Инструкция за безопасна работа с хидравличен абкант

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от Даниела Ганчева и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можеш и ти да се включиш  – виж повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

І. Защита на ръцете и тялото.

1. Винаги пазете далече от зоната на огъване ръцете си по време на работа.
При започване на процеса на огъване пазете далеч ръцете си от осите на огъване (работната зона), не забравяйте, че материала ще се придвижи до зададения му ъгъл на огъване, така че се пазете материала да не Ви удари.

2. След огъване материала винаги пада и има опасност да ви нарани.

3. По време на огъване не трябва да се извършва настройка на инструмента и защитните прегради трябва да бъдат затворени.

4. Защитите на главното електро табло и тези на превключвателите не трябва да се изключват никога.

5. Не се приближавайте до машината по време на нейните работни движения. Останете на предписаното от производителя безопасно разстояние по време на процеса на огъване.

ІІ. Процедури за безопасност

1. Преди ел. захранване на машината прочетете цялото електро описание и приемете дадените стойности.

2. Никога не приближавайте дори с част от тялото си в работната зона.

3. Никога не работете и не обслужвайте машината, не осъществявайте поддръжка или смяна на части от нея без да прочетете ръководството с инструкции или да се консултирате с компетентно лице, ако имате каквито и да било съмнения.

4. Не извършвайте каквито и да е странични операции, когато двигателят работи.

5. Машината трябва да се обслужва и поддържа от специалист.

6. Не променяйте настройката на хидравличните клапани.

7. Никога не променяйте ограничителните превключватели на горната маса (превключвател за бърз ход и ограничителен превключвател).

8. Не преминавайте границата на максималното налягане, упоменато на табелката за налягане, поставена на машината.

9. От гледна точка на безопасността са поставени защити (предпазители) на подвижните части на машината. Не работете със снети или липсващи предпазители.

10. Защитните предпазители на задния упор трябва да бъдат отваряни само при поддръжка и извършване на някои настройки.

11. На достъпни места от гледната точка на безопасност на машината има поставени аварийни бутони за нейното спирането при евентуални аварии.

12. Цялата информация за безопасност при работа се намира на предупредителните табелки, поставени на машината. Спазвайте препоръките по време на работа.

13. За производство и работа с хидравличния абкант не трябва да използвате инструменти, които не са производство на фирмата , в противен случай машината може да бъде повредена.

14. Не позволявайте на некомпетентни и неупълномощени лица да управляват и оперират с машината.

15. Пазете работното си пространство подредено, иначе то няма да бъде достатъчно добре обезопасено.

16. Машината трябва да бъде управлявана от специалист, който е запознат предварително с инструкциите за работа от ръководството на машината.

III. ПРЕПОРЪКИ

Инструкция за безопасна работа с абкант - фигура 1

Трабва да оставите безопасно разстояние между горния и долния работни поансони (оформящи ножове).

Бъдете внимателни в работната зона. Използвайте ръкавици. Не забравяйте, че листа ще се придвижва нагоре, когато натиснете “време”. Пазете тялото си от евентуални злополуки.

Инструкция за безопасна работа с абкант - фигура 2

Не навлизайте в задната част на машината. Може да влизате само за поддръжка и при спряла машина.Не забравяйте, че задната опора е подвижна.
Когато искате да извадите, издърпате, смените, почистите и т.н. хидравличното оборудване с цел поддръжка, трябва да фиксирате горната греда. Трябва да поставите твърд упор между горната и долната матрица.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.