Инструктаж, контрол, комуникация – три стъпки за безопасен строеж

С използването на посочените инструменти вие наистина си осигурявате добро ниво на безопасност на строителната площадка в три стъпки – инструктаж, контрол, комуникация.

Спазването им е достатъчно за осигуряване на безопасност и здраве на строежа и гаранция, че сте намалили и ограничили риска от трудови злополуки и инциденти.

Инструкциите

Инструкцията е основен инструмент за установяване на вътрешни правила по безопасност и здраве на строителната площадка. Инструкциите включват конкретен вид информация и изисквания, например за:

 • осигурен безопасен достъп;
 • достатъчно осветление;
 • стабилни основи на конструкцията;
 • местоположение на крановете;
 • използване на безопасни скелета;
 • обучение на всички работещи;
 • безопасност при монтиране/демонтиране на скелета;
 • почистване на специфични зони;
 • разрушаване;
 • зидарски работи;
 • изолационни работи;
 • вентилации;
 • боядисване и т.н.

Разбира се, инструкциите трябва да бъдат прегледани и осъвременявании за всеки строителен обект и в зависимост от етапа на строежа.

Инструкциите трябва да бъдат еднакви за целия строителен обект, за да се постигне безопасност за работещите и е необходимо те да бъдат обсъждани на срещите с координатора по безопасност.

Над 30 примерни инструкции в строителството ще намерите тук:

Инструкции за безопасна работа

Въпросник за самоконтрол

Въпросникът за самоконтрол се използва за установяване степента на безопасността и здравето на строителната площадка.

Картина за текущото състояние може да бъде получена след обхождане на строителната площадка и оценка на рисковете.

Въпросникът за самоконтрол може да включва теми като „почистване“, „складове“, „подходи“, „парапети“ и т.н., като се отбелязва нивото на контрол – то може да е добро, задоволително или опасно. Последното, разбира се изисква неотложни мерки.

Оценката на обезопасеността на строителната площадка по принцип се извършва от координатора по безопасност и здраве, заедно с един или няколко органа по безопасност и здраве на изпълнителите.

Ние ви предлагаме един друг тип чек-лист, чрез който може да проверите дали имате пълна документация за строителния обект:

Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

Времеви график

Важно условие за ефективната комуникация е взаимното информиране на всички участници за текущото състояние и промените на строежа.

Времевия график е инструмент за ефективна комуникация относно промените в условията на труд на строителната площадка.

Резултати от въпросника за самоконтрол се прехвърлят във времевия график в колона, която указва датата на контрола.

Този график е на разположение на всички и така всеки вижда от една страна кога, къде и какви констатирани проблеми има, а от друга стимулира изпълнителите за по-бързо отстраняване на опасностите.

Накрая напомняме, че освен посочените три елемента, не трябва да се забравят и пренебрегват и останалите два задължителни инструмента за осигуряване на безопасност и здраве на строителната площадка, съгласно европейското и национално законодателство – плана за безопасност и здраве и оценка на риска, която отговаря на състоянието на площадката.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Инструктаж, контрол, комуникация – три стъпки за безопасен строеж”

 1. И как да разбираме новите тенденции? Строителните работници понеже са много любопитни и заинтересовани ще тръгнат да ровят из интернет страниците на европейската агенция по безопасност и да търсят лесни материалчета по безопасност.
  И между впрочем както казваше един строителен техник с дългогодишен опит целта на ежедневния инструктаж е да събера хората, и преди да им раздам задачите да ги погледна в очите и да видя кой колко е пил снощи за да знам дали да го пускам да работи на височина или не…. ама това е друга тема на разговор :-/

  Отговор
 2. :) Г-н Станев, работодателите искат да бъдат сигурни, че работниците им „бачкат“, а не да бъдат „…сигурни, че всички работници са запознати с основните опасности и начините за превенция“. Карти, марти и тям подобни означават формализъм. Формите на обучение трябва да бъдат максимално прости и разбираеми, това поне е тенденцията. В това отношение приветствам политиката на европейската агенция за безопасност и здраве при работа, която предоставя информационни материали под формата на „факти“, клипове и други, които лесно могат да бъдат асимилирани от строителните работници. Лично аз с охота ги предоставям на клиентите си и им препоръчвам да ги поставят на видно място, където работниците да могат да се запознават с тях и когато отивам на място да участвам в обучението ги ползвам като нагледни материали.

  Отговор
 3. Освен инструкциите и инструктажите в строителството ми се струва, че строителните работници трябва да имат периодично обучение и изпит по обща безопасност на строителната площадка. За успешно положилите изпита да има карти с личните данни, която да важи за всички строителни обекти. Така работодателите ще са сигурни, че всички работници са запознати с основните опасности и начините за превенция.

  Отговор