Международни карти за безопасност на химикалите

Международните карти за безопасност на химикалите ( ICSC ) са информационни листове (но не информационни листове за безопасност – ИЛБ, SDS), предназначени да предоставят основна информация за безопасността и здравето на химикалите по ясен и кратък начин.

Основната цел на картите е да насърчават безопасната употреба на химикали на работното място, т.е. те са предназначени за работещите.

За разлика от информационните листове за безопасност, които съдържат по-богата информация и са доста дълги, понякога и недостатъчно разбираеми за работещите, картите за безопасност на химикалите са по-опростени и дават основната необходима информация.

Картите за безопасност на химикалите могат да бъдат на практика нашите инструкции за безопасна употреба, които се изискват от чл. 101, ал. 2 от Наредба 7/1999 г.

Проектът ICSC е съвместно предприятие между Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ) със сътрудничеството на Европейската комисия(ЕО). Този проект стартира през 80-те години на миналия век с цел разработване на продукт за разпространение на подходящата информация за опасностите от химикалите на работното място по разбираем и точен начин.

Картите се изготвят на английски език от участващите в ICSC институции и се проверяват на полугодишни срещи, преди да бъдат оповестени публично.

Към днешна дата са налични  1784 карти.

Какво съдържа картата за безопасност на химикалите?

В картата има общо 12 зони:

1. Идентификация на химикала.
2. Опасности, свързани с пожар и експлозия.
3. Действия при пожар.
4. Сериозни опасности за здравето.
5. Превантивни мерки.
6. Първа помощ.
7. Почистване на разливи, съхранение и опаковане.
8. Класификация и етикетиране.

9. Физични и химични свойства и опасности.
10. Краткосрочни и дългосрочни здравни ефекти.
11. Информация, свързана с нормативна база.
12. Данни за околната среда.

Както виждате, заглавията са доста близки до повечето от разделите в информационните листове за безопасност. Разликата е в по-опростения начин на представяне на информацията – на практика тя е събрана на две страници.

Ето, например, как изглежда картата на метанола:

Международна карта за безопасност на метанол

Картите са преведени на френски , испански, руски, китайски, италиански, японски, финландски, унгарски, полски, иврит, корейски и персийки. За съжаление няма българска институция или проект, който да работи по превода на български език.

База данни на международните карти за безопасност  на химикалите

Базата данни за всички налични карти за безопасност е в сайта на Международната организация по труда.

В страницата на базата данни (https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home) са посочени в списъчен вид всички налични карти (т.е. можете да направите просто търсене чрез Ctrl+F), както и има търсачка:

Може да се търси по химично наименование или синоним, CAS номер, UN номер, номер на карта или чрез свободен текст.

Можете да използвате тази форма и за подготовка на вашите инструкции за употреба на опасни вещества.

👨‍💻 ОНЛАЙН (ДИСТАНЦИОННИ) ОБУЧЕНИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Онлайн обучение за безопасна рабнота и съхранение на опаси вещества
📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Образец на Картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика по чл. 101 от Наредба 7/1999 г.
🔗 Как да направим инструкция за безопасна работа с опасни вещества
🔗 Опасност, химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.