Пет правила за документиране на инструктажите

Правилното документиране на инструктажите е важна част от целия процес по провеждане на инструктажи. Пропуските са причина за предписания или глоби, а при трудови злополуки могат да доведат и до много по-тежки наказания, ако не могат да бъдат осигурени доказателства за провеждането на адекватен инструктаж.

За одитора, неправилното документиране показва още и неразбиране на смисъла на съответния вид инструктаж, формално провеждане или само „записване в книгата“.

Ето защо е важно при обучението на лицата, провеждащи инструктажи да се обърне внимание на основни правила при документирането на инструктажа заедно с обяснение защо е необходимо.

Нормативни изисквания за документиране на инструктажите

Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , като в Приложение 1 на наредбата има образци на три вида книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа:

 • книга за начален инструктаж
 • книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
 • книга за ежедневен инструктаж

Най-общо в наредбата е посочено кой инструктаж къде се документира, което е видно и от наименованията на книгите, а именно:

 • Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.
 • Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя – това са посетителите в производствени звена, за които работодателят определя дали ще се ползва някой от наличните образци или ще има друг формат за документиране.

В тази статия ще се спрем на правилните записи в книгите за инструктаж – образци.

Общи правила за правилно документиране

На първо място книгите образци трябва да съществуват по същия начин в предприятието. Не е забранено да има добавени допълнителни графи или указания, но не може нещо от тях да бъде премахнато.

Не е задължително книгите да бъдат закупени във вида и формата, в който се продават. Възможно е да се поръчат в печатница с повече страници, с по-голям формат, по-високи редове и т.н.

Някои от правилата, които ще упоменем тук са разбираеми, а за други често ни питат „къде го пише“ или „какъв е проблема“, „защо“ и т.н. Ще се опитаме да обясним логиката на всяко правило.

Правило № 1: Пореден номер на инструктажа

Първата колона на всяка книга за инструктаж е „№ по ред“. Това е номер по ред на документирания в тази книга инструктаж.

Когато правите периодичен инструктаж на 10 човека, дори да го извършвате групово, това са десет проведени инструктажа. Съответно всеки отделен инструктаж на отделен работещ си има свой пореден номер.

При следващия периодичен инструктаж продължавате по ред със следващите инструктажи по номер, т.е. без повторение или прекъсване на номерацията.

За да улесним разбирането, нека да направим една аналогия с дневник на заповедите. В този дневник всяка заповед има следващ пореден номер, независимо дали е по същата тема или по нова тема. Не започвате всеки месец или на тримесечие с заповед №1, нали?

Из рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП
Емилия Кръстева:-Здравейте, При попълване на книгите за ежедневен инструктаж в графата N по ред продължава ли се номерацията от предишния ден, или се започва отново от 1,2 и т.н.? Благодаря предварително. Дата на задаване на въпроса:23.7.2013 г. 16:19:21
Уважаема госпожо Кръстева, В книгата за ежедневен инструктаж по Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд номерацията в колонка 1 „№ по ред” е последователна, без прекъсване и без повторение, а датата на инструктажа се вписва в колонка № 7 /ДК/

Правило № 2: Пишат се трите имена на инструктирания

В образеца и на трите книги в колона 2 се записват „Име, презиме и фамилия на инструктирания“.

Това означава, че нормативно определения образец задължава пълното изписване на трите имена на инструктирания и не се позволяват съкращения или изписване само на две имена.

Напълно е възможно да има двама човека в един цех с една и също име и фамилия. Инструктираният трябва да бъде еднозначно определен, поради което и е задължително да се спазва изискването за попълване на три имена.

Правило № 3: Пълно изписване на звеното и длъжността

Две от колоните на книгите за инструктаж са озаглавени съответно:

 • „Цех, звено, отдел, участък“
 • „Длъжност, вид работа“

Както и при изписване на имената, отново е необходимо да записваме пълното наименование на звеното или длъжността.

