Инструкция за безопасна работа с медицинска апаратура

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 277 от Кодекса на труда.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат само работещи, за които към момента на започване на работа с уреда не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж.
Апаратурата е предназначена за наблюдение на медицински параметри.
Никога не използвайте апарати с повреден кабел; захранващият кабел тряба да бъде подменен с нов от квалифицирано лице.

2. Предвидими ненормални ситуации.
Апаратурата да не се използва в близост до леснозапалими вещества.
Апаратурата да не се използва с мокри ръце.
Апаратурата не трябва да се мокри (например от пръскаща вода, дезинфектанти на водна основа и др.).

3. Изисквания за безопасност и здраве при работа.
При всяко пускане на уреда го оглеждайте целия, включително и евентуалните приставки за видими увреди.
Да не се използва клетъчен телефон в близост до апаратурата.
Апаратурата да не се поставя/монтира/използва на места с пряка слънчева светлина.
След всяко ползване, както и при неизправности по време на работа, и при всяко почистване изключвайте уреда и издърпвайте щепсела от контакта.
При почистване и поддръжка
• Апаратурата първо се почиства със суха кърпа, която не изпуска власинки.
• От съобръжения за безопасност апаратурата не трябва да се мие или да се потапя в течности.

4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване
Да не се прегъва и усуква захранващия кабел, особено в мястото, където кабелът излиза от уреда.
Не оставяйте включения уред без контрол.
При необходимост от изключване от мрежата кабелът се изважда от контакта като се хваща за щепсела, а не чрез дърпане.
Внимавайте изходящите отвори за охлаждане на апаратурата да не се покриват или запушват със замърсявания – може да се задейства термичната защита от прегряване и апаратурата да се повреди. Извадете щепсела от контакта и тогава отстранете причината.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.