Често задавани въпроси при работа с компютър + бонус видео

Работата с компютър попада в обхвата на понятието „работа с видеодисплей“ и това въвежда за работодателя определени изисквания, свързани с изпълнението на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

От друга страна, тази работа често се разглежда като не особено опасна (сравнена с производство) и хората смятат, че някои други изисквания не би трябвало да бъдат приложими.

В тази статия ще намерите отговори на няколко често задавани въпроса, дадени от представител на МТСП в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерството, както и един видео бонус от наша страна.

Очила за работа с видеодисплей при 4-часов работен ден

Въпрос: Бих искала да попитам полагат ли се средства за очила на работещи с видиодисплей назначени на четиричасов работен ден?

Отговор: Уважаема г-жо Б., Съгласно изискването на чл. 138, ал. 3 от Кодекса на труда работниците и служителите на непълно работно време не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието.

Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други.

Очила или само стъкла

Въпрос: Цивилен служител съм във военно формирование/в.ф./ на МО от 2010г. с договор по КТ. До 2009г. бях действащ офицер от БА. Работното ми място отговаря на условията на наредба №7/2005г. за диоптрични очила.От ръководството на в.ф. ми казват, че нямам право на пари за очила, а само на стъкла защото съм ползвал правото като военен-2009г. Това правилно ли ?

Отговор: Уважаеми господин М., Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести.

В случай, че работите с видеодисплей и отговаряте на определението за „Лице, работещо с видеодисплей“ дадено в § 1., т. 2. от допълнителните разпоредби на наредбата,…, имате право на преглед, осигурен от работодателя.

За сметка на работодателя следва да са и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2).

Задължение и право на работодателя е да създаде организация за осигуряване на прегледите и на средствата за корекция на зрението.

В случай че за настоящата година сте имали право на преглед по наредбата и при прегледа специалистът е установил необходимостта от корекция, работодателят следва да Ви осигури очила/стъкла с коригирания диоптър, съгласно предписанието на специалиста.

Право на работодателя е, ако е осигурил очила при предходен преглед, при необходими последващи корекции да осигурява само стъкла. /ДК/

Отказ за предоставяне на очила за работа с компютър

Въпрос: Работя като библиотекар в Регионална Библиотека.Работя на компютър повече от 4 часа, но работодателят отказва да ни направи очила за работа с компютър, поради липса на пари. Как да действаме за да ни изпратят на преглед и да ни направят очила? Благодаря предварително за отговара.

Отговор: Уважаема госпожо, при работа с компютър се прилагат разпоредбите на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

В наредбата са регламентирани задълженията на работодателя да извърши оценка на риска и да предприеме превантивни мерки за намаляване на основните рискове при работата с дисплеи, които освен опасност за увреждане на зрението са свързани и с възможни мускулно-ставни увреждания, дължащи се на неблагоприятна и принудителна поза и монотонни движения.

Ваше право, като работеща по трудово правоотношение в Библиотека “Я”, е както да участвате в извършването на оценката на риска, така и да се запознаете с нея и да давате предложения за обсъждане на мерки за предпазване.

Съгласно наредбата, работодателят следва да осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

 • преди започване на работа с видеодисплеи;
 • един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и
 • ежегодно за лицата, навършили 40 години;
 • както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Работодателят има задължението и за своя сметка да осигури средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледа.

Цялостен контрол па спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, упражнява Инспекцията по труда. Можете да се обърнете към Дирекция “Инспекция по труда” – гр. ……… със сигнал за нарушения на трудовите Ви права.

Инструктажи

Въпрос: Моля за разяснение, служители в офис работещи единственно с компютър подлежът ли на периодичен инструктаж? Условията и характер на работа не се променят,машини и съоражения няма. Само компютърна техника. Имаме инструкция за работа…

Отговор: Уважаема г-жо Ц., Съгласно нормативните изисквания на периодичен инструктаж подлежат всички работещи, включително и работещите с компютър. Независимо от наличието на инструкции за работа, работодателят е длъжен да провежда периодичен инструктаж.