Не е забранено да се изписват абревиатури, ако те еднозначно определят кое е звеното/ длъжността и е прието да се използват в предприятието.

Правило № 4: В антетката не се пише

В две от книгите в описанията в антетката има поставени многоточия и много често те предизвикват инструктиращите да го попълнят. Тези многоточия насочват по какъв начин е необходимо да се запише информацията в съответния ред, а не са предназначени за попълване.

Повече за смисъла на тези указания ще прочетете в специфичните правила за отделните видове инструктажи.

Правило № 5: Без знак за повторение —||—

Когато трябва да напишеш 10 или повече пъти наименованието на едно и също звено или длъжност, предпочиташ за по-бързо да използваш знак за повторение „—||—“ вместо отново и отново да ги изписваш.

В нормативната база няма изрична забрана за това, но в в заглавието на всяка колона изрично е посочено какво трябва да бъде попълнено в съответната клетка. Според някои проверяващи документирането по този начин е знак за формализъм при извършване на инструктажите.

Освен това, приемете книгите за инструктаж като един много ценен документ, който ви защитава от подвеждане поф отговорност по наказателния кодекс.

Ако правите списък на хора, които ви дължат пари, ще се стараете да изписвате всичко и няма да си позволявате знаци, които не се знае как ще бъдат изтълкувани впоследствие.

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

📹 За да не допускате и вие същите грешки, вижте и видеото „8 грешки при организация на инструктажите“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

55 мнения за “Пет правила за документиране на инструктажите”

 1. Здравейте,
  в колона 5 в Книга за периодичен инструктаж се отбелязва период, за който важи инструктажа от… до… Къде се попълва датата на провеждане на самия инструктаж?

  Отговор
  • Здравейте,
   В редовете на колона 5 се попълва кога е проведен инструктажа:
   – „от..до..“ е само, когато става въпрос за инструктаж на работното място, защото той може да продължава повече от един ден.
   – когато се документира периодичен или извънреден инструктаж в реда за конкретния инструктаж се попълва конкретната дата на провеждане на инструктажа.

   Отговор
 2. Здравейте, въпросът ми е свързан с инструктаж на шофьори за спазване на регламент 561. Как е правилно да се документира, в отделна книга ли? Може ли да се записва заедно с ежедневния инструктаж?

  Отговор
 3. Здравейте,
  Възможно ли е книгата да се направи готова в Excel и служителите само да минават да се подписват? Също така дали има някъде готов вариант?

  Отговор
 4. В строителна фирма кой трябва да проведе инструктажа? Техническия ръководител ли ?

  Отговор
  • Който е определен в заповедта на работодателя. Обикновено техническия ръководител, но ако има и фирми подизпълнители е възможно за тях ежедневният инструктаж да се провежда от техния бригадир.
   Всичко зависи от фирмените документи и споразумението по чл. 18 ЗЗБУТ.

   Отговор
 5. Здравейте, номерация е поредна т.е. без повторение или прекъсване, но ако по някаква причина тя бъде сбъркана (например: от инструктаж с пореден номер 159 в колонката с номерацията за следващия инструктаж вместо 160 грешно е попълнено 170 и от там грешката се мултиплицира 171,172 и т.н.) как се процедира? Благодаря предварително.

  Отговор
 6. Здравейте имам магазин за хранителни стоки,книгите за инструктаж са попълнени както трябва ,но от ИТ искат да имам някаква заповед за инструктираните служители .Казаха да я изтегля от интернет,та да попитам каква е по точно тази заповед. Благодаря предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Най-добре ще Ви помогнат за въпросната заповед от службата по трудова медицина, с която имате договор да Ви консултира и подпомага при изпълнение на задълженията, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

   Отговор
 7. Здравейте, прозводствено предприятие в шивашката промишленост колко често трябва да провежда периодичните инструктажи, които да записва в книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж ? Също така ежедневния инструктаж прочетох, че е задължителен за високоопасни дейности. Шивашко предприятие трябва ли да има книга за ежедневен инструктаж или книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж е достатъчна ? Благодаря за отговора!

