Инструкция за противопожарна охрана при движение на МПС

Забележка! Тази инструкция е споделена от г-жа Ценка Матева и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Всички МПС трябва да бъдат оборудвани с пожарогасители, поставени на удобно място в кабината за бързото им взимане при нужда, както и с кирка и лопата.
2. Да се излиза на работа само с изправни МПС. Не се разрешава работа с неизправни инсталации, замърсен двигател и течове на гориво от хранителната система на МПС.
3. Акумулаторите да се поддържат чисти, с добри контактни връзки и защитени с метален капак.
4. Ауспухните тръби и гърнета трябва да бъдат здрави и изправни.
5. По време на превозване на лесно-запалими течности (ЛЗТ) и гориво-смазочни материали (ГСМ), както и по време на зареждане на МПС с гориво, проверка нивото на горивото в резервоарите и др. безусловно се забранява пушене и палене на огън, а двигателите да бъдат загасени.
6. Периодично да се проверява състоянието на гумите – износеност и налягане, загряването на главините и спирачните барабани.
7. Гарирането на автомобилите да става с лице към изходите.
8. Бравите на вратите на кабините да се поддържат изправни да се отварят леко и бързо.
9. Безусловно се забранява съхранение на ЛЗТ и ГСМ в кабините на МПС.
10. Забранява се подгряване на двигателите с открит огън при ниски температури. Това да става с топла вода, топъл пясък, пара и др.
11. Пожарогасителните апарати трябва да се поддържат винаги в изправност и заредени, за да могат да бъдат използвани при нужда.
12. При възникване на запалвания и пожари по моторните превозни средства да се запазва самообладание и се пристъпи към:
– незабавно отнемане на газта, изключване контакта на двигателя и извеждане на МПС извън уличното или пътното платно;
– да се осигури МПС против само-придвижване чрез ръчна спирачка, а при наклон и с допълнително подпиране на ходовите колела;
– да се вземе пожарогасителния апарат и да започне загасяване на запалването.
Запалването може да се загаси и с помощта на навлажнени азбестови одеала, брезенти, пясък и др. Забранява се гасене с вода и пожарогасител с химическа пяна.
13. Преди да се пусне отново в експлоатация МПС претърпяло запалване, да се почисти и подсуши добре, направи преглед и приведат същите в добро техническо състояние и в добър външен вид.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.