Инструкция за безопасна работа с верижен трион

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Преди да използвате верижен трион, прочетете внимателно работните инструкции и инструкциите за безопасност на производителя.
2. Не работете с верижен трион, когато сте изморени, ако сте употребили алкохол или ако приемате упойващи лекарства по лекарско предписание или лекарствени вещества без предписание.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Обратен удар (откат):
1.Откатът на главата на шината е една от най-честите причини за сериозните инциденти с наранявания от верижен трион.
2. Откатът може да се получи, когато движещата се верига на главата или върха на водещата шина докосне предмет, или когато дървото се притвори и заклещи веригата на триона в прореза. Допирът на върха или главата може в някои случаи да предизвика светкавична обратна реакция, отхвърляне на водещата шина нагоре и назад към оператора. Заклещването на режещата верига на върха на водещата шина може да отблъсне водещата шина бързо към оператора. Всяка от тези реакции може да предизвика изгубване на контрол над триона, което може да доведе до сериозно нараняване на вас или на странични лица.
3. Горната част на върха на шината на верижния трион е известна като ОПАСНА ЗОНА ЗА ОТКАТ. При контакт с даден обект, като например, клон или пън, съществува опасност от внезапна реакция и откат на главата на шината.
4. Модерните верижни триони са оборудвани с различни устройства, предназначени да намалят риска от нараняване при откат или от други причини. Сред тях са верижната спирачка, предния (ляв) предпазител за ръката, предпазител за главата на шината и верига за трион и водещи шини с нисък или намалено откат. За да се гарантира поддържането на защитата, предлагана от тези устройства, е важно вашият верижен трион да е правилно и напълно сглобен и всичките му компоненти да се безопасно фиксирани и функционални.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. Използвайте предпазни обувки, плътно прилепващо облекло, предпазни ръкавици, очила, антифони и каска.
2. При рязане дръжте верижния трион с две ръце, като палците и пръстите обхващат двете дръжки на верижния трион. Хванете триона с дясната ръка за задната (дроселна) дръжка, а с лявата ръка – за предната дръжка, дори ако сте левичар. Здравото захващане ще ви помогне да упражнявате контрол над триона в случай на откат или друга неочаквана реакция. Поддържайте дръжките на верижния трион сухи, чисти от масла или горивна смес, за да не допускате хлъзгане и да подпомогнете контролирането на триона.
3. Когато режете, стойте малко встрани извън равнината на режещата верига и водещата шина, за да намалите риска от нараняване, в случай че изгубите контрол над триона.
4. Пренасяйте верижния трион с изключен двигател, с водещата шина и режещата верига назад и шумозаглушителят встрани от тялото ви. Когато транспортирате своя верижен трион, винаги използвайте подходящ калъф за водещата шина
5. Не се протягайте много и не режете над височината на раменете си. Много е трудно да се контролира триона в неудобна позиция.
6. Не работете с верижен трион, качен на дърво или от стълба, освен ако не сте били специално обучени и не сте оборудвани за това. Съществува риск да изгубите равновесие поради режещите сили, предавани от триона или поради движението на материала, който се реже.
7. Някои дейности по рязане изискват специално обучение и умения. Запомнете, добрата преценка не може да се замени. Ако имате съмнения, свържете се с професионалист.
8. За да избегнете риска при откат, уверете се, че зоната, в която режете, няма препятствия. Не позволявайте на главата на шината да докосва пън, клон или друго препятствие, докато работите с триона. Не режете близо до верижни, телени огради или в области, където има свободни жици или остатъци от тел.
9. Не започвайте да режете дърва, докато не сте почистили работното пространство, не сте осигурили стабилно стъпване и не сте планирали път за бягство от падащото дърво.
10. Внимавайте, в случай че дървото се затвори и приклещи триона. „Дърпащата” сила, която се проявява при заклещване на горната верига, може да доведе неочаквано до „теглеща” сила, която може да използвате докато се опитвате да изтеглите триона, за да го освободите. Можете да притеглите движещата се верига към себе си.
11. Бъдете изключително внимателни, когато режете малки клони и издънки, защото тънкият материал може да бъде захванат от режещата верига и изхвърлен към вас или да ви извади от равновесие.
12. Когато режете клон или издънка, които са под напрежение (нарича се пружинен клон), внимавайте за еластичното връщане, за да не ви удари клона или верижния трион, когато напрежението в клона бъде освободено.
13. Не позволявайте на други лица да стоят близо до верижния трион при стартирането му или при рязане с триона. Не допускайте присъствието на странични лица и животни в работната зона.
14. Пазете всички части на тялото си далеч от режещата верига, когато двигателят работи.
15. Не работете с повреден верижен трион, с неправилно регулиран такъв или с несглобен напълно такъв. Уверете се, че режещата верига спира да се движи, когато се освободи лоста за газта. Ако имате съмнения по отношение на механичното състояние на своя трион, консултирайте се с вашия обслужващ дилър.
16. Следвайте инструкциите на производителя за заточването и поддръжката на верижния трион. Заточването на режещата верига изисква две стъпки: заточване на режещите ръбове и регулиране на калибъра за настройване на дълбочината. При съмнения се консултирайте с обслужващия дилър за съвет или поправка.
17. Използвайте само резервни шини и режещи вериги, определени от производителя или еквивалентни такива. Водещите шини и режещите вериги засягат не само производителността, но също и безопасността по отношение на отката.
18. Поддържайте подходящо обтягане на веригата на триона. Разхлабената верига може да падне от водещата шина и да удари оператора на триона.
19. Всички обслужвания, свързани с верижния трион, различни от посоченото в инструкциите за поддръжка от потребителя, трябва да се извършват от компетентен персонал на сервиз за верижни триони. Неправилната поддръжка може да повреди триона и да създаде опасност за оператора. Например, ако се използват неподходящи инструменти за демонтаж на маховика или ако се използват неподходящи инструменти за фиксиране на маховика при демонтаж на съединителя, могат да възникнат структурни увреждания на маховика, които в последствие да доведат до счупване на маховика.
20. Бъдете внимателни при боравенето с гориво. Преместете верижния трион най-малко на 3 метра встрани от мястото за зареждане с гориво преди запалване на двигателя. Не пушете, докато презареждате триона. Използвайте моторни верижни триони само в добре проветрени зони.
21. Веригата на триона е предназначена единствено за рязане на едно нещо: дървесина. Не използвайте веригата на триона за рязане на други материали и никога не оставяйте веригата да влиза в контакт с камъни или мръсотия по време на работа. Запомнете, веригата на вашия трион се движи с над 80 километра в час. Само за една секунда допир с камък или със земята, всеки резец ще се удари над десет пъти.
22. Никога не натискайте при рязане с изтъпена верига. Когато е остра, веригата е проектирана да се захапва сама в дървесината и се нуждае от съвсем малко натиск, за да реже ефективно. Изтъпената верига създава прах от фини трески, това е сигурен знак, че има нужда от поддръжка.
23. За да увеличите максимално живота на своята водеща шина и верига, поддържайте правилно обтягане на веригата и използвайте висококачествено смазочно масло.
24. Докато натрупате опит и се научите да се справяте с отката, използвайте само вериги за трион с нисък откат.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Рязане в студено време