  Отговор
  • Здравейте,
   в чл. 15 от Наредба РД-07-2/16.12.29009 г. са описани дейностите, при които се изисква провеждане на ежедневен инструктаж.
   Би могло да се каже, че в шивашката промишленост няма дейности, които да изискват такъв, но все пак дали ще има нужда или не мога да кажа само, ако познавам изцяло всички дейности във фирмата. Например би могло в такава фирма да има водачи, които извършват международни автомобилни превози, както и дейности (макар и като спомагателни) с работа с опасни химични агенти.

   Тъй като виждам, че сте абонат на Zbut.Eu, то препоръчвам да погледнете нашата процедура, свързана с инструктажите, в която сме се постарали да дадем доста указания точно по поставения тук въпрос. Разбира се, ако има нещо неясно, винаги можете да зададете уточняваш въпрос в коментар към процедурата:

   https://zbut.eu/biblioteka/protseduri/protsedura-po-naredba-rd-07-2-ot-16-12-2009-g-instruktazhi/

   Отговор
 8. Бих искал да попитам.. тъй като работниците ми са турски граждани и съответно имената им са на латиница…
  И нямат български лични карти.
  Как да им впиша имената в инструктажа
  На кирилица или както се водят по техните документи за самоличност… тоест но латиница…

  Отговор
  • Здравейте, интересувам се 1.) на колко време се прави този „периодичен инструктаж“ в „книга за инструктаж по брзопасност и здраве при работа“.Отнася се магазин за храни и аксесоари за домашни любимци с персонал под 7 човека; 2) В “ книга за инструктаж НАЧАЛЕН“ се вписва само при постъпването на работа на работника ли? Благодаря!

   Отговор
   • Здравейте,
    За описаната от Вас дейност периодичният инструктаж трябва да се провежда не по-рядко от един път годишно.
    В „книга за инструктаж – начален“ се вписва проведеният инструктаж само при постъпване на работника.

    Отговор
 9. Здравейте, моят въпрос е следния: Ако имаме работник, който в един ден е освободен и отново назначен в същата организация, на основание на друг договор (поради: промяна на длъжност; промяна на члена, по който е нает, съответно с нов договор, на заеманата от него длъжност или на друго работно място и длъжност), необходимо ли е да се провежда начален инструктаж или направо инструктаж на работното място, тъй като реално той не постъпва в нова организация?

  Отговор
  • Здравейте,
   Щом има прекратяване на трудов договор и сключване на нов, то наредбата не прави изключения и за да се изпълнят нейните изисквания е необходимо да се направи нов начален инструктаж.
   Ако беше с допълнително споразумение за нова длъжност, т.е. няма нов трудов договор, то тогава е възможно да се премине директно към инструктаж на работното място.

   Отговор
   • Благодаря! Думата „постъпват“ на работа е малко подвеждаща, създава впечатление за човек, които за първи път е на работа в тази организация, или след някакво продължително прекъсване. За човек работил примерно 10 години на една длъжност и в един момент се сменят обстоятелствата и му се пуска друг договор, без прекъсване, е малко странно да му се прави начален инструктаж. Затова и запитах. Но щом наредбата го изисква така, ще я спазваме.

    Отговор
   • Здравейте, за периодичен инструктаж къде се попълва и как е правилно да отбележим за работно място?

    Отговор
    • Здравейте, Марияна,
     не разбирам въпросът Ви. Има графа „Вид на инструктажа“, в която вписвате вида – периодичен или на работното място.
     При инструктаж на работното място се попълват всички колони, а при периодичен не се попълва само последната – „подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“.
     Бихте ли уточнила какво точно Ви интересува?

