Информационен сайт на ГИТ относно командироването на работници

Тези дни инспекция по труда публикува прессъобщение, че вече има изграден единен официален информационен портал,  в който представители на предприятия от други държави, командироващи работници в Р България, както и самите командировани лица, могат да намерят информация за трудовото законодателство, действащо у нас. Решихме да посетим портала и да видим по-подробно каква информация може да се намери в него.

Порталът е предназначен за представители на предприятия от други държави, командироващи работници в Р България, както и самите командировани лица, но справка може да си направи и всеки друг.

Сайтът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg и е с версии на български и английски.

Какво можем да видим във всеки от разделите?

Раздел „Трудова мобилност“

Според подзаглавието трябва да включва правила и условия за наемане на работа, които трябва да се прилагат за командированите / изпратените работници. На практика намираме обща информация с линкове към сайта на инспекция по труда и страницата с политиката на Европейския съюз за справедлива трудова мобилност, както и препратки към нормативни текстове, свързани с командироване.

В тази част също ще намерим и много кратко резюме на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Раздел „Условия на труд“

Раздел условия на труд

В тази част ще намерим кратка информация относно:

  • Нормативни актове
  • Специална закрила
  • Недопускане на дискриминация
  • Безопасност и здраве при работа

Има и раздел със специфични задължения по здравословни и безопасни условия на труд, но не очаквайте нещо ново – това е копиран  текст на същата информация в сайта на Главна инспекция по труда. В бързината е копирано и отмененото през 2015-а година изискване на чл. 277 от Кодекса на труда.

Раздел „Възнаграждение“

В този раздел ще намерите в кратък резюмиран вид информация за минималната работна заплата, основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения.

Раздел „Законодателство“

Раздел законодателство

Според описанието съдържа списък с нормативните документи, с линкове към съдържанието им и линк към вече изградените на основание чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС единни национални уебсайтове на държавите членки.

На практика засега съдържа списък и текстовете на някои нормативни документи от трудовото законодателство и линк към страница с данни за контакт с различни институции в съответните страни. Засега поне аз не намерих линкове към аналогичните на нашия информационен портал сайтове на другите държави членки.

Раздел „Колективни трудови договори“

Цялата налична информация в този раздел виждате на картинката.

Раздел „Заявления“

Това е модул за регистриране на организации и подаване на заявления. За да го ползвате първо трябва да се регистрирате с имейл и три имена. Малко се обърках, защото заглавието на регистрацията е „Регистър на командированите/изпратените“, а преди това ставаше въпрос за организации.

След като изпратите информацията и след това кликнете в потвърждаващия имейл, разбирате че профилът трябва да се активира от администратор:

Раздел „Общи страници“

Тук ще намерите контакти на Бюрото за връзка, от името на ИА ГИТ като компетентна институция, във връзка с осъществяване на контрол на условията за наемане на работа, упоменати в чл. 4 от Директива 96/71/ЕО и ръководство за подаване на заявления.

От ръководството разбрах, че след активиране на профила ми от администратор ще мога да вляза в системата и да започна да въвеждам информация за организацията и командированите лица.

 

Раздел „Санкции“

В този раздел има извадки за налаганите административни и наказателни санкции по Кодекса на труда, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Закона за насърчаване на заетостта.

Раздел „Легални дефиниции“

Тук ще намерите определенията по темата.

Раздел „Действително командироване“

Тук ще намерите подготвен въпросник за оценка на действителното командироване с цел предотвратяване на нарушения и заобикаляне на закона. Въпросникът е предназначен за ползване от хора, които искат да проверят дали попадат в групата на командированите лица.

При разглеждане на въпросника попаднах за въпрос „Началната дата на изпращането ви от ПОВР в ПП съвпада ли с наемането на работа?“.

Тук повдигнах  учудено вежди. Честно казано, ако не разбирам от материята, надали ще мога да разбера за какво става въпрос (всъщност наистина нямам представа какво означават тези съкращения). Да припомня, че този въпросник е подготвен за ползване от работещи, които искат да разберат дали работодателят им спазва законодателството.

Също така трябва да знам дали командировалото ме предприятие е с адрес на управление, на който има регистрирани още много фирми, счетоводна къща или е жилищен блок.

Трябва като работник също да проуча дали ползваните от предприятието помещения са наети или собствени.

След като попълних контролно въпросника, получих следния резултат:

Добре, че не се иска информация кой попълва въпросника :)

В заключение можем да кажем, че това е едно добро начало, но все още има какво да се прави. Да се надяваме, че ще има подобрения.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.