3 въпроса за инструктажите и техните отговори

Тук разглеждаме 3 често срещани ситуации при организация на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд. Две от тях водят до повече излишна документация, например за инструктажи,   и съответно по-голяма вероятност човек да се загуби в бумащината.

Ето ги и тях:

Въпрос 1: Необходимо ли е ежегодно да се издава Заповед за видовете инструктажи, ако нищо не се е променило?

Отговор: Не е необходимо ежегодно да се издава заповед за видовете инструктажи, ако няма промяна в лицата, които извършват инструктажите и в организацията на самите инструктажи.

Въпрос 2. Началник цеховете и организаторите на производството определени със заповед да провеждат видовете инструктажите в цеха. На тях е проведено ежегодно обучение по ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2 . Трябва ли и те да преминават периодичен инструктаж? Кой им го провежда?

Отговор: Ще започнем с това, че няма как да има работещ във фирмата, който да не преминава периодичен инструктаж.

Преминато обучение като провеждащ инструктажи или ръководител не отменя задължението на този човек да бъде проведен и инструктаж. За съжаление Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не прави изключение.

Обикновено инструктажът се провежда в йерархична последователност – инструктажът на началник цех се провежда от прекия ръководител.

Ако това Ви се струва нелогично, обръщам внимание, че при периодичния инструктаж началник цех може да припомня на работещите някои от правилата за безопасна работа, свързана с техните дейности, но пък на началник цеха може да му бъдат припомнени неговите отговорности за опазване безопасността на другите, промени в нормативни актове, промени във вътрешни актове и друго, свързано с цялостната дейност на звеното по ЗБУТ.

Въпрос 3. Имаме в двора на фирмата складове, от които се товари готовата продукция с мотокари на ТИР автомобили и разтоварват материали, суровини за фирмата. Следва ли водачите на тези машини да ги инструктираме и записваме в книгата за инструктаж на посещаващите производствените звена? В много от случаите, машините и водачите са чужди граждани.

Отговор: Чужди граждани или не – това са лица, които подлежат на инструктаж, поне еднократно. Механизмите за практическо извършване на този инструктаж зависят от правилата за достъп на територията на фирмата и договорните взаимоотношения с работодателя на тези лица.

Нормативните актове изискват информацията, свързана със здравословни и безпасни условия на труд, да се предоставя на разбираем език, което означава, че е необходимо да се предвиди влизането на чужди граждани – с инструкции с картиник, на няколко чужди езика и др. под.

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

29 мнения за “3 въпроса за инструктажите и техните отговори”

 1. Мили ми колеги и колежки и дълбоко уважавана от мен Г-жо Илиева,
  Учудва ме това, че всички виждаме правилното решение, а се огъваме пред някакъв си нормативен документ, който не ни позволява, пречи на ефективната работа, събужда сериозни недоумения и т. н. и „кучетата“ на държавата / инспектори от всички нива/ са се вторачили в петното на прозореца и не виждат хубавата панорама след него!!??
  Мили ми колеги и колежки, Не се старайте да марширувате по музика, пък и химн дори, които се разминават с ритъма на живота! Заявете го открито. без страх – това ни пречи, не толкова на нас , а на работата- Махнете го!!! Не молим, а настояваме!!… и ще продължим да го отстояваме!!! Създадохме сдружения на специалистите по БЗР, обединихме ги във Фондация, но не само да можем да ползваме средства от държавата, а с обединената сила на гласове на всички да ни чуват всички институции – и да зачитат мнението ни!
  И аз съм един от създателите на първото сдружение, вярно е, че след като се пенсионирах почти се откъснах от дейностите в клуба, но една от приоритетните цели, които си поставяхме е да бъдем Правилния Коректив на Политиката по БЗР на държавата.
  А сега да не би да има промяна?! Не вярвам! Нека ръководствата на клубове и фондация да застанат на нивото на задачата и съм сигурен ,че решение ще има – ако не променим нормативния документ, то ГИТ да излезе с тълкование до всички Инспекции, че Работодател, Дл. л. по БЗР и лицата провеждащи инструктажи, преминали успешно обучение по БЗР да се счита, че са инструктирани за периода до следващото обучение. Удостоверението за успешно завършено обучение е документа, който удостоверява и инструктажа.
  Всичко друго, което се прави е глупав бюрократичен формализъм, който не говори добре нито за този, който го е сътворил, нито за този, който изисква.
  Желая ви успех !!! Обичам ви всички! … и съм готов да помагам, ако имате нужда!
  С уважение – Н. Стеев