Периодичният инструктаж цели да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, провежда се не по-рядко от един път на един път годишно за посочената от Вас дейност, а и основното му съдържание е обучение за общите и конкретни изисквания на законодателството в областта, за настъпилите изменения в нормативните актове и в конкретните условия на труд през изминалия период.

Право на допълнителен отпуск

Въпрос: Работя на компютър имам ли право на допълнителен отпуск или ми се полагат само очила.

Отговор: Допълнителен платен годишен отпуск не е предвиден за работещите на компютър.

Видео

В това видео д-р Евстатиева ще ви разкаже за възможните зрителни проблеми при работа с компютър и тяхната превенция, често срещаните мускулно-скслетни смущения и как с дизайна на работното място да намалим ефекта, както и какво е влиянието на факторите на работната среда:

Още за работата с компютър:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

18 мнения за “Често задавани въпроси при работа с компютър + бонус видео”

 1. Здравейте ,какви документи трябва да представи работодателя на счетоеофството за да минат за разход очилата на длужителите?

  Отговор
  • Здравейте,
   Това вероятно трябва да Ви го кажат от счетоводството, като имат предвид съответното законодателство. Фактурата, естествено, е задължителен елемент. Би могло да има предварително заповед или инструкция за начина, по който ще се осигуряват очила за работещите, която да бъде предоставена, за да знаят от счетоводството, че това е разход, който е задължителен за работодателя, ск оето ще се ориентират в неговото данъчно отчитане.

   Отговор
 2. Работя като лекар в реанимация и интензивно лечение. Пациентите ни са на монитори, които следим постоянно. Имаме ли право на средства за очила?

  Отговор
  • Здравейте,
   За да имате право, е необходимо повече от половината работно време да правите това. Например – 8-часова смяна, съответно повече 4 часа в тази смяна следите мониторите.

   Отговор
 3. Здравейте, имам един въпрос и той е, пише ли някъде, че ми се забранява да имам личен компютър в ТО, при положение, че на него няма нищо свързано с търговска дейнос? Няма нито складови програми, нито търговски софтуер , нито е свързан с ФУ. Просто е личен компютър.
  Благодаря предварително !!!

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Якимова,
   Аз мога да Ви отговоря само от гледна точка на законодателството, свързано със здраве и безопасност – в него няма такава забрана, но работодателят има право да залага по-високи изисквания и да въвежда вътрешин фирмени правила по свое усмотрение, стига да не противоречат на нормативните изисквания.

   Отговор
 4. Здравейте ! Работя в месеца 7 – 8 дена на компютър . През първата година работодателя НЕ ми отпусна пари за очила съгласно наредба 7 ОТ 2005 год. Втората , третата и четвъртата година ми бяха отпуснати пари за очила. Тази година ми е четвърта , която работя в тази фирма. Реших да напусна по взаимно съгласие от 01 септември . Работодателя иска да върна част от парите за очила за месеците от септември до декември на тази година . Редно ли е това , при положение че за първата година не са ми отпуснати такива средства.

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление ми е трудно да отговоря на въпроса Ви, тъй като има различни тълкувания, включително и в съдебната практика. Трябва да отбележа, че не се отпускат ПАРИ ЗА ОЧИЛА, а се осигуряват самите очила (средства закорекция на зрението) – възможно е това да стане по начин устамновен от работодателя. Възможно е и да има добре разписани вътрешни правила, свързани с връщане на сума и Вие да сте се съгласил с тези правила.

   Отговор
 5. Здравейте,
  Какъв е стандартът за големина, респективно ширина на монитора и съответно на какво разстояние трябва да е работещият от него ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако правилно разбирам въпроса Ви, няма конкретни изисквания на стандарт, които да определят с каква големина трябва да бъде монитора. Добрата практика е при стандартна работа той да не надвишава диагонал 24 инча, защото ще изисква по-голямо зрително напрежение поради това, че ще надвиши размера на зртелното поле на ясно виждане и ще изисква повече движения на очите.

