Инструкция за безопасност при дейности с взривни материали

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можеш и ти да се включиш  – виж повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Взривни материали с различна група на опасност се съхраняват и транспортират /пренасят/ отделно. Допуска се съвместното транспортиране /пренасяне/ на взривни материали при спазване на следните изисквания:
а/ средствата за взривяване се поставят в предната част на транспортното средство в специални плътно затварящи се сандъци;
б/ опаковките с взривните вещества се отделят от сандъците със средствата за взривяване по начин, изключващ тяхното съприкосновение;
в/ опаковките с взривни материали се закрепват така, че да не се допускат удари и триене по време на транспортирането им.

2. Забранява се приемането на партида взривни материали, несъпроводена с:
а/ удостоверение за качество /сертификат/, издаден от производителя
б/ инструкция за употреба в не по-малко от 5 екземпляра, която съдържа данни за класа, групата на опасност /съвместимост/, основни показатели, условия за употреба, гаранционен срок, правила за безопасна работа и унищожаване на съответната марка /тип/ взривни материали.

3. Забранява се употребата, съхраняването и унищожаването на взривните материали без да се спазват изискванията, посочени в съответната инструкция за употреба.

4. Забранява се при извършване на взривни работи или друга дейност с взривни материали в охраняемата зона да присъстват лица, които не са свързани с тяхното извършване.

5. Забранява се допускането до работа с взривни материали на лица, намиращи се под въздействие на алкохол, интоксиканти и наркотици.

6. Задължават се работещите с взривни материали да използват специално работно облекло, допуснато за тази цел.

7. Задължава се ръководителят на взривните работи да запознае всички лица, извършващи взривни работи или друга дейност с взривни материали със свойствата и особеностите на използваните взривни материали, апаратура и съоръжения.
При едновременна работа на двама или повече взривчика ръководителят на взривните работи определя старши взривчик, което се отразява в книгата за инструктаж.

8. Забранява се взривните материали да се хвърлят, влачат, преобръщат, удрят и трият.

9. Забранява се да се пуши, да се пали огън, да се извършват огневи и други работи с открит огън на разстояние по-малко от 100 м от мястото, където са разположени взривните материали.

10. Не се допуска извършването на операции по сушене, стриване и пресяване на взривни вещества. Некачествените взривни вещества се бракуват и унищожават от потребителя по установения ред.

11. Забраняват се всякакъв вид дейности със замръзнали нитроестерни взривни вещества, които имат съдържание на нитроестери над 15 %, освен работи по размразяването им. Замръзналите нитроестерни взривни вещества се оставят да се размразят сами, след което се допуска извършването на операции с тях.

12. Забранява се всякакъв вид дейности с ексудирали нитроестерни взривни вещества и други опасни взривни материали, освен работите по тяхното унищожаване.

13. Допуска се патроните от прахообразни взривни вещества, несъдържащи хексоген или нитроестери преди употребата им да се размачкват с ръка, без да се нарушава целостта на обвивката им.

14. Сбити прахообразни взривни вещества се използват само при взривни работи на земната повърхност. Инициирането им се осъществява с помощта на боевици, изготвени от несбити взривни вещества.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.