Национална инспекционна кампания: “Безопасност и здраве на работещите чрез Агенции за временна работа – 2016”

Пресцентърът на Главна инспекци по труда публикува съобщение за предстоящата национална кампания “Безопасност и здраве на работещите чрез Агенции за временна работа – 2016”. Кампанията е част от плана за дейността на ГИТ за 2016 г.

Инспекционната дейност ще включи проверки както в предприятия, осигуряващи временна работа, така и в предприятия ползватели.Европейската статистика показва, че броят на трудовите злополуки при работници „под наем“ е два пъти по-висок отколкото при другите работници.

Изисквания за осигуряване на ЗБУТ

Съгласно чл. 14 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата. На практика не трябва да бъде правена разлика при осигуряването на ЗБУТ между работещите на трудов договор и работещите, наети чрез предприятие, което осигурява временна работа.

В чл. 16, ал. 3 се казва още, че юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, са длъжни:

  1. да изпълняват дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  2. да уведомят предприятието, което осигурява временна работа, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.

От своя страна предприятието, което осигурява временна работа, трябва да предостави информацията за специфичните характеристики, рискове и квалификация на заинтересованите работещи.

„Предприятие, което осигурява временна работа“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта.

Предоставяне на информация

Работодателят предоставя на работещите, включително и на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна работа или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.