататък

Ергономични стандарти за психично натоварване

Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа.

Ергономичните стандарти, касаещи психичното натоварване при работа от серията EN ISO 10075 „Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа“ са въведени и преведени на български език. Част 1 въвежда … Чети нататък

EMDR терапията успешно работи при участници или свидетели на трудови злополуки

ЕМDR е подход в психотерапията, който помага да се намали негативната емоция при травматично събитие. То може да бъде вече преживяно или човек в момента да го изживява, както и … Чети нататък