  Отговор
  • Здравейте, господин Стеев,

   Радвам се, че все още ни четете и сте ангажиран с въпросите на ЗБУТ-а :)

   За съжаление не може ГИТ да излезе със становище, а трябва да е официално тълкувание на Министъра на труда и социалната политика и вероятно дори е свързано с промяна на наредбата.

   Лично аз реших да остана само коментатор със статии като горната :) и само като редови член на някои организации.

   Фондации и сдружения по БЗР и на СТМ вече има много. Сигурна съм, че ако имат желание, ще заработят и в посока изчистване на такива дребни, но проблемни нормативни изисквания, ще изпращат официални запитвания до съответния министър за тълкувания или дори ще атакуват нормативни актове пред ВАС.

   Отговор
 2. Здравейте, имам въпроси относно инструктажите. Трябва ли когато се премества работник от едни цех в друг със същия начин на работа да се прави инструктаж от началника на другия цех и какъв ? А когато един работник бъде преместен от един цех в друг за извършване на работа различна от досегашната, какъв вид инструктаж се провежда и в книгата на кой цех трябва да се впише?

  Благодаря предварително
  Магдалена Станчева

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Станчева,

   Съгласно Чл. 16. (1) на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

   Извънреден инструктаж се провежда: при промяна на работното място.

   Програмата на извънредния инструктаж се определя от случая, така че тя ще бъде различна в двата случая, описани от Вас. Във втория случай, на практика, работникът ще трябва да научи нови неща, характерни за инструктажа на работното място.

   Кой трябва да направи инструктажа, както и в книгата на кой цех ще се документира определя работодателят. Можете да съобразите това решение като имате предвид кой може да направи реален инструктаж – този, който познава процесите, правилата за безопасност и опасните места в съответния цех.

   Отговор
 3. Здравейте, инж. Илиева.

  Имам следния въпрос към Вас: На какви условия трябва да отговаря лицето, което провежда началните инструктажи? Доколкото съм запознат съгласно наредба № РД-07-2 от 2009 г. Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, като с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към лицата.

  Какво следва да означава това: че всяко лице, което притежава ОКС Бакалавър може да провежда началните инструктажи?

  Отговор
  • Здравейте, господин Божилов,
   както сам сте написал, изисквания за образование има към лицата, които ОБУЧАВАТ. Към лицата, които извършват инструктажи, няма поставени изисквания за образователно-квалификационна степен. Същите трябва да са преминали задължителното ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 6,ал. 1, т. 3 на посочената вече наредба.

   Отговор
   • Съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г чл. 11 ал.6 (2) ) Инструктажите по чл. 10, ал. 3 (т.е. ВСИЧКИ ИНСТРУКТАЖИ) се провеждат от длъжностни лица с ПОДХОДЯЩО ОБРАЗОВАНИЕ по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.
    Въпрос: Как един работодател с по-ниско и на всичко отгоре НЕПОДХОДЯЩО ОБРАЗОВАНИЕ може да инструктира!?!? инструктиращия, да отчете характера на изпълняваната работа, конкретните условия !?!? на работното място и съществуващия проф. риск? На каква база ще стъпи той след като нито разбира за какво става дума, нито е учил за БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА? В случая работодателите, които нямат инженерно образование трябва да нямат право на инструктаж по ЗБУТ, ППО защото те не са запознати изобщо с положенията около тях и всичко се свежда до няколко изречения и един подпис в книгата за инструктаж. И до тук. Те не трябва да определят и кой ще извършва инструктажа по ЗБУТ по същата причина. Тогава извода е:
    Инструктажите по ЗБУТ, ППО не трябва и не могат да се извършват от лица с друго образование освен с техническо инженерно, защото това не е в тяхната компетенция и образование, материята за тях е непозната, знанията им клонят към нула по ЗБУТ и ППО и в действителност техните решения и дейности са неправомерни и измерват само в имитация на дейност.

