Анимации за обучение по безопасност при производство на облекло

Част от процесите в предприятията за производство на облекло са свързани с въздействие на химични вещества и прах. Прахът е текстилен и се отделя основно при процесите на кроене и шиене на тъканите.

В зависимост от състава на използваните тъкани, той може да е естествен /растителен – па-мук, лен, коноп, юта; и животински –вълна, коприна), изкуствен /синтетичен/ и смесен.

Прахът може да окаже вредно влияние върху организма на работещите – главно с дразнещо и възпалително действие върху дихателните органи при вдишване, върху очните конюнктиви и кожата при директен контакт.

Различни видове съставки в текстилния прах притежават също и алергично действие, т. е. могат да предизвикат свръхчувствителност при някои работници (астматичен бронхит и бронхиална астма, кожни реакции – дерматити, екземи и др.).

Този клип демонстрира риска от вдишване на текстилен прах при кроене.

Характерни опасности и източници на рискове в предприятията за производство на облекло са механичните оппасности, свързани с:

  • Движещи се части – игла, конецоопъвач, навивач на калера, ремъка с ремъчното колело на шевната машина, движещите се части на машината за настилане на платове.
  • Хвърчащи предмети – при счупване на игла, копче, скъсване лентата на кроялен банциг.

Ето защо един от въпросите за проверка на инспекция по труда в сектор „Производство на облекло“ е „Копчените, иличните и понт машините снабдени ли са с прозрачни щитове /екрани/, предпазващи работниците от нараняване от счупени игли и копчета?“

Последният от серията клипчета демонстрира рисковете при работа с химикали.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения