Европейски стандарти за лични предпазни средства към 02.2017 г.

По отношение на личните предпазни средства Директивата 89/686 / ЕИО* (въведена в България с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства) определя правилата за производство и предлагане на пазара на лични предпазни средства. На практика, производителят или негов упълномощен представител в ЕС могат да докажат качествата на всяко съответно ЛПС като използват европейските хармонизирани стандарти.

Съответствието с европейски хармонизиран стандарт осигурява по подразбиране съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност. Номерата на тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

В тази статия публикуваме част от актуалния списък на европейските стандарти за лични предпазни средства, като съм наблегнала на стандартите, свързани с класификация и маркировка на съответните ЛПС.

Пълният списък е публикуван в брой С332 на Официален вестник от 9 септември 2016 г. Има го и в информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Облекло

EN 342:2004 Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита срещу студ
EN 343:2003+A1:2007 Защитно облекло. Защита срещу дъжд

Ръкавици

EN 420:2003+A1:2009 Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.
EN 388:2003 Защитни ръкавици срещу механични опасности.
EN 407:2004 Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)EN

374-1:2003 Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките.

Вече има нови стандарти за ръкавици за защита от химикали и микроорганизми, съответно:

  • EN ISO 374-1:2016 Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. – Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химически рискове.
  • ISO 374-5:2016 Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. – Част 5: Терминология и изисквания към характеристиките за рискове, свързани с микроорганизми.

Тези стандарти все още не са хармонизирани, т.е. официално не ся обявени като такива, с които трябва да се спазва съответствието и да се извършва маркирането. В някои случаи хармонизирането става по-бързо, но понякога отнема до две години.

Очаква се официално през 2017 година да излезе и нов стандарт за защитните ръкавици срещу механични рискове.

Очила

EN 166:2001 Индивидуална защита на очите. Изисквания.
EN 175:1997 Лични предпазни средства.Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

Каски

EN 397:2012+A1:2012 Защитни каски за индустрията

Антифони

EN 458:2004 Антифони. Препоръки за избор, използване, обслужване и поддържане. Ръководен документ.
EN 352-1:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите.
EN 352-2:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите.
EN 352-3:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността.

Средства за защита на дихателните органи

EN 132:1998 Средства за защита на дихателните органи. Определения на термините и пиктограми
EN 133:2001 Средства за защита на дихателните органи. Класификация
EN 134:1998 Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на съставните части
EN 135:1998 Средства за защита на дихателните органи. Списък на еквивалентни термини
EN 136:1998 Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка.
EN 137:2006 Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка.
EN 138:1994 Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи с подаване на свеж въздух за употреба с цяла маска, полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка.
EN 140:1998 Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка
EN 143:2000 Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка
EN 269:1994 Средства за защита на дихателните органи Апарати за защита на дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

* От 21 април 2018 г. Директива 89/686 / ЕИО ще бъде отменена от новия Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

Снимка: Elliott Brown, www.flickr.com/photos/ell-r-brown/

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.