Инструкция за безопасна работа с газове под налягане в лаборатории

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена от нас въз основа на информационен лист на МОТ.
Можеш и ти да се включиш  – виж повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

  • Запознате се с информационните листове на използваните газове
  • Работете в добре вентилирани зони, за да намалите опасностите от токсични, запалителни и корозивни газове.
  • Използвайте газов детектор, предупреждаващ за течове при работа с бутилки с токсичен газ.
  • Когато използвате корозивни газове, работете с клапана на бутилката често, за да предотвратите замръзване. Обливайте регулаторите и вентилите със сух въздух или азот след всяко използване при корозивна среда. Не оставяйте контролните уреди на тези бутилки, освен когато бутилките се използват често. Преди изпразване на корозивни газове в уловител с течност винаги използвайте контролен вентил или устройство, прекъсващо вакуума, за да предотвратите опасно обратно засмукване.
  • Никога не присъединявайте директно газова бутилка към реакционен съд. Винаги присъединявайте правилно съд за приливи и система от уловители.
  • Отстранете регулаторите от празните бутилки. Поставете предпазните капачки. Маркирайте бутилката „празна“. Оставете малко налягане, за да отблъсква замърсителите.

НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

Носете защитни очила, за да предпазите очите от нараняване при повреда на оборудване.
Стойте от едната страна и далеч от уредите на регулатора, когато отваряте вентилите на бутилките.
Оставете гаечните ключове върху бутилките, които използвате, така, че бутилките да могат да се затворят бързо.
Уверете се, че връзките между регулаторите и вентилите на бутилките са плътни.
Проверявайте точността на уредите за налягане на регулатора поне веднъж годишно.
Свържете и заземете всички линии между бутилки и оборудване, използвани при запалими газове.

НЕ ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

Не използвайте тръбен ключ или клещи за закрепване на регулатора към бутилката. Използвайте гаечен ключ с подходящ размер.
Не използвайте регулатор, предвиден за използване с друг газ.
Не използвайте масло или грес, за да смазвате стегнати резби. Масло или грес по регулаторите може да предизвика експлозия.
Не използвайте бутилки без регулатор. Бутилките са с налягане, по-голямо от налягането, което повечето лабораторно оборудване може да издържи.
Не използвайте пламък на избухлив газ, докато не е затворен източникът на газ. Газът може да се възпламени отново и да избухне.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГУЛАТОР

  • Уверете се, че входящата резба на регулатора отговаря на изходящата резба на вентила на бутилката. Преди присъединяване към регулатора почистете вентила на бутилката. Присъединете регулатора към изходящия вентил на бутилката.
  • Поставете ограничител за обратен удар на пламъка между бутилките и оборудването , когато използвате запалим газ или когато коригирате налягането на бутилката.
  • Използвайте регулатори, предвидени за съдържанието на бутилките. Регулаторите не трябва да се използват да спират потока газ от бутилката. Затворете главния вентил на бутилката, когато газът няма да се използва. Регулаторите могат да имат теч и така да се създаде прекомерно налягане в оборудването.

регулатор

ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ:
1. Проверете дали вентилът, управляващ потока, е затворен.
2. Завъртете винта, регулиращ налягането, обратно на часовниковата стрелка, докато се завърти свободно.
3. Бавно отворете изцяло вентила на бутилката.
4. Проверете манометъра на бутилката за очакваната стойност. Една разлика сочи, че има течове от вентила, предпазното устройство или пробка.
5. Завъртете винта, регулиращ налягането, по часовниковата стрелка до достигане на желаното налягане.
6. Контролирайте потока на газ посредством контролния вентил.

ИЗКЛЮЧВАНЕ:
1. Първо затворете вентила на бутилката.
2. Позволете на остатъчните газове във вентилите да се оттекат.
3. Затворете винта, регулиращ налягането, когато манометърът падне на нула.
4. Затворете вентила, управляващ потока.

Не регулирайте налягането, като използвате регулатора за контрол на величаната на потока. Това осуетява целта на регулатора за налягане. Когато по този начин се получи по-висок поток, налягането може да бъде над проектното за системата.

ПРОВЕРКА ПРИ ПОДДРЪЖКАТА
– Проверявайте ежемесечно некорозивните газ регулатори (азот и хелий).
– Проверявайте ежеседмично корозивните газ регулатори (хлор и водороден сулфид).

Процедурата за проверка на регулаторите е както следва:
1. Изпуснете цялото налягане от системата. Манометрите трябва да отчитат нула.
2. Отворете вентила на бутилката и завъртете винта, регулиращ налягането, обратно на часовниковата стрелка, докато се завърти свободно. Манометърът за високо налягане трябва да показва налягането на бутилката. Манометърът за подавания газ не трябва да показва налягане.
3. Проверете манометъра за подавания газ, за да се уверите, че не показва увеличение на налягане след изчакване от десет минути при затворен изходящ вентил на регулатора.
4. Завъртете винта, регулиращ налягането, по часовниковата стрелка, докато се появи налягане. Недостигането на подходящо налягане на подавания газ или неправилно регулиране на винта показва неправилно действие.
5. Затворете вентила на бутилката и следете налягането и на съдържанието в бутилката, и на подаваната линия от регулатора. Спадането на стойността след десет минути показва течове в системата.
6. Обезпечете само доставчикът да извършва ремонти.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.