    Отговор
    • Здравейте, господин Иванов,
     Благодаря Ви за изразеното мнение. Съгласна съм с Вас, че инструктиращият е подходящо да е с образование близо до дейностите, за които се извършва инструктажа. От друга страна техническото инженерно образование не гарантира познания във всяка една област. До преди 5 години не бях инженер, а „само“ магистър химик от Софийски университет – води се към природни науки, но пък доста добре се научава химията, която един инженер машиностроене, например, не знае. Сега съм инженер, но пак има доста тайни в ЗБУТ-а, които ден след ден се опитвам да науча :)

     Работодателите би трябвало да преминават поне веднъж на две години обучение по безопасност и здраве при работа. Няма работодател, който да разбира от абсолютно всички дейности в една фирма – затова се наемат специалисти, които да консултират. Но все пак – отговорността е на работодателя. Отговорност да наеме подходящите специалисти, подходящите консултанти, да се обучава и да осигурява изпълнение на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа.

 4. Здравейте, госпожо Илиева!
  Бих искала да задам следния въпрос, свързан с ежедневните инструктажи по ЗБР. При положение, че имаме м състава си работни места, за които отговоря един технически ръководител, който не ги посещава всеки ден. Тези работници подлежат на такъв инструктаж всеки ден, кой да го извършва и да го документира?
  Предварително ви благодаря за отговора!

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Кирилова,

   За съжаление не може да бъде избегнато провеждането на ежедневен инструктаж при извършване на строително-монтажни работи. Като лица, които провеждат този инструктаж могат да бъдат определени бригадирите/ръководителите на групите, които извършват аварийно обслужване по селата. Разбира се, необходимо е това да бъде указано в заповед или друг писмен документ на работодателя и тези лица трябва да преминават ежегодно обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Това обучение може да бъде проведено и вътрешнофирмено от техническите ръководители, например.

   Поздрави,
   Деяна Илиева

   Отговор
   • Бележка от Деяна Илиева (администратор): Г-н Стеев е публикувал форма, в която се цитира отменената Наредба за инструктажите. Освен това, ежедневният инструктаж се документира задължително в книга за ежедневен инструктаж. Не изтривам коментара, тъй като уважавам г-н Стеев, но имайте предвид, че неговият съвет не е актуален.

    Ежедневният инструктаж се ивършва от лицата, които ръководят изпълнението на конкретната дейност, за която се изисква инструктажа. Прилагам форма – образец, която, според мен, облекчава процедурата и не противоречи на закона. Връчва се при възлагане на задачата.

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………
    Предприятие, дружество, фирма, кооперация

    ЕЖЕДНЕВЕН ЛИСТ
    за назначение на работа

    Днес ……………….. 200… г. на лицата (лицето) от бригада/звено/………………………..
    (име, презиме и фамилия) (длъжност)
    се възлага за изпълнение следната работа:
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………

    За безопасно изпълнение на горепосочената работа и в съот¬ветствие с изискванията по чл. 20 от Наредба № 3 от 14.05.1996 г. на МТСГ и МЗ за инструктажа на работниците и служителите по безо¬пасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г, в сила от 1.07.1996 г.), работещите (работещият) са запознати със:
    а) съществуващите рискови фактори;
    б) конкретната ситуация за състоянието на работното място за деня;
    в) определените задължителни мерки и правила за безопас¬ност и здраве, както и средствата за защита (лични и колективни);
    г) последователността на действията и операциите;
    д) личното поведение за осигуряване на безопасност;
    е) мерките за противопожарна охрана.

    № Име, фамилия подпис Провел инструктажа Подпис

    Отговор
 5. Здравейте,органът по БЗР, трябва ли да инструктира работодателя.Аз го инструктирам ежегодно.Как тогава, той ще инструктира мен?

  Отговор
  • По принцип в по-голяма част от случаите „работодателят“ е юридическо лице, а негов представляващ е лице, което е назначено на трудов договор или договор за управление и контрол. За съжаление Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не допуска изключения и съответно всеки работещ (назначен на трудов или граждански договор или ДУК) подлежи на инструктаж. Не са изключение нито представляващият работодателя, нито органът по безопасност и здраве при работа.
   В Наредбата са поставени изискванията, няма забрани, свързани с изпълненията им.