 10. Строителна компания с 150 работника, изпълняваща 5 строежа трябва да провежда и документира съответните видове инструктажи: начален, на работното място, периодичен, извънреден и ежедневен. Въпросите са – На строежа провежда ли се първоначален инструктаж? При проверка на строежа, кои книги за инструктаж трябва да се представят?

  Отговор
  • Здравейте,
   На строежа ще се провежда начален инструктаж на лица от външни фирми, които ще работят на територията на обекта, както и инструктаж на посетители (ще се документира, както работодателят е определил, често решението е да се документира в книга за начален инструктаж). На практика е необходимо да има и такава книга.
   Няма изрично изискване книгите за инструктаж да се намират на обекта, но все пак, ако например от Инспекция по труда да дойдат на проверка, ще е необходимо да ги инструктирате като посетители и да документирате инструктажа, т.е. със сигурност тази книга трябва да е налична.

   Отговор
  • Строителното съсловие е толкова многообразно и nе неъзможно да го облечеш в каквато и да е универсална униформа!
   Не ми стана ясно от позицията на каква длъжност поставяш тези въпроси? Но ако ти е възложено от компанията да отговаряш за Безопасността те съветвам да вземеш Наредбата за интруктажите и заедно с работодателя определете реда, мястото и кой ще провежда задължителните инструктажи, според Наредбата. И както решите това е праилно.Добре би било на обекта да не провеждате Начален инструтаж,а в Кабинета по Охрана на труда, ако разполагате с такъв,канцеларията на отговорника по БЗР или …, а всички други на обекта. Но ако нямате възможност и решите и Началния да е провежжда на обекта,… пак ще е правилно. На проверяващите инспектори ще представиш тези тетрадки, които ти поискат.дори и да не са на обекта На обекта ще държиш,задължително,само тетрадките за Ежедневен интруктаж.

   Отговор
 11. Здравейте!
  Имаме следният въпрос; Ако книгата за извънреден инструктаж свършва, но в нея не е вписан целият персонал , как се продължава в нова книга . Въпросът ни е с нова номерация или с продължаващ номер от предната книга.

  Отговор
 12. Здравейте г-жо Илиева,
  според Вас в коя от книгите за инструктаж трябва да се впише инструктажа проведен на инспектори от ДИТ дошли на проверка в предприятието?

  Отговор
  • Здравейте, господин Вълчинов,
   Съгласно отговор в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП, инспекторите от ДИТ влизат в категорията „посетители в производствени звена“. Това означава, че техният инструктаж се документира така, както се документира инструктажа за посетителите. А как ще се документира той – определя работодателят.

   Отговор
  • Здравейте,
   Няма нормативно правило, но добрата практика е сгрешеният ред да се огради със скоби (или да се зачеркне с една черта – да се вижда какво е написано!), след което на нов ред да се направи чист запис.
   Не се препоръчва пълно задраскване или използване на коректор, върху който да се прави поправката.

   Отговор
 13. Фирма А предоставя работици на фирма Б, колко инструктажни книги следва да има за начален и на работно място?

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление са необходими някои уточнения, за да мога да отговоря на въпроса Ви, като например:
   – за какво „предоставяне“ става въпрос – по временна заетост или по договор за предоставяне на персонал под наем. Ако е първото задължение за провеждане на инструктажи има лицето, което ползва услугите, т.е. фирма Б. Ако е второто, задължението си остава във фирма А, освен ако в договора за наем не са определени други условия.
   – какво имате предвид под колко инструктажни книги трябва да има? – няма ограничени е в броя на книгите за начален инструктаж и ИРМ. Това зависи от начина на организация на провеждане на инструктажите.
   Моля да опишете малко по-конкретно ситуацията. Ако желаете можете да го направите и по имейл на d.ilieva@otgovori.info

   Отговор
 14. Здравейте,
  възможно и законно ли е инструктажите по ЗБУТ да се водят в електронен вариант, а не да се вписват в книга на хартиен носитен.

