Инструкция за пътуващите учители от целодневна организация, които придружават пътуващите с училищен автобус ученици

Забележка! Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа! Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Учителите на групи от целодневната организация пътуват с автобусите за придружаване на учениците по утвърден график от директора на училището до началото на учебната година.
2. За организираното пътуване учителите извършват специален инструктаж на учениците, които удостоверяват с подписа си в книгата за инструктажи, че ще изпълняват съответните изисквания, в началото на всеки срок и след всяка от ваканциите.
3. Ежедневно изпращащия учител ( всеки учител в групата си) припомня правилата за безопасно пътуване и отразява този факт в дневника на групата.
4. От селата, учениците се качват само след, като автобуса е напълно спрял и след разрешение на учителя ЦДО.
5. В началото на учебната година учителите ЦДО определят място в автобуса за всеки ученик и правят схема, която е при шофьора и в папката на групата и изискват да се спазва установения ред.
6. Преди потегляне на автобуса проверяват учениците, здравословното им състояние, записват броя и имената на отсъстващите,
7. След проверката и след като установят, реда в автобуса, дават знак на шофьора за потегляне.
8. След пристигане и при напълно спрял автобус разрешават на учениците да слязат от автобуса, като подпомагат малките ученици и изчакват учениците да влязат в училищния двор, след което ученическият автобус потегля за другото село.
9. Дежурните учители ЦДО сутрин записват броя на пристигналите пътуващи ученици, в специална тетрадка, не по късно от 8,00ч., отбелязват имена на отсъстващите .
10. Изпращащите възпитатели правят справка с тетрадката, проверяват съответствието на броя ученици и след като автобусът не се движи, разрешават на учениците да се качат.
11. При инцидент, (нещастен случай, повреда в автобуса, болно дете и др.), веднага уведомяват, бърза помощ, училищното ръководство и полицията.
12. Следят за реда в автобуса и изискват спазването на инструкцията за пътуващите ежедневно ученици.
13. При отсъствие на ученик от училище, който е пристигнал сутринта,и не е вписан в тетрадката за отсъствие, веднага уведомяват училищното ръководство.
14. По никакъв повод не оставят сами учениците в превозното средство.
15. При влошени метереологични условия съгласуват пътуването с директора на училището.
16. При спешен случай и наложително отсъствие, невъзможност за пътуване, веднага се уведомява училищното ръководство за осигуряване на заместващ.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.