Инструкция за безопасна работа с машина за монтаж и демонтаж на гуми ТИП СЕРВОМАТ

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативните изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Демонтажната машина трябва да се използва единствено по предназначение.

2. Само предварително обучен и инструктиран персонал има право да работи с машината. Обслужващите лица трябва да следят за безопасността на останалия персонал по време на експлоатация на демонтажната машина. При настъпване на смущения демонтажната машина веднага трябва да бъде спряна и ел. захранването да бъде изключено от главния шалтер. Мястото, където е монтирана демонтажната машина, трябва да бъде предпазено от сътресения от други работещи машини, достатъчно добре осветено и защитено от атмосферните условия. В близост до демонтажната машина не трябва да се съхраняват корозионни, експлозивни и токсични вещества. Обслужващото лице трябва да вижда от мястото си цялото помещение и да не допуска достъпа на неупълномощени лица или предмети, които биха довели до опасност.

3. Забранени са всякакви самоволни намеси и промени в съоръжението, неразрешени от производителя.

4. Отстраняването или преработването на устройствата, гарантиращи безопасността на обслужването, представлява нарушение на европейските норми за безопасност.

5. Обслужващите демонтажната машина са длъжни да спазват следните мерки за безопасност:

  • Да се уверят, че по време на работния процес не може да възникне никаква опасност. При констатирани нарушения и смущения демонтажната машина незабавно трябва да бъде изключена.
  • Да се уверят, че работната площ около демонтажната машина е освободена от предмети, представляващи потенциална опасност и по пода няма остатъци от масло или други смазочни вещества.
  • Да носят съответното предпазващо работно облекло и обувки.
  • Преди започване на работа обслужващото лице е длъжно да провери техническото състояние на демонтажната машина, да извърши проверка на ел. заземяването и ел. захранването, както и на захранването с въздух.
  • Забранява се работата с демонтажната машина след констатиране на неизправности по горепосочената точка.

6. Всички ремонтни работи, сервизно обслужване и периодична профилактика трябва да се извършват от съответния квалифициран и оторизиран персонал.

7. Преди профилактика и ремонт съоръжението да се изключи от ел. захранването.

8. Да се използват само оригинални резервни части, доставени от производителя.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.