   По отношение на разстоянието също няма конкретни изисквания, тъй като то зависи и от големината на монитора. Възможно е да се направят сложни тригонометрчни изчисления, но това, което е достатъчно при монитор с големина до 24 инча е разстоянието до него да е „една ръка“, т.е. като опънете ръка напред, пръстите да докосват монитора.

   По отношение на разположението на височина обаче е необходимо да се знае, че нормалната линия на погледа е на 15 градуса надолу от хоризонталата, поради което препоръката е горния край на монитора да бъде на равнището на очите. По този начин няма да се налага очите да бъдат отваряни малко повече от необходимото, което съответно да спомогне за „изсушаването“ им.

   Отговор
 6. Здравейте,
  Към днешна дата в коя наредба мога да намеря почивките, които се полагат при работа с видеодисплей. Какво да бъде осветлението, колко да бъде шумът в децибели и прочие?

  Отговор
  • Здравейте,

   Нормативният документ, който определя изискванията при работа с видеодисплей е Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

   Няма конкретни изисквания колко и с каква продължителност да бъдат почивките – наредбата изисква да бъде разработен физиологичен режим на труд и почивка съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

   За шумът също няма конкретни изисквания. Точният текст на наредбата е:
   „При оборудване на работното място да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия.“
   Това се определя с оценката на риска.

   Минималните изисквания за шумови нива са посочени в Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, но те са свързани с рисковете от увреждане на слуха – граничната стойност е 87 dB(A).

   За осветеност стойностите са посочени в Наредба № 49 от 23.01.1976 г. за изкуствено осветление на сградите и все още минималната осветеност е 300 lx

   Отговор
 7. Здравейте,
  В Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи никъде не прочетох през колко години работодателят е длъжен да праща служителите на преглед, Чувала съм, че работникът има право да изисква от работодателя преглед на всеки две години. Вярно ли е това?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Изискванията за периодичност на осигуряваните медицински пегледи от очен лекар при работа свудеодисплей са посочени в чл. 9 на Наредба 7/2005 г.:

   Чл. 9. (1) Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
   1. преди започване на работа с видеодисплеи;
   2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
   3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

   Отговор
 8. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) актуална ли е към днес 27.10.2016г. и важи ли за работа на смени : дневна, нощна, почивка, почивка. Дисплеите, с които работят служителите са повече от двадесет на човек, на смяна.

  Отговор
  • Здравейте, Валентина,
   Наредба 7/2005 г. е валидния нормативен документ към днешна дата. Условие за прилагането й по отношение на работещи, е те да работят повече от половината от установено за тях работно време с видеодисплей/видеодисплеи. Няма значение дали работата е на смени, дневна или нощна смяна или какъв е броят на видеодисплеите.
   Ако видеодисплеите, за които пишете, са на различни работни места, то в случая важното е дали сумирано служителите работят с тях повече от половината им работно време. В този случай моето мнение е, че за тях се прилага Наредба 7/2005 г.

   Отговор
 9. Здравейте,
  Работя по 8 часа на компютър и от две години имам диагностицирана малка дискова херния на две съседни нива. Столът е много ключов за мен да е много удобен. Имам ли някакво законно право да поискам от работодателя да ми бъде предоставен стол, който аз лично съм избрала? или поне да ми поеме част от разходите за закупуването му?

  Благодарая!

  Отговор
  • Здравейте,

   За съжаление работодателят Ви ще има задължение да предприеме мерки за облекчаване на условията на работа (или специализиране) само, ако има предписание за трудоустрояване от ТЕЛК.

   Към стола, който се използва за работа с компютър има определени изисквания, които са посочени в Приложение към чл. 4, ал. 1 на НАРЕДБА № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

   Отговор