Инструкция по безопасност и хигиена натруда при експлоатация на електрически уредби, ел. съоръжения и инсталации до 1000 V

Забележка! Тази инструкция е споделена от г-жа Валентина Вълчанова и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. На работа се допускат само лица, които са:
– навършили 18 години;
– преминали са медицински преглед;
– преминали са начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. Абсолютно е задължително спазването на правилниците по безопасност на труда.
3. Всички части на електрическите уредби и съоръжения, които се намират в експлоатация (под напрежение), трябва да се изолират и ограждат по такъв начин, че да не дават възможност на хора без използването на помощни средства да се приближат или да се допират до опасни части.
4. Под намиращи се в експлоатация енергийни уредби и съоръжения се разбират такива енергийни уредби и съоръжения и консуматори на електрическа и топлинна и горива, които са в действие или са в топъл резерв цялостно или частично, или във всеки момент могат да бъдат включени в действие ръчно или автоматично.
5. Всички електрически машини трябва да са:
– със сигурно покрити с капаци клемни кутии;
– с обезопасени с капаци пусково-регулираща апаратура;
– с изолирани от случайно допиране на тоководещи части на контакти, щепсели и ключове;
– с оградени въртящи се части (контактни пръстени, шайби, съединители, вентилатори и други).
6. Електропроводимите части на електрическите съоръжения, които в нормална експлоатация не са под напрежение, но могат в определен момент да се окажат под напрежение, траква да са занулени.
7. Пред всички електрически табла трябва да има проверени и изпитани диелектрични килимчета.
8. Замяната на предпазители трябва да се извършва след изключване на напрежението.
9. При невъзможност да се изключи напрежението, замяната на предпазителите под напрежение трябва да се извърши след изключване на товара със защитни очила и диелектрични ръкавици или изолационни клещи.
10. Забранява се подмяна на предпазители с нестандартни вложки или вложки на които номиналния ток не съответства на определения за съответния токов кръг.
11. Забранява се работа с нестандартни или неизправни електрически инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.
12. Свалянето, почистването и поставянето на електрически лампи от осветителните тела да се извършва само от инструктирани лица и при изключено напрежение.
13. Свалянето и поставянето на лампи от подвижни осветителни тела да става само при изваден щепсел.
14. Експлоатация на електрически потребители да се спазва строго изискванията за безопасна работа дадени от производителя.
15. Да не се допуска работа с неизправни електрически щепселни съединения, ключове, шнурове и кабели.
16. Когато по време на експлоатация на електрически уреди, апарати, машини и др. Бъде забелязана неизправност или каквото и да е отклонение от нормалната работа, незабавно да се прекрати работа и да се уведоми съответната сервизна база.
17. Забранява се на обслужващия персонал да отстранява повреди по електрическите електрически уреди, апарати, машини и др.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.