Основни рискове в сектора ХОРЕКА

ХОРЕКА е съкращението на бранша, който обхваща хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. Тази статия ще ви помогне да оцените рисковете, свързани с работата в  сектора, а в края ще намерите и помагало с добри практики, което може да бъде основа за провеждане на инструктаж и разработка на фирмени инструкции за безопасна работа.

Водещи рискове в ХОРЕКА

Основните рискове в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга са:

 • Злополуки поради подлъзване и падане, режещи уреди и ножове, изгаряния и попарвания
 • Физическо натоварване
 • Прегряващ микроклимат
 • Работно оборудване (бутилки  газове под налягане)
 • Пожароопасност
 • Психосоциални фактори (стрес).

Подхлъзвания и падания

Подхлъзванията и паданията се случват най-често в кухненските помещения и причина за това са хлъзгави и мокри подове, паднали хранителни отпадъци, неподходящи обувки, прекалено бързо ходене или тичане, падане от височина.

Какво можете да направите:

 • поддържане на ред и чистота в зоните за преминаване,
 • използване на подходящи обувки,
 • затваряне на вратите на шкафове, фурни, съдомиялни машини,
 • използване на изправни подвижни стълби и поставяне на ограничителни противоплъзгащи подложки на релсите,
 • в никакъв случай да не използват подръчни средства като столове, касети, бъчви, сандъци за качване на височина;
 • да не се допуска изтичане на вода от хладилници, фризери,
 • осигуряване на достатъчно осветление на пътищата за придвижване и на работните места.

Режещи уреди и ножове

професионалните кухни са оборудвани с разнообразни видове машини за рязане на месо, месомелачки, миксери и ножове – честа причина за различни видове порязвания, както при използването им, така и при почистването им.

Какво можете да направите:

 • на първо място обучение на персонала за работа с тези уреди.
 • Всички машини да са оборудвани с предпазители за палците на ръцете и приспособления за последно рязане.
 • Бутоните за изключване да са добре маркирани и леснодостъпни.
 • При ръчно рязане дъските да са незлъзгави, а ножовете да са добре наточени и изправни. Важно е работещите да са инструктирани, че всеки нож се измива поотделно.

Електрически кухненски нож

Изгаряния и попарвания

Източник на изгаряния и попарвания са горещите напитки, горещото олио, горещото оборудване, горещите повърхности.

Какво можете да направите:

 • персоналът да бъде обучен за безопасна работа с оборудването, например – дръжките на тиганите или тенджерите да сочат далеч от ръба на печката, начините за отстраняване на горещи капаци на тенджерите далеч от тялото, използване на сухи кърпи за хващане на горещи предмети;
 • редовен контрол върху целостта на кърпите или ръкавиците за захват. Има злополуки поради намокряне или замърсяване на ръкавицата с мазнини. В една злополука, в разследването на която сме участвали, готвачът хваща гореща тава с износени и пропити с мазнина ръкавици и от внезапната горещина по инстинкт я отхвърля. Резултът бе изгорени с олио ръце до лактите.
 • Кухненските врати за преминаване на персонала да са остъклени с цел добра видимост.
 • Да се използва колички за сервиране при пренасяне на горещи напитки и храни.

Значителен риск за изгаряне се крие в неправилното използване на горещото олио.

Подходящо е:

 • да се използват автоматични приспособления за спускане на храната;
 • преди изхвърляне мазнините да се оставят добре да изстинат;
 • използване на лични предпазни средства – работно облекло, очила и др.

Физическо натоварване при работещите в сектора ХОРЕКА

В този сектор има значителен брой дейности, свързани с ръчен труд и вдигане и пренасяне на тежести – повдигане на пълни тенджери, тигани и табли на съдомиялни машини, носене на чинии, надвесване във фритюрниците при почистване.

Персоналът, зает в сектора ХОРЕКА, е експониран на по-висок риск от развитие на мускулно-скелетни смущения, тъй като работата е свързана с продължителна правостояща и неудобна работна поза.

Дейностите изискват големи физически усилия. Освен това наетите работещи често са сезонни и млади, които или не разполагат с достатъчно време, за да свикнат с работата, или не са тренирани за физически труд.

Няколко примера за управление на риска:

 • където е възможно, да се използват механични приспособления, например колички с четири колела или двуколки за чували;
 • обучение на работещите за работа с тежести;
 • зареждане на продукти в по-малки разфасовки и в по-малки количества;
 • безопасно подреждане на продуктите по рафтовете.

Прегряващ микроклимат

В една кухня температурите понякога могат да достигнат много високи стойности, като в повечето случаи освен високи температури има и повишена влажност, особено през летния период на годината.

Продължителната експозиция на високи температи може да доведе до топлинен стрес – топлинните обриви и припадането са първите симптоми на прекомерно топлинно натоварване.

Ако не се предприемат мерки срещу топлинния стрес в ранните му стадии, той може да има сериозни ефекти върху организма, водещи до топлинни удари, топлинно изтощение и топлинни крампи.

Какво можете да направите:

 • Изграждане на смесена вентилация – обща и локална, може да намали топлинното натоварване в тези помещения. Важно е общата вентилация да е смукателно-нагнетателна.
 • Поставянето на допълнителни влагоуловители, както и намаляване на източниците на влага, води до намаляване на влажността в тези помещения.
 • Осигуряване на хладка питейна вода на работещит.
 • Оборудване на климатизирани помещения за почивка, като искам да напомня, че е препоръчително разликата в температурите на работните и почивните помещения да не надхвърля 10о С, тъй като ще се предизвика натоварване на терморугилаторните механизми.
 • Работното облекло е подходящо да е от памук – прохладно, удобно и въздухопроницаемо облекло, което улеснява свободното движение на въздуха и изпаряването на потта.

