Готови ли сте наистина за пожар?

Преди няколко години след като убедихме колега колко е важно да се извършва реално проиграване на плана за евакуация, след седмица получихме и съобщението, че това е направено, всички са излезли, а ръководството е удовлетворено, че работещите са подготвени.

След още две седмици се оказа, че на територията на фирмата наистина пламна пожар, но и че реалността е доста по-различна.

Как протече вашата последна тренировка за евакуация по време на пожар?

Дали това беше спокойно и бързо изпълнена работа: алармата за пожар прозвуча и всички спокойно излязоха през най-близкия изход и отидоха до събирателния пункт?

Ако е така, поздравления – вашите работещи знаят как да излязат от сградата, когато в нея няма пожар! При истинска ситуация с огън, те може и да не го направят толкова добре.

В ситуация на истински пожар, работниците може да трябва да се справят с проблеми, с които не са се сблъсквали по време на проиграване. Не всичко може да се симулира по време на тренировката, но със сигурност трябва хората да са информирани за тези потенциално смъртоносни усложнения.

В тази статия ще покажем няколко момента, които са важни за подготовка на работещите за реален пожар.

Какво би могло да се случи в реална ситуация на пожар?

Спиране на тока

В зависимост от това каква е причината за огъня, къде е възникнал и колко бързо се разпространява, може сградата да остане без електричество. В резултат на това да няма осветление, а автоматичните врати да не работят.

Разбира се, сградата може да има аварийно осветление, както и знаците за авариен изход да светят, но дали работещите ще могат да се ориентират при тези обстоятелства, особено в условията на силен дим? Работещите трябва да са в състояние да излязат от сградата дори и в тъмното.

Натрупване на дим

В сградата ще се събира пушек при разпространението на пожара, първо близо до тавана. Освен, че закрива видимостта на аварийното осветление, този дим намалява съдържанието на кислород във въздуха и увеличава съдържанието на въглеродния оксид – два фактора, които могат да допринесат за объркване и дезориентация на работещите.

За да бъдат по-ниско от дима и да намерят по-чист въздух, може да се наложи работещите да застанат на колене. Така че в допълнение на търсене на пътя за навън в тъмното, може да се наложи това да става чрез пълзене. Работното място изглежда доста различно от пода, ще се ориентират ли те?

Как да се справим с това? По време на проиграванията работещите могат да бъдат обучени да използват специфични ориентири или знаци, разположени върху или близо до пода, за да намерят пътя към изхода.

Блокирани аварийни изходи

Блокираните изходи са убили много работници, които иначе биха оцелели при пожар на работното място. Два фактора, които да осигурят, че аварийните изходи са достъпни:

 • Незаключване на изходните врати. Това може да изглежда очевидно, но понякога работодатели и работещите са в противоречие. Работниците, например, може да искат вратите да са отворени за проветрение. Работодателят, от своя страна, се опитва да реши проблема със сигурността (защото отворените врати дават възможност и за кражба) и може да заключи вратите.

Едва при реална ситуация на пожар, ще се установи, че няма възможност за евакуация.

Как да се справим с това? Вече има възможност за поставяне на врати, които не могат да бъдат отворени отвън, но лесно се отварят отвътре и са в съответствие с изискванията на Наредба Iз-1971 и Наредба7/1999 г.

 • Поддържане на чисти от препятствия изходни маршрути. Много често, особено в складове, виждаме натрупани контейнери, кашони и други предмети и материали пред вратите за евакуация. Също толкова често се казва, че те са „съвсем скоро“ сложени там и ще бъдат махнати „днес или утре“. Но пожарът няма да чака това, нали?

Тези натрупани горими материали едновременно ще подпомогнат огъня да се разпространи към изходните маршрути и ще блокират достъпа на работещите към изхода. Уверете се, че маршрутите за изход и аварийните изходи не са блокирани от неправилно съхранение на материали, продукти и др.

Всеки да знае поне два аварийни изхода

Освен споменатите ситуации със заключени или блокирани изходи, е възможно в резултат на взрив например, изходния маршрут да не бъде достъпен поради отломки или паднали части от сградата или оборудването. Именно поради тази причина е необходими работещите да имат и да знаят най-малко два аварийни изхода от работното си място.