   Отговор
 6. Здравейте,
  по въпроса за това кой трябва да инструктира лицето провеждащо инструктажите/ по скоро за периодичния/ тъй като и то трябва да бъде инструктирано смятам че е много удачно да има второ лице преминало годишнио обучение и със заповед да замества при отсъствие а по време на пероидичния инструктаж да инструктира титуляра ако мога така да се изразя- работодателите и или управителите почти не преминават ежегодно обучение и да преминават то са единици от съвсем малки фирми а неяснотите и несъответствията в нормативната уредба ги знаем да не казвам дори и парадокси съществуват но….законодател …..

  Отговор
  • Здравейте,
   така или иначе, ако инструктажите се правят реално, все някога лицето, което ги прави (ако е малка фирма и е само едно), трябва да излезе в отпуск и в този случай някой трябва да го замества. Така че формално е необходимо да има и поне още едно лице, което да може да прави инструктажи.
   Например аз, когато подготвям документите за организация на инструктажите, винаги препоръчвам при определяне на лицата, провеждащи инструктажи да се записва „провеждат се от еди-кой си, а в негово отсъствие – еди-кой си“.

   Отговор
 7. Здравейте, госпожо Илиева
  Потвърдете наистина ли е така както твърди Гергана Бенинска /последното мнение/,че е необходимо и ние които провеждаме инструктажи независимо , че минаваме ежегодно обучение също да бъдем инструктирани, като за инструктажа се подписва Работодателя (Управителя)и съгласно изискванията на наредбата е достатъчно да бъдем инструктирани периодично – 1 път в годината.

  Отговор
  • Здравейте,
   в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не са посочени изключения от изискването за провеждане на инструктажи.
   С други думи ежегодното обучение не отменя задължението на работодателя да осигури периодичен инструктаж и на лицата, които провеждат инструктажи.
   Ако тези лица са включени в дейности, за които се изисква ежедневен инструктаж, те трябва да преминават и ежедневния инструктаж, и периодичен инструктаж на три месеца. Ако не са включени в такива дейности, то провеждащите инструктажи подлежат на периодичен инструктаж не по-рядко от един път годишно.

   Не е задължително Работодателят (Управителят) да провежда тези инструктажи. Възможно е да бъде определено друго лице – наредбата дава възможност работодателят да определи лицата за провеждане на инструктажи.

   Отговор
 8. Здравейте, в наредбата пише – че лицата, които провеждат инструктажите определени с заповед на управителя трябва да имат подходящо образование. Означава ли това, че в случая строителен работник, примерно заварчика на обекта, ако е определен с заповед може да провежда ежедневния инструктаж. Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,

   лично аз смятам, че може, но не забравяйте, че е необходимо да е преминал обучение по безопасност и здраве с продължителност минимум 6 учебни часа (и това е всяка година), съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3.

   Отговор
 9. Здравейте,
  а фактът, ве лицата по БЗР минават ежегодно обучение, не е ли достатъчен, за да не минават инструктаж? На нас това ни искат от Инспекцията.
  Също, лицата минали обучения и придобили сертифика за Експерт по ЗБУТ не са ли достатъчно квалифицирани?

  Колото до инструктажите, ние сме въвели следната система. Наричаме ги също обучения, по нашата система за управление. Имаме материали за: посетители от нашата фирма (от другите ни заводи) тк. те познават спецификата на работа, запознаваме ги основно със спецификата на конкретния завод, имаме материали за посетители от др. фирми, напр. такива които идват на оглед за офериране и т.н., имаме материал за обучение / инструктаж за контрактори – такива, които идват да работят по монтаж, и др. дейности, има си отделен материал за начален инструктаж на новопостъпващи работещи на компанията. Последният се използва и в случай, че се наема персонал за работа от трети фирми, т.к. ще изпълняват наши задължения.
  Мениджърският и Супервайзорски състав се обучава като лица провеждащи инструктажи. Тях ги инструктираме ние, от Отдела по БЗР. За нас – минаваме ежегодно обучение по БЗР за лица и т.н.

