Инструкция за безопасна работа с компресори

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативните изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. До работа с компресори се допускат лица с необходимата правоспособност, които са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.

2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани / и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо/.

3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.

4. Съдовете, работещи под налягане се разполагат така, че да е осигурен безопасен достъп до всичките им части и възможност за извършване на наблюдение, преглед и ремонт.

5. За всеки компресор да се води дневник за прегледи и ремонти.

6. Преди започване на работа трябва да се проверява: общото състояние на съда, наличие на течове, изправността на предпазните клапани, манометрите, спирателните органи, електрическите и механичните блокировки.

7. Машинистът е длъжен преди да започне работа да изпусне кондензата от резервоара на сгъстения въздух.

8. При пускане в действие на съда, крановете да се отварят бавно и внимателно.

9. През време на работа постоянно да се наблюдават показанията на контролно- измервателните уреди.

10. Забранява се експлоатация на компресора, когато:
– не е технически освидетелстван;
не е изправен;
– предпазния клапан и манометъра не работят, не са преминали метрологична проверка или не са пломбирани;
– няма предпазител на ремъчната предавка;
– маслото е под долната минимална граница.

11. Забранява се извършването на ремонт и отстраняване на дефекти във връзките между отделни елементи на съдове, когато се намират под налягане.

12. Работата със съда се прекратява:
– когато налягането в съда се повиши над разрешеното;
– при неизправност на предпазните клапани и защитните блокировки;
– когато в основните елементи на съда бъдат открити пукнатини, подутини, значително отъняване на стените, дефекти в заваръчните шевове, течове в нитови и болтови съединения, скъсване на уплатнителите;
– при неизправност на манометъра и невъзможност да се определи налягането по други уреди;
– при забележимо увеличение на вибрациите;
– при дим от компресора или двигателя му;
– при пожар.

13. Забранява се:
– да се оставя работещ съд под налягане без наблюдение;
– да се стои срещу струята, когато се отваря вентила за сваляне на налягането;
– да се чука по корпуса и арматурата, когато съдовете са под налягане;
– да се докосват с незащитена ръка горещи части;
– притягане или запушване на предпазните клапани;
– почистване с лесно запалими течности.

14. Почистване, смазване и ремонт на електродвигателите на компресорите да се извършва само при изключено токозахранване и взети мерки срещу самоволно задвижване.Задължително да се постави предупредителна табела- “Не включвай!Работят хора!”.

15. Персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасна работа с уредите за пожарогасене, с които е оборудван обекта.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.