Инструкция за безопасна работа с микровълнова печка

I. Условията за използване на работното оборудване.

1. Запознайте се с инструкциите на производителя.
2. Не използвайте микровълновата печка, ако има повреда или вратичката не е добре уплътнена.
3. Не включвайте микровълновата печка, когато е празна. Ако искате да я изпробвате, поставете в нея чаша с вода.
4. Не я използвайте на открито.
5. Не покривайте и не блокирайте който и да е от отворите на печката.
6. Ако уплътненията са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде поправен от специалист.

II. Предвидими ненормални ситуации.

1. Ако нещо се запали вътре в печката, не отваряйте вратичката, а изключете уреда от щепсела.
2. Ако печката загрее, тя се изключва автоматично. Включете я отново, след като се охлади.
3.Ако печката не работи:
– Проверете дали щепселът е включен добре в контакта.
– Проверете дали вратичката е затворена добре.
– Проверете дали са включени регулаторът за мощност и регулаторът за време.
4. Ако храната не е готова за указаното в рецептата време, може би не сте спазили всички условия – форма и размери на парчетата, количество, необходима мощност и т. н.
5. Ако храната въобще не се загрява, въпреки че сте направили всичко, изброено по-горе, извикайте специалист от сервиза.
6. Ако от фурната излиза дим, изключете я веднага от мрежата и дръжте вратата затворена за да предотвратите евентуално разпространение на огън.

7. Излизане на пара от вратата – при готвенето по-голяма част от парата излиза през клапите, но част от нея може да се акумулира в място, където въздухът е с по-ниска температура, каквото е вратата на фурната. Това е нормален процес.
8. Въртящата се чиния издава шум при работа – замърсена е ролката или дъното на фурната. Необходимо е да се почистят мръсните части.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. Пазете от влага захранващия проводник и щепсела.
2. Внимавайте в печката да не попадат остатъци от храна, хартия, пластмаса или други лесно запалими материали.
3. Поддържайте вратичката чиста. Уплътнителите й не бива да са замърсени с храна, прах или мазнина.
4. Не поставяйте в печката консервени кутии, затворени стъклени буркани, яйца с черупките, защото могат да избухнат.
5.За да избегнете риска от възпламеняване в работното пространство, не гответе прекалено дълго храната. Внимателно наблюдавайте печката, ако сте поставили в нея хартия, пластмаса или друг лесно запалим материал.
6. Предметите в печката трябва да са разположени най-малко на 2 сантиметра от стените на фурната и вътрешната стена на вратичката. Ако установите появата на искри, изключете уреда и отстранете всички предмети.
7. Не се опитвайте сами да поправяте микровълноватапечка. Това трябва да прави само специалист.
8. Течности и ястия не бива да се нагряват във вакумирани съдове, защото може да избухнат.
9. Когато затопляте храни в пластмасови или хартиени опаковки, наблюдавайте процеса поради опасност от запалване.
10. Махнете всички метални дръжки и закопчалки от хартиените и пластмасови опаковки преди да ги поставите във фурната.
11. Забранено е да се слагат цели яйца в микровълновата печка. Нарастващото в яйцето налягане предизвиква експлозия.
12. Повърхността на уреда може да се нагорещи по време на работа. Пазете кабела далеч от нагорещени повърхности и не покривайте уреда.
13. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата.
14. При затопляне на напитки в бутилки внимавайте поради опасността от забавяне на избухването на бутилката.

МАТЕРИАЛИ, НЕПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

АЛУМИНИЕВИ СЪДОВЕ
Може да предизвикат искрене. Прехвърлете храна в безопасен съд.

КАРТОН ЗА ХРАНА С МЕТАЛНА ДРЪЖКА
Може да предизвикат искрене. Прехвърлете храна в безопасен съд.

МЕТАЛНИ ПРИБОРИ ИЛИ ТАКИВА С МЕТАЛЕН КАНТ
Металът предпазва храната от микро-вълните и може да предизвика искрене.

МЕТАЛНИ ЛЕНТИЧКИ
Предизвикват искрене и могат да станат причина за пожар.

ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ
Могат да предизвикат пожар.

ПЛАСТМАСОВА ПЯНА
Тя може да се стопи и да замърси течността във вътрешността си.

ДЪРВО
Дървото ще изсъхне ако се използва в микровълновата фурна и може да се пукне.

IV. Почистване на микровълновата печка.

Микровълновата печка трябва да се поддържа чиста. Замърсяването намалява ефективността й и може да причини повреди. Избърсвайте често с влажна кърпа всички открити повърхности. За основно почистване може да използвате течен препарат за миене на съдове или сапун.
Външните части почистете със сапун и топла вода, след това изплакнете и подсушете с мека кърпа. Внимавайте да не попадне вода в отворите за вентилация, защото ще се повредят вътрешните механизми на печката. Контролното табло почиствайте само с влажна кърпа. Не използвайте за почистване спрейове, тел или прах, нито прекалено много вода и сапун. Абразивните препарати, напр. съдържащи сулфиди и хлориди, не бива да се употребяват в никакъв случай.
При готвенето парата кондензира по вътрешните стени на печката. След като приключите работа, избършете със суха мека кърпа. Вътрешността почиствайте с мек препарат за миене на съдове и подсушавайте с мека кърпа. За премахване на миризмата варете 5-7 мин чаена чаша вода с няколко супени лъжици лимонов сок. Това помага и за размекване и по-лесно отстраняване на засъхналата храна в печката. Предпазвайте вътрешните стени и вратичката от издраскване.
Подставката и въртящият се вал също трябва да се почистват редовно.

V. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Когато извадите храната от микровълновата печка, уверете се че микровълновата печка е изключена като завъртите таймера на позиция 0. Ако не върнете таймера на позиция 0 и микровълновата печка продължава да работи без поставена храна вътре, това може да доведе до прегряване и повреждане на магнетрона.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.