Инструктажи при срочен договор

В тази статия споделяме нашия отговор на следния въпрос, постъпил при нас:

Трима работника са назначени по срочен договор. Направен е начален инструктаж, издадени са служебни бележки.

След изтичане на уговорения срок, договорите се прекратяват, но се сключват нови срочни трудови договори без да има ден прекъсване. В такъв случай редно ли е да се проведе и документира отново начален инструктаж?

Отговор:

За съжаление в нормативната база не е посочено изключение и формално, щом има прекратяване и нов трудов договор (макар и срочен и без прекъсване), то следва нов начален инструктаж.

Това следва от изискването на чл. 12. (1) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., който изисква провеждане на начален инструктаж на лицата, които постъпват на работа.

Знаем, че е странно, но в наредбата не са предвидени специфични ситуации. За да спазим наличните нормативните изисквани във вида, в който са, се влиза в стандартната рамка „нов договор – начален инструктаж”.

Освен това напомняме, че има специфичен нормативен документ: Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

В чл. 4 на тази наредба е посочено, че  работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа са длъжни да

осигурят на работниците и служителите подходящо обучение или инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и тяхната квалификация и професионален опит.

В тази наредба има още един важен елемент, който ще споменем, а именно, че работодателят е длъжен и за своя сметка да осигури медицинско наблюдение на работниците и служителите по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Това означава, че такива работещи трябва да включени и в периодичните медицински прегледи.

Още по темата:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

📹 За да не допускате и вие същите грешки, вижте и видеото „8 грешки при организация на инструктажите“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.