Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от Красимир Игнатов и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

I. Общи положения

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на електрически бойлер.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

II. Свързване към водопроводната и електрическа мрежа

1. Електрическият бойлер да се експлоатира само в в закрити и отопляеми помещения, в които температурата не пада под 4°С.
2. Бойлерът да се монтира само в помещения с нормална пожарна обезопасеност.
3. Свързването на бойлера към водопроводната и електрическата мрежа (при модели без шнур с щепсел) да се извършва само от правоспособни ВиК и ел. техници, по инструкцията за монтаж на производителя, след предварителен оглед за повреди при транспортирането.
4. Напрежението на електрическата мрежа, към която се включва уреда трябва да съотвества на означеното на уреда напрежение.
5. Бойлерът да се свърже в електрическата мрежа към отделен токов кръг осигурен с предпазител и да бъде заземен.

III. Указания за безопасна работа

1. Експлоатацията на бойлера да става съгласно указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. Преди да се включи електрическото захранване на бойлера, трябва да се уверите, че той е пълен с вода.
3. За безопасната работа на бойлера, възвратно-предпазния клапан редовно да се почиства и преглежда дали функционира нормално /да не е блокиран/
4. При повреда на уреда същият да се изключи от електрическата мрежа.
5. При почистване на уреда е забранено да се намокря електрическата му част.
6. Забранява се ползването на уреда с повредени терморегулатори .
7. Когато се налага изпразване на бойлера е задължително първо да се прекъсне електрическото захранване към него и да се спре подаването на вода към уреда.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер”

    • Здравейте, аз лично не знам за подобно правило или изискване. Добре е да се прочете инструкцията за експлоатация на производителя относно препоръките за монтаж.

      Отговор