Три статии, свързани с проектирането на фасадни скелета

В бр. 105 на Държавен вестник от 11.12.2020 бе обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й, т.е. на 12.06.2021 г.

В тази връзка вниманието на колегите както в строителния сектор, така и в производствените предприятия, в които се извършват дейности със скелета, бе завишено и насочено към актуализиране на фирмени документи и преглед на настоящите практики.

С оглед на новата наредба, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев любезно ни предостави три публикации с негово участие, свързани с фасадни скелета, които биха могли да са интересни за читателите на Otgovori.Info.

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев е ръководител катедра „Технология и механизация на строителството“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Освен това, един от неговите лекционни курсове е „Здравословни и безопасни условия на труд“ за специалността Управление в строителството.

Фасадните скелета намират масово приложение при изпълнението на фасадни топлоизолационни системи, изпълнение на окачени фасади, направа на мазилки, бояджийски работи, облицовки и др.

Фасадни скелета, използвани в българската строителна практика

В статията са разгледани някои видове фасадни скелета, използвани в строителната практика в България. Има и подробна информация за различните системи рамкови скелета и скелетата, изпълнени от отделни елементи.

Също така, можете да научите специфичните особености по отношение на компонентите и елементите на:

 • металните тръбни фасадни скелета
 • рамковите фасадни скелета
 • модулните скелета

Направен е анализ на някои системи, предлагани от български и чуждестранни производители.

Прегледайте статията или я изтеглете:

ИЗТЕГЛETE СТАТИЯТА / pdf

Типични конфигурации и композиционни схеми при изпълнението на фасадни скелета

В статията можете да се запознаете с типичните компоненти на система на фасадно скеле и изискванията на действащите стандарти за определени конфигурации на система.

Освен това е направен анализ на някои конфигурации и схеми за анкериране на различни типове фасадни скелета. Налични са коментари относно практическата приложимост на някои препоръки в техническата документация на системите скелета.

Прегледайте статията или я изтеглете:

ИЗТЕГЛETE СТАТИЯТА / pdf

Технологични и конструктивни решения при изпълнението на фасадното скеле на ТВ кула – София

В статията са представени някои основни моменти, свързани с проектирането и изпълнението на фасадното скеле на телевизионната кула в гр. София. Скелето е предвидено да се използва за извършване на строителните и монтажни работи във връзка с усилването и възстановяването на дефектите на кулата. Дадени са резултатите от проведеното обследване на стоманобетонната конструкция, върху която се предвижда да стъпи скелето.

Дискутира се композиционното решение за скелето в план и по височина и някои специфични особености, продиктувани от естеството на съседните на кулата сгради. Представени са и основни положения във връзка с натоварването, статическото изследване и оразмеряването на елементите на временното съоръжение.

Изискването за използване на винил с по-висока плътност с цел рекламна площ води до усилия, по-големи от допустимите в някои отедлни елементи, което е наложило и разработването на ново конструктивно решение.

Прегледайте статията или я изтеглете:

ИЗТЕГЛETE СТАТИЯТА /pdf

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Три статии, свързани с проектирането на фасадни скелета”

 1. Здравейте,
  На първо място да уточня, че проект се изисква за скеле с височина над 24 m. Имайки предвид изискването на чл. 12 на Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета , лично моето мнение е, че задължението е на Възложителя.
  Все пак, за да получите отговор, който е меродавен и от орган, който дава указания, Ви препоръчвам да се обърнете с това запитване към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

  Отговор
 2. Здравейте,
  бих искал да попитам, кой по-точно е отговорен за ИЗГОТВЯНЕТО на проект за скеле над 20 метра: Изпълнителя/Строителя или Инвеститорът, След това е необходимо да бъде ясно документирано в ПБЗ-то?

  Отговор