Я, пак помисли!

Трудовите злополуки са най-чести при млади работници и такива с голям професионален опит.

Вашият коментар