  Отговор
  • Здравейте,
   в Наредбата не е указано, че лицата, провеждащи инструктажи не подлежат на инструктаж. Освен това е напълно възможно дейността на лице, което провежда инструктажи да съответства на изискванията за провеждане на ежедневен инструктаж.

   Т. нар. „Сертификат за експерт по ЗБУТ“ е документ, който се получава след тридневен (или четиридневен) курс. За лице, което ще провежда инструктажи е напълно достатъчно като квалификация, особено след като ежегодно знанията се опресняват. За лице, което ще извършва дейности като „орган по БЗР“ оставам на Вас да прецените дали това е достатъчна квалификация.

   Мога само да Ви поздравя за стройната система, която сте създали за провеждане на обучения/инструктажи на всички лица, които могат да бъдат изложени на опасности. Надявам се повече хора да прочетат споделения от Вас опит.

   По отношение на бележката какво иска инспекция по труда, бих искала да вметна, че в различните области на България се искат различни неща, често противоречиви, но почти винаги доста повърхностни и дотолкова съсредоточени само в документи, че дейностите на органа по БЗР вече се разглеждат от работодателите и работещите като някаква административна дейност, което е възможно най-погрешното възприемане на дейността по ЗБУТ.

   Отговор
 10. Здравейте, въпросът ми може да ви се стори елементрен за което се извинявам! Може ли един човек да провежда периодичен,извънреден и на работното място?И ГУТ да е от 1 председател и двама членове?

  Отговор
  • Да, принципно би могло един и същи човек да провежда и трите вида инструктаж.
   ГУТ задължително е само от двама човека – работодателя (или ръководителя на съответното структурно звено, ако ГУТ е в поделение на фирмата) и представител на работещите, а ако е КУТ задължителнотой е с четен състав поради изискването за равенство на броя на представителите.

   Отговор
 11. Здравейте,

  „Като идея обаче да бъдат спазени всички буквоядски изисквания на контролните органи, звучи много добре. “

  Да, и моята мисъл беше точно същата.

  Отговор
 12. Здравейте,
  на въпрос 5 по-горе:
  Струва ми се че органите по БЗР е най-добре 1 път в годината да се инструктират от външна организация, която е оправомощена за това. За да се избегнат рисковете от различно тълкуване на наредбите от различните инстанции.
  е, поне аз така си мисля :)

  Отговор
  • В края на краищата нали точно това се случва ежегодно – биват инструктирани (обучавани) цели 6 часа, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
   Като идея обаче да бъдат спазени всички буквоядски изисквания на контролните органи, звучи много добре. Направо на следващото обучение ще поканя колегите да си дойдат с книгите за инструктаж – хем да ги проверим заедно, хем да документираме инструктажа.

   Отговор
 13. Тогава следва да задам въпроса трябва ли управителят да бъде инструктиран, когато е с договор за управление и контрол, т.е. се явява също наето лице? :) Това не е насочено към Вас, а към тълкуванията на контролните органи.
  Преди няколко години от една от областните инспекции бяха споделили мнение, че лицата, които извършват инструктажи не подлежат на инструктаж. Това беше много хубаво, но бързо ме порязаха с другото становище в софийската инспекция. Стигна се до парадокса, когато отиват група работещи отиват на временен обект и има един шофьор на микробус (той и ръководител на групата) и един багерист, да се инструктират взаимно по времето на изискванията за ежедневен инструктаж…
  С новите изисквания за инструктаж един път годишно, си задавам въпроса – не се ли явява обучението този инструктаж, защо трябва да се правят проформа „аз инструктирам управителя, пък той – мене“?

  Отговор
 14. Здравейте :) , абсолютно съм съгласна с госпожа Илиева, като само мога да вмъкна, по Въпрос 5, че като Орган по ЗБР от Инспекцията по Труда ми обясниха ,че е необходимо аз също да бъда инструктирана, като за инструктажа се подписва Работодателя (Управителя), като съгласно изискванията на наредбата е достатъчно да бъда инструктираната периодично – 1 път в годината :)

  Отговор