  Отговор
 15. Здравейте, когато едно лице е работило на една длъжност в дадена фирма, напуснало е и след това е дошло отново във фирмата, но с друга длъжост, необходимо ли е да му се провежда отново първоначален инструктаж?

  Отговор
 16. Здравейте, в началото на учебната година в училище се изисква от класните ръководители да проведат инструктаж с учениците. Всяка година ли трябва да се провежда начален инструктаж с всички ученици от училището или само с новопостъпилите (1 клас). С учениците, които са за поредна година в училището, може ли да се провежда само периодичен инструктаж или трябва да се провеждат и двата вида инструктаж в началото на учебната година?

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. бихте могли да провеждате периодичен инструктаж на учениците от по-горните класове, които са за поредна година в училището. Ако има нов ученик, обаче, той ще трябва да премине начален инструктаж. Не е необходимо провеждане на двата вида инструктаж.
   Така е по наредба, но всеки работодател може да въведе допълнителни свои правила и в тази връзка е необходимо да прегледате заповедта (и/или правилника) в училището, защото може там да сте въвели изискване за провеждане на начален инструктаж всяка година за всички ученици – съответно за Вас възниква задължението за провеждане на начален инструктаж всяка година.

   Отговор
 17. Здравейте,
  Има ли правила за изписването на темата на инструктажа. Изобщо необходимо ли е това, след като има заповед за неговото провеждане. Става въпрос за извънреден инструктаж.

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма задължение за изписване на темата на извънредния инструктаж в книгата за инструктаж. Добра практика е да се посочи номера на заповедта, с която е определено извършването на съответния извънреден инструктаж.

   Отговор
   • Благодаря за отговора.
    Къде е коректно да се впише номера на заповедта.

    Отговор
    • Пак добрата практика е записът да бъде направен в книгата за инструктаж като пояснение в ред преди началото на документирането на извънредния инструктаж.

     Но, обръщам внимание, че това не е задължително, а подпомага лесното идентифициране на причината за провеждане на инструктажа.

 18. Възможно ли е да се отпечата специална книга за учениците в училищата, в която:
  1. Да се избегне графа № 3 (Цех, звено, отдел, участък), в която класният ръководител пише 28 пъти наименованието на едно и също училище.
  2.В графа № 4 (Длъжност, вид работа), където се отбелязва че е „ученик от ……клас“, да пише „Клас, паралелка“.
  Чрез тези дребни конкретизации ще може да се отдели повече време за по-качествено провеждане на инструктажа с децата.

  Отговор
  • Здравейте,
   Напълно разбирам и съм съгласна с доводите Ви, но за съжаление законотворецът не е помислил за тези неща и това е единствения официален образец, който съответно е задължителен и не подлежи на промени.
   Да отбележа, че ние сме частна фирма и само посредници на законодателството, като не участваме в създаването, изменението или тълкуванието му.

   Отговор
  • Направете електронна версия на документа. Така ще можете да въведете повтарящата се информация лесно. Отпечайтайте нужния брой страници и ги оформете в книга.

   Отговор
 19. Здравейте, необходим ли е ежедневен инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на готвач, помощник готвач и помощник възпитател в детска градина, които работят със Санифорт. Санифорта спада ли към опасни химически вещества и препарати?

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление, когато буквално се спазват нормативните изисквания, то се стига до това, че само заради въпросния препарат за почистване трябва да се провежда ежедневен инструктаж.
   Санифорт се класифицира като опасно вещество в следните класове:
   – Остра орална токсичност, кат.4
   – Сериозно дразнене на очите, кат.2
   – Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, кат. 3
   – Опасно за водната среда, остра опасност, кат.1
   – Опасно за околната среда, хрон. опасност, кат. 1
   Бих предложила ежедневният инструктаж да се провежда само в дните, в които се приготвя разтвора (предполагам, че не е всеки ден), но по-добре да го обсъдите с проверяващия инспектор дали е възможно като опция.
   Ето тук може да изтеглите информационния лист за безопасност, който трябва да имате и е един от основните документи, въз основа на който да провеждате инструктажа:
   Таблети – https://zhivas.com/files/297t.pdf
   Гранулат – https://zhivas.com/files/297.pdf

