Инструкция за безопасна работа с препарати за растителна защита

Забележка! Тази инструкция е споделена от инж. Светла Вълчева и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Прочетете внимателно инструкциите на етикета и/или листовката преди употреба на ПРЗ:
• етикетът е официален документ, който съдържа полезна информация относно продук-та, спектъра на действие, степента на риск и мерки за безопасност;
• прочетете внимателно и следвайте инструкциите относно правилната употреба на продуктите за растителна защита.
• прочетете етикета на всеки продукт по отделно: не мислете, че информацията на етикетите е една и съща за всички продукти.

2. Съхранявайте ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкциите на произво-дителя:
• съхранявайте продуктите за растителна защита в оригинални опаковки, затворени и запечатани, в отделени от хранителни продукти или фураж помещения, отделно от из-куствени торове и при условия на влажност и температура, посочени на етикета;
• съхранявайте в склада комплект и указание за първа помощ, както и телефонен номер в случай на нужда от спешна помощ;
• транспортирайте продуктите за растителна защита в оригинални опаковки с етикет на видно място, в подсигурени кутии, подходящи за съответните метеорологични условия.

3. Защитете се с лични предпазни средства при работа с ПРЗ:
• носете сертифицирано защитно облекло съгласно указанията върху етикета;
• носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие през цялото време на използването на продуктите за растителна защита. Подходящ материал: нитрилен каучук;
• използвайте допълнителна защита (предпазни очила, противопрахова непромокаема маска ), ако тези са предписани на етикета.

4. Проверявайте и поддържайте в добро състояние техниката за приложение на ПРЗ:
• проверявайте и калибрирайте оборудването най-малко веднъж на сезон, за да се осигури правилно и качествено третиране;
• проверявайте обема на разтвора, типа дюзи и равномереността на дебит на дюзите, за да няма течове;
• почистете уредите за пръскане веднага след употреба.

5. Приготвяйте работния разтвор на определените за това места, в отсъствието на хора и животни:
• изчислете много точно количеството на разтвора за пръскане, необходим за третиране на културата, за да избегнете остатъчни количества от разтвора;
Внимавайте да не капнете или разсипете от продукта докато сипвате в резервоара.

6. Изплакнете три пъти празните опаковки и излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката:
• след като изплакнете три пъти, изсипете получения разтвор в резервоара на съда за пръскане;
• не използвайте празните опаковки от ПРЗ за други цели, тъй като могат да съдържат остатъци от продукта.

7. Поставете празните опаковки в чували за събиране на отпадъците и ги съхранявайте в специално място в склада за ПРЗ до предаването им в пунктове:
• не изхвърляйте и не изгаряйте опаковки от ПРЗ;
• обърнете се към фирмите – дистрибутори на ПРЗ за информация за схемата за събира-не на празни контейнери.

8. Прилагайте ПРЗ далече от водоизточници и водни площи и при тихо време, за да избегнете отвявания:
• не използвайте ПРЗ при силен вятър, защото може да е опасно за оператора и да попречи на правилното разпределение на работния разтвор върху растенията;
• не прилагйте ПРЗ през най-горещата част от деня, при температура на въздуха над 25°С.

9. Не се хранете, не поемайте течности и не пушете по време на работа с ПРЗ:
• не консумирайте алкохолни напитки преди или по време на третирането с ПРЗ;
• продуктите за растителна защита могат да бъдат вредни за Вашето здраве. Пушенето, приемането на храни или напитки е риск през всички етапи от третирането и използва-нето на ПРЗ поради възможността от поглъщане на количество от продукта;
• прясното мляко НЕ се използва като антидот в случай, че сте погълнали ПРЗ.

10. Потърсете медицинска помощ в случай, че се почувствате зле по време на работа с ПРЗ:
• в случай на поглъщане от ПРЗ, изплакнете многократно устата с вода и се обърнете незабавно към лекар като покажете етикета на опаковката за правилна диагностика и лечение;
• в случай на контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с вода и продължете да плакнете 15 минути. Консултирайте се с лекар възможно най-скоро!;
• отстранете замърсеното предпазно облекло, изплакнете веднага с вода и сапун засег-натата кожа;
• важни телефонни номера:
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ: УМБАЛСМ „Пирогов” – София, Токсикологич-но отделение – тел. 02/915 44 09 и 02/915 43 46; Спешен номер – 112

11. Почистете личните предпазни средства след употреба на ПРЗ и измийте ръкавиците преди да ги свалите:
• изплакнете и съхранявайте защитната екипировка отделно от всекидневните дрехи в място, специално предназначено за това;
• сменете веднага използваното или замърсено защитно облекло, особено нетрайните предпазни средства;
• след употреба изплакнете предпазните средства, които повторно могат да се използват и изхвърлете тези за еднократна употреба. Измийте ръцете и лицето си. Вземете душ.

12. Измивайте ръцете си по време на почивка и след приключване на работа с ПРЗ вземете душ:
• веднага след използването на ПРЗ и почистването на оборудването за прилагане на ПРЗ и личните предпазни средства, вземете душ. Използвайте сапун или подобен пре-парат и облечете чисти дрехи.
• пристъпете към всякакви други действия само след като сте се погрижили за личната си хигиена.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Инструкция за безопасна работа с препарати за растителна защита”

  1. Защо се препоръчва да се пие газирано подсладена напитка и да се яде локум след работа с препарати за растителна защита?

    Отговор
      • Д-р Илиева, това беше практика още преди 1989 г. , но какво точно беше основанието за това , така и до ден днешен не ми е известно……а ми е много любопитно да знам.

        Отговор