За какво ще проверява Инспекция по труда през 2019-а

Какви ще бъдат спецификите при проверките на ИА“Главна инспекция по труда“ през 2019-а година проверихме за вас в годишния план на агенцията.

От 2018-а година е въведен нов начин на контрол за изпълнение на вече приложени принудителни мерки, като се прави нова проверка на място, а не се разчита само на отчета на работодателя.

По същия начин ще продължи и през тази година. Инспекцията планира да посети повторно поне половината от фирмите, в които има дадени предписания.

Други фирми, които по традиция, също ще бъдат в полезрението на агенцията, са тези с допуснати трудови злополуки през 2018-а година. Приоритетно ще бъдат проверявани предприятия с допуснати смъртни злополуки, инвалидни злополуки, злополуки с повече от трима пострадали и такива с висока честота на трудовия травматизъм.

Строителство, селско стопанство, кабелни оператори, хотелиерство

По традиция и през 2019 г. продължава контролът по спазване на изискванията по ЗБУТ и трудовите правоовношения при извършване на строителни и монтажни работи.

Трябва да отбележим като тревожна констатацията на ИА „ГИТ“, че се наблюдава тенденция в сектор „Строителство“ работодателите да се стремят да влагат минимални средства и ресурси за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Поради сложните фирмени вазимоотношения на строителната площадка, се оказва дори, че понякога работниците се затрудняват да посочат кой всъщност е техния работодател.

Акцент в дейността на инспекцията ще бъдат и кабелните оператори. В периода 01.06. – 30.06. 2019 г. ще се проведе кампания за спазване на изискванията за електробезопасност във фирмите, в които има дейности обслужване на електронни съобщителни мрежи, разположени върху стълбове от електроразпределителната мрежа.

Изваждането на светло на наетите в сектор „Селско стопанство“ ще продължи на бъде приоритет на инспекция по труъда и през 2019-а година. В допълнение на проверките за наличие на трудови договори (вкл. еднодневни), работно време и заплащане, ще се извършват и проверки по кампанията за опасните вещества. Нека не забравяме, че секторът е един от тези с високо равнище на разпространение на опасни вещества.

Безопасна работа с машини и опасни вещества

Безопасната работа с машини и оборудване ще бъде акцент при проверките на инспекция по труда поради големият брой констатирани нарушения, както и голям дял на злополуките.

Данните от Националния осигурителен институт показват, че над половината от злополуките са при работа с машини, инструменти и оборудване. В допълнение при половината от тези злополуки констатираните причини са свързани с повреда, разрушаване или излизане от безопасен режим на работа.

През 2019-а година ще продължи и инспекционната кампания за опасните вещества. Констатациите от проверките до момента ни насочват и какво основно предстои да бъде потърсено в рамките на тази кампания:

  • изготвена пълна картотека на използваните опасни вещества;
  • пълен набор от информационни листове;
  • адекватна оценка на риска, включително при едновременна експозиция на няколко химични агента с еднопосочно действие;
  • провеждане на периодични медицински прегледи, свързани с експозицията на химични агенти;
  • лични предпазни средства съобразени с опасността и записите в информационните листове;
  • обозначаване на контейнерите с вида на опасните химични агенти, съдържащи се в тях;
  • мерки за безопасно транспортиране и съхранение;
  • изготвен план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии и злополуки, свързани с опасни химични агенти.

Тук е мястото да напомня за нашия специализиран раздел за „Опасни вещества и смеси“ в онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, в който ще намерите указания и примерни образци на някои от посочените документи.
Раздел опасни вещества в збут норми и практика

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.