Бутилки с газове под налягане

Освен злополуки работното оборудване крие и други сериозни рискове. В сектора ХОРЕКА газовете под налягане намират широко приложение в автоматите за напитки.

Тези инсталации съдържат бутилки с газ под налягане със съответните тръби, както и оборудване за контрол и смесване. В много ресторанти и питейни заведения газовата инсталация и бутилките газ под налягане са разположени в лошо вентилирани помещения –обикновено мазета.

В автоматите за напитки се използват азот, въглероден диоксид и при специални условия компресиран въздух. Най-често се използва въглероден диоксид – безцветен газ, без мирис, който измества кислорода от съединенията му.

В зависимост от концентрацията на газа и продължителността на експозицията работниците могат да страдат от главоболие, изпотяване, учестено дишане, учестен сърдечен ритъм, задух, замайване, потиснатост, зрителни смущения и треперене.

При по-високи концентрации въглеродният диоксид измества кислорода и води до кислороден недостиг. Това може да доведе до неправилна оценка на ситуацията, загуба на съзнание и дори смърт.

Отново първа стъпка в управлението на тези рискове е съответното обучение за работа с тези съоръжения. Там, където може да настъпи значително изтичане на газ от автоматите за напитки, да се осигури достатъчно вентилация и да се монтира система за контролиране на газовете, снабдена с предупредителна аларма. Системата трябва да работи непрекъснато и да бъде проектирана така, че да предупреждава хората със звукови или светлинни сигнали преди навлизане в опасната зона.

Новите съдове за съхраняване на въглероден диоксид трябва да се монтират на нивото на приземния етаж в открити зони. По възможност преместете наличните газови станции над нивото на приземния етаж.

Редовно да се проверяват и да се поддържат в добро състояние всички тръби, маркучи и уплътнители; системата да се поддържа в съответствие с изискванията на производителя. Веднъж годишно трябва да се извършва преглед от специалист.

Пожароопасност

С поскъпването на тока все повече започна използването на алтернативни източници, особено в кухнята, което пък увеличава риска от възникване на пожар – газ, открити пламъци, горещо олио и запалими вещества.

Пожар в кухнятаСнимка: State Farm, CC BY 2.0

Важни мерки за ограничаване на риска са:

 • редовен контрол и поддръжка на електрическите уреди,
 • фритюрниците да бъдат оборудвани с термостати, за да се избягва прегряването;
 • да се почистват крановете за мазнината, да се изваждат тапите и филтрите;
 • обозначаване на аварийните противопожарни изходи и стълбищата и да са свободни от препятствия;
 • осигуряване и редовен контрол на пожарогасителите;
 • инсталиране на автоматични системи за откриване на пожари и спринклерни системи.

Психосоциални фактори

Психосоциалните рискови фактори са свързани с организацията на работата и изискваното от нея психическо напрежение. Противоречивите изисквания, липсата на контрол на работния процес и липсата на подкрепа от колеги или преки ръководители представляват значителни рискови фактори.

Дългите работни смени, често през нощта и в почивните дни, излагат работещите в сектора ХОРЕКА на допълнително натоварване.

Контактът с капризни клиенти също може да доведе до стрес и дори до случаи на тормоз или насилие.

Какво може да се направи:

 • съкращаване на продължителното и ненормираното работно време;
 • въвеждане на плаващо работно време и ако е необходимо – грижи за децата на персонала, за подобряване на баланса работа/извънработен живот на служителите;
 • намаляване на работното натоварване чрез преразпределяне на задълженията;
 • включване на работещите в процеса на вземане на решения и не на последно място
 • обучение на работещите с клиенти за справяне в кризисни ситуации с капризни и агресивни клиенти.

Кухненски уреди

Помагало с добри практики

През 2013-а година нашият екип участваше в разработването на Помагало с практически правила и добри практики за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ в рамките на проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ на Главна инспекция по труда.

В подговените от нас 32 информационни листа няма да намерите стари текстове на инструкции и други материали налични на български език, защото се постсрахме да съберем добри практики и указания от международни източници.

Подготвените материали можете успешно да използвате при инструктажи и обучения, както и като основа за разработване на фирмени инструкции. Опитали сме се дори по общи теми като шум, ръчна работа с тежести и други да внесем спецификата, характерна за сектора.

В помагалото ще намерите информационни листове по следните теми:

 • Риск от подхлъзване, спъване, падане
 • Рискове от порязване и отрязване
 • Рискове от изгаряния и попарване
 • Ръчна работа с тежести
 • Топлинен стрес
 • Шум
 • Опасни вещества и смеси
 • Електрическа безопасност
 • Пожарна безопасност в кухнята
 • Насилие от клиенти
 • Контактен дерматит
 • Бутилки пропан-бутан
 • Работа с ножове
 • Работа с колбазорезачки
 • Работа с фритюрници
 • Ергономия при пренасяне на багаж
 • Миялно
 • Рецепционист
 • Ергономия в кухнята
 • Камериерки
 • Сервитьори
 • Събиране и изхвърляне на отпадъци
 • Диспенсъри за бира
 • Работа с планетарен миксер
 • Бойлери
 • Работа с мопове и кофи
 • Работа с почистваща техника
 • Ръчни и стационарни инструменти
 • Стълби
 • Басейни
 • Опазване на околната среда
 • Безопасност на външни лица

Можете да направите бърз преглед на помагалото или да го изтеглите от този линк.

Ръководство с практически п… by Zbut.Eu

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.