Инструкция за безопасно извършване на ръчна работа с тежести

Инструкцията е изготвена за целите на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

Тази инструкция се прилага при всяка работа с тежести (напр. ремонт, преместване, транспорт на стоки и материали, в архив и други дейности).

При ръчна работа с тежести се прилагат следните физиологични норми:
1. разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m разстояние);
2. теглото на товара не превишава:
а) при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m:
– 15 kg за жени и 50 kg за мъже – за единичен товар;
б) при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже):
– 30 kg – за единичен товар;
3. в случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара е по-малко от сумата на единичните товари по т. 2 и е до 300 kg;

Основни правила:

1. при вдигане и пренасяне на тежести работната поза да бъде съобразена със: ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара, и да не се налага извършване на усукващи движения около оста на тялото;
2. при вдигане на тежести работещият:
а) да поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;
б) да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;
в) да държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклякване;
3. когато при ръчна работа с тежести се използват различни транспортни средства – колички, вагонетки и др.:
а) правилното усилие е бутане, а не теглене на транспортното средство;
б) бутането, а като изключение теглене на транспортното средство да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

Когато товарът се повдига НЕПРАВИЛНО чрез навеждане, гръбначният стълб е огънат, междупрешленните пространства на гръбначният стълб се разширяват откъм външната страна, с което се създават реални предпоставки за увреждането му.

ръчна работа с тежести

Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести:

1. изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на ръчна работа с тежести и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;
2. използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;
3. повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести

Информация за рисковете, ако работата с тежести не се извършва правилно

Товарът, в съчетания с извършваните заедно с него движения, предизвиква увреждане на здравето основно на гърба.

Пренасяният товар също може да причини злополуки поради:
• Падане или събаряне вследствие недобро складиране или подреждане, неправилна манипулация и др.;
• Изпускане или хвърляне на пренасяния товар вследствие прекомерно тегло на товара;
• Нараняване от пренасяния товар вследствие опасни места и елементи от него, опасно съдържание, неизползване на лични предпазни средства, неизполване на помощни средства.

Физическото усилие създава риск:
• ако е много голямо;
• ако се прилага само чрез извиване на тялото;
• ако се довежда до рязко преместване на товара;
• ако се прилага при неблагоприятна и нестабилна работна поза.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.