Инструкция за безопасност при транспортиране, товаро-разтоварни работи и доставка на взривни материали

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можеш и ти да се включиш  – виж повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Взривните материали се транспортират с моторни превозни средства или с други, допуснати за тази цел при спазване на всички изисквания за безопасност. Транспортирането им може да се извършва само в изправна стандартна опаковка. При транспортирането на взривни материали с моторни превозни средства се използват само бордови товарни автомобили. При трудно проходими пътища в границите на кариери се разрешава транспортирането на взривни материали от втора група с верижни трактори и ремаркета, като ремаркетата имат дървени подове и капаци и са без устройства за саморазтоварване. Забранява се транспортирането на взривни материали в автосамосвали.

Забранява се транспортирането на взривни материали заедно с други товари.

При необходимост се допуска съвместно транспортиране на взривни материали от различни групи, като се спазват следните изисквания:
а/ средствата за взривяване се поставят в предната част на транспортното средство в специални плътно затварящи се сандъци.
б/ опаковките с взривните вещества се отделят от сандъците със средствата за взривяване по начин, изключващ тяхното съприкосновение
в/ опаковките с взривните материали се закрепват така, че да не се допускат удари и триене по време на транспортирането им.

При продължителност на транспортиране над един час на взривни вещества, съдържащи нитроестери, когато температурата на въздуха е по-ниска от температурата на замръзването им трябва да се използват отопляеми транспортни средства.

Задължително е при няколко автомобилни транспортни средства с взривни материали между тях да се спазват следните дистанции:
а/ при движение по равни пътища и при спиране – 100 м
б/ при стръмен път /спускане и изкачване/ – 300 м

Спирането за почивка по време на транспортирането на взривните материали се допуска само извън населени места на разстояние не по-малко от 100 м от пътя и 200 м от жилищни, административни и стопански сгради. При невъзможност да се напусне пътя се разрешава транспортът с взривни материали да спре на банкета на пътя. По време на спирането двигателите на автомобила се изключват. Допуска се при студено време те периодично да се включват за подгряване.

Забранява се престоя на автомобили с взривни материали в гаражи. По изключение се разрешава те да пренощуват в района на склада за взривни материали на определени за целта места.

Не се разрешава преминаването на транспорт с взривни материали на разстояние по-малко от 300 м от пожари и от “факли” на нефтопреработващата промишленост.

Транспортни средства с взривни материали, застигнати от буря трябва да се спират на открито място при спазване на изискванията на т.5 и 6 от настоящата инструкция. Хората /с изключение на охраната/ се отстраняват на разстояние не по-малко от 200 м от транспортните средства, а местоположението на охраната се определя от отговорното за транпортирането лице. При невъзможност да се изпълнят посочените изисквания, отговорното лице определя необходимите мерки за безопасност в зависимост от конкретните условия.

Мястото за престояване на транспортните средства с взривни материали се обозначава със светлоотразителни триъгълници, сигнални светлини или с други ясно различими знаци, поставени на разстояние не по-малко от 100 м от първото и от последното транспортно средство.

Транспортните средства се оборудват с предупредителни знаци за опасността на товара съгласно действащите нормативни актове.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

Товаренето и разтоварването на взривни материали да се извършва под наблюдението на отговорно лице, представител на изпращача или получателя. Отговорното лице се запознава със свойствата и особеностите на взривните материали и изискванията за безопасна работа с тях. В района за товарно-разтоварните работи не се допускат лица, които не са ангажирани с тази дейност.

Товаро-разтоварните работи се извършват през деня или по изключение и през нощта, при наличие на добро и безопасно осветление.

При товаренето опаковките с взривните материали се разполагат равномерно по целия под на транспортното средство и надеждно се укрепват така, че при транспортирането им да не могат да се разместват и да се удрят една в друга или в стените на транспортното средство.

При транспортирането на взривни материали, които се разтоварват на части, всяка част трябва да се укрепва отделно.
Товаренето и разтоварването на транспортните средства с взривни материали се извършва поединично. Натовареното транспортно средство се придвижва до мястото, определено за престояване – отдалечено не по-малко от 100 м от мястото на товарене, след което се подава следващото транспортно средство. Задължително е вземането на мерки против самоволното задвижване на транспортното средство.

ДОСТАВКА НА ВЗРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ДО РАБОТНИТЕ МЕСТА

Взривните материали се доставят до работните места в стандартна опаковка или в раници, предназначени за тази цел.
Разрешава се при пренасянето на взривни материали с раница товара, носен от едно лице да бъде:
– не повече от 10 кг взривни вещества и съответното количество средства за взривяване
– не повече от 20 кг взривни вещества без средства за взривяване

Капсулдетонаторите трябва да бъдат поставени в кутии, предназначени за тази цел.

Задължително е пренасянето на взривните материали да става от взривчик или от специално инструктирани лица, но под наблюдението на взривчик. Задължава се ръководителят на взривните работи да определи един от тях за отговорник.

При продължителност на пренасянето над 1 час на взривни вещества със съдържание на нитроестери, при температура, по-ниска от температурата на замръзването им, да се използват специални топлинно изолиращи раници.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.