Рязането в студени условия, в сняг и на замръзнала дървесина може да предизвика бързо износване и евентуално счупване на веригата на триона. Следвайте указаните по-долу стъпки, за да сведете до минимум износването при лошо време.

  • МАСЛО – Използвайте по-тънко масло за шината-веригата или разредете маслото за шина-верига с 25 процента чист керосин или дизелово гориво. Използвайте два пъти повече от това разредено масло по време на работа и се уверете, че веригата ви получава масло от триона.
  • ОБТЯГАНЕ – Поддържайте веригата правилно обтегната. Проверявайте я и я регулирайте често.
  • РЕЗЦИ – Поддържайте резците остри. Проверявайте ги на всеки час и дори по-често, ако е необходимо. Не режете с изтъпена верига!
  • КАЛИБРИ ЗА ДЪЛБОЧИНА – Захапката на резците се регулира чрез височината на водещата част на всеки резец, известна като калибър за дълбочина. Проверете и регулирайте калибрите за дълбочината при всяко заточване.
  • ШИНА – Поддържайте канала на шината чисти, а отворът за масло – отворен. Обръщайте симетричните шини, за да уравните износването на релсата.
  • ЗАДВИЖВАЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО – Подменяйте водещото зъбно колело след смяната на всеки две вериги или, ако се вижда износване – по-рано. Уверете се, че сте прочели изцяло ръководството за оператора, предоставено с вашия верижен трион.

За изготвяне на тази инструкция са използвани материалите на Oregon.

Инструкции за безопасна работа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.