Инструкция за безопасна работа при бояджийски работи в строителството

Забележка:  Инструкцията е типова. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Издаването и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари се извършва по механизиран начин.
2. Площадките на товароподемните устройства и приемателните площадки трябва да бъдат оградени с предпазни парапети.
3. Отворите в подовете се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които да могат да понесат предвидените товари, както и да бъдат осигурени срещу непредумишлено разместване.
4. При използване на скелета и платформи се спазват изискванията за безопасна работа с тях.
5. Бояджийските работи на височина се извършват само в случаите, когато работната площадка е обезопасена срещу падане от височина. Когато обезопасяването е технически невъзможно или нецелесъобразно, се ползват предпазни колани.
6. Изкачването на работниците до работните площадки се извършва по обезопасени стълби. Когато височината на работната площадка е по-голяма от 10 м, стълбите трябва да са съоръжени с площадки за отдих на разстояние, не по-голямо от 10 м във височина,
7. Приготвянето по изключение и дообработването на бояджийски състави на строителната площадка да става в самостоятелни помещения.
8. Забранява се приготвянето на бои с отклонение от указанията на производителя, както и използването на бои и разтворители с неизвестен състав.
9. Металният амбалаж за съхраняване на лакови бои да се затваря с капачките си, а да се отваря с инструменти, не предизвикващи искрообразуване.
10. Външните бояджийски работи да се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните – от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.
11. Забранява се на работниците, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и други.
12. Боядисването на вътрешни стени на затворени помещения, пространства, съдове и други подобни с употреба на материали, отделящи вредни за здравето вещества, се извършва като се осигурява проветряване по естествен начин и в степен, осигуряващи концентрация на вредностите под допустимите санитарни норми за тях.
13. При работа с вредни за здравето вещества, които изискват изкуствена вентилация, бояджийските работи могат да се извършват при функционирането на предвидена в проекта вентилация.
14. Обгарянето на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества при ремонтни работи в затворени помещения да се извършва при осигурено проветряване на същите.
15. Боядисването по механизиран начин с лаково-бояджийски състави, съдържащи летливи органични разтворители или други леснозапалими съставки, да се извършва при осигурен специален пост за противопожарна охрана.
16. При изпълнение на бояджийски работи с пневматични апарати в помещения, както и при използване на бързосъхнещи бои, съдържащи вредни летливи вещества, работниците да ползват респиратори от подходящ тип и предпазни очила.
17. Забранява се употребата на бензол и стилизиран бензин като разтворители на лаково-бояджийски и други състави при нанасяне на покрития.
18. Забранява се използването на избелващи вещества и бои, съдържащи олово или оловни съединения за боядисване в затворени помещения, без ползване на съответни лични предпазни средства.
19. Работниците, боядисващи с перхлорвинилови, хлор-каучукови, епоксидни, полиуретанови и други бояджийски състави с доказано вредно действие, нанасяне върху вътрешни повърхности на сгради, съоръжения или апаратури в сгради, както и тези, боядисващи външни повърхности при температура над +5°С, ползват маски или други ефикасни предпазни средства.
20. Работниците, боядисващи с вододисперсни (латексни) бои или варови (вароциментови) разтвори или полагащи полимерни мазилки, ползват брезентови ръкавици и очила, а тези боядисващи със състави, съдържащи летливи органични разтворители или оловен минимум, да ползват съответни маски.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.