Инструкция за отопление на детските групи при използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища)

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативните изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

І. При отопление на помещенията в детската градина с печки на твърдо/ течно гориво да се спазват следните изисквания:

1. Съобразяване с инструкциите на производителя, свързани с горивото, което ще се използва.
2. При инсталирането и работа с печките на твърдо гориво да се спазват следните изисквания:

 • Отоплителните уреди да бъдат стандартни и технически изправни.
 • Отоплителните уреди да бъдат монтирани върху негорими материали подложките на печките: отпред – 30 см, от двете страни по 20 см., с вертикален борд – 3см.
 • Разстоянието между негоримата подложка и пода да бъде най-малко 2,5 см.
 • Стената зад печката да бъде облицована с негорими материали – гранитогрес.
 • Отоплителните уреди и димоотводните тръби да отстояват най-малко на 80 см от горими и трудногорими конструкции и обзавеждане.
 • Отоплителните уреди и димоотводните тръби да бъдат стабилно укрепени.
 • Комините да са изградени от негорими материали, отворите към комина на сградата и да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
 • Комините на сградата да отстояват най-малко на 10 см от горими греди.
 • В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) да бъдат:
  • почиствани от налепи и сажди;
  • да се измазват външно и вътрешно.
 • Не се разрешава използването за комини на етернитови и други тръби.
 • Не се разрешава разпалването на печките с лесно запалими и горими течности.
 • Почистването на сгурията да се извършва след приключване на изпращането и на всички деца, като напълно загасената сгурия се изхвърля в затворени метални съдове.
 • Зареждането на отоплителните уреди се извършва сутрин, преди постъпването на децата.
 • Добавянето на въглища и дърва да става само когато децата са изведени в друго помещение – спалня, умивалня, физкултурен салон и т.н.
 • Горящите печки да бъдат винаги под наблюдение на помощник-възпитателя на детската група.
 • Съхранението на горивата да се осъществява при точно спазване на изискванията за съхраняване на горивата и в специално определени за целта места, които не са в непосредствена близост с помещенията.
 • Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.
 • Съхранението на средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди (кибрити и запалки) да се съхраняват на недостъпни за децата места и отдалечени от отоплителните/ нагревателни уреди.
 • Отоплителните уреди/ печките да бъдат оградени с метални конструкции, които да предпазят децата от доближаване до топлия уред.
 • Конструкцията, заграждаща печката да е съобразена с изискванията за безопасност на децата, да е трудно подвижна и да не съдържа режещи и остри елементи.
 • Да се провежда ежедневен инструктаж с децата (разговори, покрепени с нагледни средства) за опасността от доближаване и пипане на металните огради.
 • Учителите на детската група носят отговорност за:
  • изправността на печките, металните огради и подложките на отоплителните уреди;
  • недопускането на горивни материали между загражденията и печките;
  • постоянният надзор над децата;
  • недопускането на дейности по почистване и зареждане на печките в присъствието на деца.

ВНИМАНИЕ!
Процесът на горене е особено интересен за децата, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.