Задължително съдържание на инструкцията за употреба на ЛПС

От време на време ДАМТН пуска съобщения за забранени за разпространение лични предпазни средства поради това, че нямат инструкция от производителя, изготвена съгласно изискванията.

Преди няколко дни заради домашен ремонт си закупих чифт предпазни очила и ръкавици, чиито инструкции също не отговаряха на изискванията. За съжаление въпросните инструкции бяха запечатани в пакета и нямаше как предварително да ги видя.

Ако обаче вие закупувате лични предпазни средства за вашите работници, поискайте да се запознаете предварително с инструкциите за тях – за да проверите дали отговарят на изискванията и дали няма важна информация по отношение на експлоатацията и защитата, която са пропуснали да ви кажат.

За да знаете какво да търсите в инструкцията, съм подготвила за вас днешния материал.

Какво трябва да съдържа инструкцията за употреба на личното предпазно средство?

Съдържанието на инструкцията за употреба на ЛПС е определено императивно в Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства. 

Нека припомним, че Регламентите са европейки нормативни актове, които са задължителни за прилагане във всяка държава-членка.

Изискванията за съдържанието на инструкцията е в т. 1.4. от Приложение II на Регламента и са следните:

Освен наименованието и адреса на производителя инструкциите, които трябва да бъдат предоставени с ЛПС, трябва да съдържат цялата необходима информация за:

а) съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчваните от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции;

б) резултатите от съответните технически изпитвания за проверка на нивата или класовете защита, осигурявани от ЛПС;

в) когато е приложимо, принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части;

г) когато е приложимо, класовете на защита, подходящи за различните нива на риск, и съответните ограничения за употреба;

д) когато е приложимо, месецът и годината или срокът на изтичане на годността на ЛПС или на определени негови компоненти;

е) когато е приложимо, типа опаковка, подходяща за транспортиране;

ж) значението на всички маркировки;

з) риска, от който съответното ЛПС е проектирано да предпазва;

и) препратка към регламента и, когато е приложимо, препратка към друго законодателство на Съюза за хармонизация;

й) името, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган или органи, участвал(и) в оценяването на съответствието на ЛПС;

к) препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани;

л) интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие.

Ако Декларацията за съответствие се предостави (а не се дава линк, откъдето да се изтегли), то последникте четири точки не е необходимо да ги има.

Декларация за съответствие

В Приложение IX на Регламента е определено и какво трябва да съдържа декларацията за съответствие:

Декларация за съответствие на ЛПС

В заключение нека припомним, че тези два документа и особено инструкцията за употреба е задължителен документ за всяко лично предпазно средство във фирмата, съгласно чл. 13 и чл. 15 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Подобна точка има и в декларацията по член 15 от ЗЗБУТ, свързана с изискването за обучение и демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства – все неща, описани в инструкията за употреба.

Всичко за осигуряването на лични предпазни средства

Разбира се, в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме разгледали подробно стъпка по стъпка целия процес и в нашата процедура „Осигуряване на лични предпазни средства“ ще намерите указания и образци на фирмени документи за:

 • Определяне на рисковете, за които е необходимо използване на лични предпазни средства
 • Изготвяне на списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС
 • Съгласуване на списъка на ЛПС
 • Обявяване на списъка на ЛПС пред работещите
 • Определяне на местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно
 • Закупуване на лични предпазни средства
 • Изготвяне на инструкции за използване
 • Провеждане на обучение на работещите
 • Предоставяне на личните предпазни средства
 • Периодични проверки и замяна преди износване
 • Връщане на личните предпазни средства

ОТИДИ В ПРОЦЕДУРАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Задължително съдържание на инструкцията за употреба на ЛПС”

 1. Предварително искам да се извиня на колежката Д. Илиева, че пиша в тема свързана със съдържание на инструкцията за ЛПС.
  След това искам да уточня , че не визирам никой и не нападам никого, не ровя с рогата а просто изказвам мнение !
  Не е ли дошло времето да престанем да искаме всичко да ни се сервира на готово? Всички предполагам имате изготвени и утвърдени от вашия работодател оценки на риска. Всички имате достъп до и-нет за да си дръпнете Наредбата и да разгледате приложенията към чл.17 :
  Приложение 1 – Неизчерпателен списък на дейности,
  Приложение 2- Неизчерпателен списък на ЛПС
  Приложение 3- Таблица за части на тялото на работещите, изложени на рискове.
  Не е чак толкова сложно все пак. Нещата които трябва да направите се свеждат само до отделяне на малко време за четене и писане. Имате си предполагам СТМ които ви обслужват, имате си ГУТ/КУТ … Друг е въпроса, че онлайн пространството е изпълнено със всевъзможни бланки за ЛПС (друг е въпроса правилно ли са оформени) . И все пак какво пише в Наредба НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за ЛПС :
  Чл. 17.
  (1) Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като има предвид: неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3.
  (2) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали дейностите, личните предпазни средства и рисковете са посочени или не в приложения № 1, 2 и 3.
  (3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателят съставя списък, който съдържа:
  1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
  2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
  3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
  4. срока за износване на личните предпазни средства.
  (4) Списъкът по ал. 3 се обявява пред работещите.
  Е, разбира се има и други членове тази наредба които би трябвало да се погледнат, но в общи линии е това.
  Поздрави!

  Отговор
 2. Може ли да ми изпратите списък на длъжностите с ЛПС и самите лични предпазни средства

  Отговор
 3. Препоръчвам Ви използването на таблица със следните графи: име на работещия, длъжност, наименование на полученото ЛПС/облекло, дата на получаване, подпис на получилия.

  Относно инструкциите – достатъчно е „Запознат съм с инструкция…“, дата, подпис.

  Отговор
 4. може ли да ми дадете няква декларация в която работниците се подписват че са получили лични предпазни средства и са запознати със инструкциите за безопасност дали има такава. примерно декларация съгласно чл.33 и чл.34 от ЗЗБУТ /Дв. бр.124 от 1997/ това познато ли ви е моля за съвет.

  Отговор