   Предполагам, че ще Ви изискат да изготвите и инструкция за безопасна работа – тя се прави лесно с кратки извадки от информационния лист – вижте повече как тук:
   https://otgovori.info/instruktsiya-opasni-veshtestva/

   Отговор
 20. Здравейте колеги,
  Имам следното питане: има/няма ли изискване за начина на разпечатване на книгата за инструктажи. Последния ни случай е с двустранно разпечатани листи, та не знам дали тази книга може да ми доведе ядове с ИТ.

  Предварително ви благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   няма проблем с това дали едностранно или двустранно са листите, но често се изисква тези листи да са комплектовани по начин, който не позволява махане или добавяне на лист – един вид под формата на „книга“, която е единнно цяло.

   Отговор
  • Благодаря за отговора!
   Естествено спазени са всички условия: прономерована, прошнурована, изписана по опис, с печати и пр.

   Отговор
 21. Здравейте, стажантите подлежат ли на инструктаж на работното място? И още едно питане – при направен начален инструктаж, на стажанта необходимо ли е да се издава служебна бележка.
  Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   Стажантите подлежат на инструктаж на работното място. Съгласно чл. 12 (3) на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. служебна бележка се издава само на лицата, които постъпват на работа, т.е. няма задължение за издаване на служебна бележка за проведения начален инструктаж на стажантите.

   Ето някои указания от рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на МТСП:

   Въпрос: Ако работодател осигури стаж на (студенти, ученици) и същите по договор нямат право на самостоятелна работа по време на стажа в фирмата. След провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място, поставя ли се и подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа (последната графа) в книгата за инструктаж?

   Отговор: Уважаеми господин Иванов, Разпоредбата на чл. 11, ал.1, т. 4-6 от Наредба № РД-07-2, работодателят е длъжен да осигури провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика, както и на всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.
   За конкретния случай, в книгата за инструктаж на работното място следва да се поставят подписите на дъжностното лице, извършило инструктажа и на инструктираните лица.
   В последната графа срещу имената на съответните студенти/ученици, може да се посочи номерът на договора, съгласно който те нямат право на самостоятелна работа, с кратко пояснение. (ВС)

   Отговор
 22. Здравейте,
  Смятам, че освен изброените грешки и коментари може да се обърне внимание и на факта, че
  1. В колони 3, 4 и 6 не е изписано необходимото съдържание, а е поставен символ за повторение;
  2. В колона 9 има подпис, това че не е редно да е така е едно на въпрос, но в случая не е необходимо да има подпис. Подпис на лицето допускащо инструктирания да самостоятелна работа следва да се положи след „инструктаж на работното масто“. Тази книга се документират няколко вида инструктаж и всеки със съответните изисквания.

  Моля колегите и д-р Илиева да споделят повече такива тънкости и добри практики, но не само относно документирането но и за провеждането и практическиото прилагане на нормативните изисквания.

  Благодаря.

  Отговор
  • Здравейте, Росен,

   Благодаря Ви за коментара и допълнението. Абсолютно съм съгласна, че документирането е само част от цялостната организация и провеждане на инструктажите, то е крайната фаза на процес, който е от съществено значение за опазване на живота и здравето на хората около нас.

   Коментираните от Вас пропуски при документиране на инструктажите бяха обсъдени в предишната ни статия 5 грешки при документиране на инструктажи, а именно:
   – използване на знак за повторение;
   – излишен подпис в колоната „разрешил самостоятелна работа“ при провеждане на периодичен инструктаж;
   – един подпис на лицето извършило инструктажа поставен на няколко реда;
   – празни редове, които позволяват дописване;
   – изписване на само две имена на инструктирания (вместо трите).

   Отговор