Инструкция за безопасна работа, хигиена на труда и противопожарната охрана при експлоатация на електрически уреди и апарати

Забележка! Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Да се спазват указанията и инструкциите за безопасна работа, дадени от производителите на електропотребителите.
2. Не се допуска работа с неизправни електрически щепселни съединения, ключове, шнурове и кабели.
3. Електрическите уреди да се включват с предвидените ключове и пускови устройства. Включването с щепсел под товар може да доведе до електрическа дъга и обгаряне.
4. Металните корпуси на електрическите уреди трябва да бъдат заземени. Да се използват само щепсели и контакти тип “шуко”.
5. Сваляне, почистване и поставяне на електрически лампи в осветителните тела може да се извършва от лица без електротехническа квалификация, но задължително инструктирани за безопасно извършване на работата при изключено напрежение.
6. Свалянето и поставянето на лампи в подвижни осветителни тела трябва да става само при изваден щепсел от контакта.
7. Неелектротехническият персонал няма право да отваря електрически табла и да подменя предпазители.
8. Да не се удължават захранващите кабели и да не се използват нестандартни удължители. Захранващите кабели да не се допират до нагорещени и омаслени повърхности, да се пазят от механически увреждания.
9. Забранява се използването на радиоприемници, телевизионни приемници и др.апаратура с външни антени при активна гръмотевична дейност.
10. Забранява се ползването на гръмоотводи за заземители на електрически уреди, и апарати.
11. Не се допуска едновременен допир на човешкото тяло до корпус на електрически потребител и заземени части, като водопровод, радиатор или друга метална конструкция.
12. Забранява се поливането с вода на електрическите потребители и използването им, когато са навлажнени или намокрени.
13. След приключване на работното време да се изключва напрежението на цялата електрическа инсталация.
14. Да се спазва строг противопожарен режим на работното място и се запознаят работниците с начините за потушаване на пожар.
15. При нещастни случаи от електрически ток, след прекъсване веригата на тока, да се дава първа медицинска помощ чрез вдишване уста в нос или уста в уста и при всички случаи да се търси медицинска помощ.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.