Къде е икономическата изгода от ЗБУТ

Опитвали ли сте да обясните на работодател каква е ползата от осигуряване на здраве и безопасност?

В колко от случаите сте били убедителни? Можете ли реално да превърнете във финансов израз ползата?

В интерес на истината доскоро също срещах затруднения да обясня какво печели работодателят от влагането на усилия и средства за подобряване условията на труд (а понякога и все още ми се случва).

Най-често споменавах за обезщетенията от десетки, а понякога и стотици хиляди левове, изплащани на пострадали при трудова злополука. В други случаи се опитвах да обясня, че резултатите могат да бъдат забелязани след няколко години постоянство, в които се постига по-добра производителност, по-малко разходи за ремонти и др.

Съвременните разработки обаче дават реална представа за ползата от организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

Ако ръководството на една фирма е убедено в икономическата полза от дейностите, свързани със здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), работата на колегите, които отговарят за това във фирмите, ще бъде значително улеснена.

Именно поради тази в днешната статия реших да ви запозная с някои показателите, пряко свързани с разходите за злополуки и заболявания на фирмено равнище.

Преди това отново бих искала да посоча някои от основните начини, по които безопасността и здравето при работа може да повлияе върху работата на фирмата:

  • здравите работници са по-продуктивни и могат да дават по-висококачествена продукция;
  • по-малкото злополуки и заболявания, свързани с работата водят до по-малко отпуски по болест. Това, от своя страна, води до намаляване на разходите и по-малко нарушаване на производствените процеси;
  • оптимизирането на оборудването и работната среда в зависимост от нуждите на работния процес и тяхното поддържане води до по-висока производителност, по-добро качество и по-малко рискове, свързани съсздравето и безопасността;
  • намаляването на травмите и заболяванията означава по-малко щети и по-малки рискове от задължения.

Резултати от инциденти, които могат лесно да бъдат изразени в парична стойност

Величина Разход за фирмата
Администриране на болестите, отсъствията, травмите и т.н. управленски дейности, които трябва да се извършат от фирмата, свързани с отпуск по болест Общо надници за изразходваното време
Повредено оборудване Разходи за щети или ремонт на машините, помещенията, материалите или изделия, свързани с трудови травми
Време и средства, изразходвани за разследване на злополуки,оценки на работното място (в резултат на случили се злополуки или заболявания) Общо надници за изразходваното време
Задължения, съдебни разноски, глоби Фактури, искове, разходи за споразумения; глоби, наказания
Изгубено производствено време в резултат на събитие, довело до травма (напр. защото е необходимо време за подмяна на машина или производството е трябвало да бъде спряно по време на разследването). Изгубено производствено време, недоставени услуги

Резултати от инциденти, които не могат пряко да бъдат изразени в парична стойност

Величина Разход за фирмата
Фатални случаи, смърт Разходи за   последващи действия, глоби и плащания
Отсъствия от работа или отпуск по болест Разходи за дейности, третиращи резултатите от изгубено работно време като замени и загуба на продукция.Един непряк ефект е, че отпускът по болест намалява гъвкавостта или възможностите за справяне в неочаквани ситуации
Новопостъпили и напуснали кадри поради лоша работна среда, ранно пенсиониране и неработопособност Разходи за дейности, произтичащи от неработоспособност или ранно пенсиониране, допълнително обучение, производствени загуби, обяви, процедури по наемане на работа.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.