Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи при складиране на материали

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можеш и ти да се включиш  – виж повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. До извършване на товаро-разтоварни дейностти се допускат само лица,преминали обучение и инструктаж за безопасна работа. Не се допускат за редовно ръчно пренасяне на товари работници,ненавършили 18 години,бременни жени и работници със здравни противопоказния.

2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства ,за вида употребата и начина на съхранение , на които работещите са инструктирани(и обучени за използването на тези ЛПС,за които това е необходимо).

3. Забранява се работа с негодни ЛПС.

4. При работа с тежести трябва да се спазват физиологичните норми за работа:
• при вдигане ,преместване и пренасяне на разстояние до 2 метра,теглото на товара да не надвишава 15 кг за жени и 50 кг за мъже;
• при пренасяне до 30 метра (извършва се само от мъже),теглото на товара да не надвишава 30 кг.

5. При ръчно извършване на товаро-разтоварни работи, работещият да:
• поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;
• вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и не по-високо от височината на раменете;
• държи по възможност гърба си по-изправен,като повдига тежестта чрез подходящо приклякане.

6. При използване на колички,вагонетки и др. транспортното средство да се бута,а не да се тегли.

7. За извършване на товаро-разтоварни работи с товари над 50 кг да се използват изправни помощни приспособления и механизми(лостове,колички,лебедки и др.)

8. За извършване на товаро-разтоварни работи с товари с тегло над 500 кг да се използват подемно-транспортни машини.

9. Всички товари,които имат остри ръбове,да се захващат и пренасят със съответните лични предпазни средства или ръчни захватни приспособления.

10. Тежките и извънгабаритните товари да се укрепват срещу преобръщане или приплъзване.

11. При пренасяне на товар на рамо едновременно от двама работника,товарът да се поставя на едно и също рамо (ляво или дясно и за двамата).

12. Преместването,товаренето и разтоварването на бутилки и съдове със сгъстени газове да става с повишено внимание ,без удари,тласкане или хвърляне.

13. Забранява се пренатоварването на стелажите.

14. Забранява се пушене и хранене по време на товаро-разтоварните дейностти.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.