Международно признати стандарти в сферата на ЗБУТ – ILO-OSH-2001

Международната организация на труда е разработила ILO-OSH-2001 Guidelines on occupational Safety and Health Management Systems в съответствие с международно признатите принципи, определени от влизащите в МОТ представители на трите страни на социално-трудовите отношения. Този тристранен подход осигурява сила, гъвкавост и подходяща база за развитие на устойчива култура на безопасност в рамките на организацията.

Поради това МОТ е разработила това доброволно за приемане ръководство за системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд, което отразява ценностите и средствата на МОТ, свързани със здравословни и безопасни условия на труд на работниците.

Практическите препоръки на ръководството са предназначени за използване от всички, които носят задължения и отговорност за управлението на здравословни и безопасни условия на труд. Те не са правно обвързващи и не са предназначени да заменят националното законодателство, правила или приети стандарти. Тяхното прилагане не изисква сертифициране.

Ръководството ILO-OSH 2001 е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОФИЦИАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

В ръководството са предвидени пет основни компонента на здравословни и безопасни условия на труд: политика, планиране и изпълнение, оценка, както и действия за подобрение.

Според разработчиците основната задача пред прилагането на ръководството ILO-OSH 2001 г. е създаването и ефективното функциониране на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която позволява непрекъснато да се подобрява организацията на работа по здравословни и безопасни условия на труд, условията на труд на работниците, надежно да ги предпазва от професионални рискове.

В ILO-OSH-2001 на практика не са описани мероприятия за социална защита на пострадали. Първо, това е вторично – „след отсичане на главата не тъгуваме за косата!” Второ това е лесно изпълнимо. Трето това се изисква от някои национални закони или други нормативни актове.

С цел универсалност на използването в ръководството ILO-OSH-2001 са описани най-общите методологични принципи, а всички възможни „детайли” са препратени за спазване на националното законодателство, други нормативно правни и технически актове, исторически установени в собствената практика на всяка държава.

Много държави, като например Франция, Израел, Аржентина, Ирландия, вече използват ILO-OSH 2001 за основа на своето законодателство в сферата на управление на здравословни и безопасни условния на труд и сертифициране на системи за управление. В Русия е приет стандарт ГОСТ 12.0.230-2007, основан на ILO-OSH 2001.

Какви са основните разлики между ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001?

Принципиална формална (техническа) разлика между OHSAS 18001 и ILO-OSH 2001 е, че първият документ е написан във форма на стандарт, а вторият – във форма на ръководство.

Принципиална юридическа (правова) разлика между OHSAS 18001 и ILO-OSH 2001 е, че първият документ е само британски стандарт (версията от 2007 г.) и „програма за доброволно” сертифициране, своеобразен неофициален методически документ, а вторият – официален международен документ („трудов стандарт” във формата на ръководство).

Важна, но не решаваща разлика между OHSAS 18001 и ILO-OSH 2001 е, че първият документ е предназначен само за системи на корпоративно управление, а втората – може да се използва и на други нива на управление: национални, секторни и/или регионални.

Внимателното сравнение „по същество” на близките по смисъл 3-ти раздел на ILO-OSH 2001 и 4-ти раздел на OHSAS 18001, посветени на системата на управление на здравословни и безопасни условия на труд показва, че няма никакви съществени разлики между OHSAS и ILO-OSH по цели, същество, основни организационни елементи на функциониране на корпоративната система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Въпреки това по механизми на функциониране на корпоративната система за управление на здравословни и безопасни условия на труд разликите между ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001 от 1999 г. са съществени. Основната разлика на тези документи е участието на работещите в управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Изискванията на OHSAS 18001 са формулирани на базата на общи понятия за приемлив риск, без почти никакво място за „човешкия фактор”. Създаден за максимална аналогия със стандартите на системите за качество и защита на околна среда, той изначално е „пропит” с духа на универсалния безличностен и извън национален технократски подход.

Изисквания на ILO-OSH 2001 са формулирани напротив, на базата на универсалните човешки права за достоен и безопасен труд в съответствие с международно признатите стандарти на труд.

В него, в традициите на трипартитния подход на МОТ, специално се подчертава, че ефективното управление на ЗБУТ е възможно само при взаимосвързана съвместна дейност на работодателя и на работниците и служителите при изпълнение на установените от държавните органи, съгласно националното законодателство, държавни регламенти относно здравословни и безопасни условия на труд.

Източник: http://bilsp.org

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.