Безизходица

Един от най-лошите опасностите при пожар, е възможността работещите да не могат да излязат от сградата и да останат в капан. Това може да се случи, когато:

 • работещите станат дезориентирани и пропуснат завой или влязат в зона без изход. Това може да се случи в резултат на намалена видимост или намаленото количество кислород във въздуха.

За да се предотврати това, изходните пътища трябва да имат възможно по-малко завои (когато е възможно) и да бъдат ясно обозначени в близост до пода (или на пода). Възможо е да се помисли и за кислородни апарати.

 •  работещите слизат чак до мазето, когато стълбището е непрекъснато от мазето до последния етаж – лично на мен ми се е случвало доста често търсейки изхода в непознати сгради да слизам в мазето, след което да се връщам нагоре и това се случва без дори да съм в паника.

Как да предотвратим това? Трябва ясно да се посочи етажа, на който се намира изхода. Това може да стане чрез отделяне на стълбището, което води до мазето чрез поставяне на врата, която да принуди работещите при извънредна ситуация да спрат и да осъзнаят къде се намират, преди да продължат надолу по стълбите.

Пострадал колега

Когато всички са здрави и няма огън, всички работещи се придвижват самостоятелно. В ситуация на истински пожар обаче, може да има колега, който е ранен или недееспособен поради огъня.

Как да се подготвим за това? На първо място работещите трябва да знаят, че това може да се случи и трябва да бъдат обучени как безопасно да пренесат човек в безсъзнание или да помогнат на наранен човек.

Примерни планове по Закона за защита при бедствия

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Готови ли сте наистина за пожар?”

 1. Супер! Много ясно и изчерпателно е обяснена материята за „плътност на потока на топлинно облъчване“ !

  Отговор
 2. Здравейте,имам нужда от малко помощ- обяснение за плътност на потока на топлинно облъчване

  Отговор
  • Здравейте, господин Пеев,
   за да се изясни това понятие, първо ще цитирам пълния текст на стандарта 14776-87, от който е преписано:

   На постоянните работни места се допуска плътност на потока на топлинно облъчване до 350 W/m2 при осигуряване на индивидуални средства за защита на откритите части на тялото от инфрачервена радиация (щитове, очила, ръкавици и др.)

   С други думи, за топлинно облъчване говорим, когато има излъчване на топлинна (инфрачервена) радиация. Топлинната радиация е електромагнитно лъчение, което от своя страна е вид оптично лъчение. В тази връзка можем да намерим определение в позабравената от всички нас Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, съгласно която
   “инфрачервени лъчения” са оптични лъчения с дължина на вълната между 780 nm и 1 mm; инфрачервеният диапазон се разделя на IRA (къси:780 – 1400 nm), IRB (средни: 1400 – 3000 nm) и IRC (дълги: 3000 nm – 1 mm).

   Основна характеристика на инфрачервените вълни е тяхната плътност – количеството излъчване, преминаващо през единица площ. Съответно пак от Наредба 5/2010 г. има съвременното определение: “Облъченост” (Е) или плътност на мощност е мощност на лъчението, падаща на единица площ от повърхност, изразена във ват на квадратен метър (Wm-2).

   Инфрачервената радиация, както и другите излъчвания, може да бъде поглъщана от телата, върху които попада и да се превръща в топлина. При преминаване през въздуха (незамърсен) ИЧР не го затопля.

   Източник на топлинна радиация е и слънцето – затова, когато пече, чувстваме топлина върху кожата си, но когато слънцето е скрито от облак, не се чувства такава топлина.

   Източници на инфрачервено лъчение са бойлери, печки, парни линии, разтопен метал, както и от други горещи повърхности. По данни от учебника „Хигиена. Трудова медицина. Том 2“ под ред. на проф. Цветков, интензитетът на ИЧР в цехове от черната металургия (доменно, прокатно, мартеново) е от 348 до 13920 W/m2, в машиностроенето (леярни) е от 1392 до 3480 W/m2, в производство на стъкло – 2100-2800 W/m2.

   Ако има нещо, което колегите физици могат да допълнят, изяснят или коригират, ще съм благодарна :)

   Отговор