Предотвратяване на произшествия между машини и пешеходци

Когато на една площадка има едновременно пътно-строителни машини и/или тежкотоварни камиони и други работници, рискът от пътно-транспортно произшествие е сериозен.

Това се дължи на различни фактори: ограничената видимост на водачите, неочаквани за пешеходците движения на машините, изпълняване на различни задачи и други.

В тази статия сме използвали материали от ръководството „По-безопасна работа със строителни машини„, подготвено от Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива (линк за изтегляне на цялото ръководство ще намерите в края на статията).

Независимо, че акцентът е към работата на строителен обект, същите рискове могат да съществуват на редица други площадки, където се използват подобни машини и следващата информация може да ви даде много идеи как да намалите риска, свързан с пътно-транспортни произшествия с пешеходци.

Особен интерес за мен представлява таблицата, която представя различните видове съвременни „системи за откриване“, които дават възможност на водача (и работещите в района) да разбират едни за други. За тях научих, когато започнаха да се прилагат за осигуряване на безопасността при използване на кари в складови и производствени помещения.

По-добра видимост

Един от основните фактори за възникване на произшествия е недостатъчната видимост на машинистите и водачите. В допълнение много често пешеходците не осъзнават ограничнието във видимостта или надценяват собствените си способности смятайки, че машините се движат достатъчно бавно.

Въпреки че възникват аварии дори при машини с пълна видимост, поради поведението на водачите и минувачите, изследванията показват, че по-добрата директна видимост може да намали броя на произшествията с една трета.

Помощните средства за видимост (системи за видеонаблюдение, огледала) могат да намалят рисковете, но не са напълно равнозначни на директна видимост.

влияние на директната видимост за избягване на произшествия

Вниманието на оператора обикновено е насочено главно към работната цел. Не винаги е възможно едновременно да се вземат предвид множество помощни средства за видимост.

Установено е, че има четири пъти повече грешки в преценката, направени от оператора, когато има няколко екрана на няколко места в сравнение с комбинирането на тази информация на един екран.

От тази гледна точка на първо място излиза подобряването на директната видимост и най-простите мерки са свързани с добри системи за размразяване и редовното почистване на прозорците на машините.

Помощните средства за видимост, от своя страна, трябва да се поддържат изправни и също да се почистват и регулират редовно. Към често срещаните системи за видеонаблюдение могат да се добавят и устройства за разпознаване на препятствия или хора, за да се предупреди водачът за опасност от потенциален сблъсък.

Звукови системи за предупреждение

Звуковата сигнализация при заден ход е задължителна част от осигуряването на безопасност при работа с пътно-строителни машини. Те могат да се активират автоматично при избор на задна предавка или чрез обемни датчици,
за да се намали броят на задействанията.

Системи за откриване

През последните десетилетия технологиите се развиват бързо и вече има модерни системи с радарни и ултразвукови устройства за откриване на обекти или хора в зоната на действие на машината.

Различните условия на работа – метеорологични, прах, влажност и други може да затруднява работата на подобна система в заивисмост от вида й. Разработени са различни видове системи и всяка от тях може да бъде приложима при различна ситуация.

Тези системи не трябва да се използват като основен инструмент за избягване на произшествия, а по-скоро като допълнителен с цел предупреждение. Крайното решение за конкретно действие трябва да остава във водача – например не автоматично блокиране на работата на машината, а след действие на водача.

В следващата таблица ще намерите описание на различни видове системи за откриване с техните предимства и недостатъци. Тази таблица може да ви помогне да вземете решение за прилагането на подобна система на вашата работна площадка.

Технология Описание Предимства Недостатъци
Свръхзвукова Открива присъствие и разстояние
на обект чрез
отразени ултразвукови
импулси
Подходящо посочване
на целевото разстояние;
или чрез визуални и/или
аудио сигнали към оператора
налична технология
разумни разходи
• Приложима за по-бавно движещи се машини – ограничено до скорост на движение до 10 км/ч
Могат да бъдат засегнати от неблагоприятни
климатични условия
Няколко датчика, необходими за покриване на цялата
задна част на машината
Не прави разлика между хора и други предмети
• Трябва да се инсталира на значителна височина над нивото на земята
Радиочестотна
модулация
Открива присъствие и разстояние
на обект чрез
отразени радиовълни
Може да определи диапазо
ните на множество цели
Могат да бъдат проектирани
за откриване на скоростта
и посоката на обекта
Може да усеща предмети извън пътя на превозното средство
Не прави разлика между хора и предмети
Радар/лидар Системите Лидар
обикновено използват
един въртящ се лазер
Информира оператора за предмети около машината
• Може да работи при по-трудни условия
Не прави разлика между хора и предмети
По-скъпи от оптичните системи за видеонаблюдение
Транспондер
за сигнал
(таг)
Системата използва
електронно устройство
(таг), носено от
работник, и система за откриване, монтирана
на машината
Взаимни предупреждения
и за двете страни;
наблюдава всяка посока
Управлението на работниците, носещи RFID тагове, не е в контрола на оператора на машината
Необходим е много строг надзор на работното място, за да се гарантира, че всеки на обекта носи етикет
Няма възможност да се усети дали системата работи правилно
Сателитно
локално позициониране
Система, която картографира местоположението
на машините на място въз основа на GPS местоположението им
Може да предупреждава
операторите на мобилни
машини, когато други машини
или превозни средства са в близост до тях
Обикновено се изисква да бъде предварително програмирана карта на обекта и всички машини на обекта
трябва да ползват същата система
Не открива по-конкретно присъствието на лица
Инфрачервен Усеща промяна в
инфрачервени емисии от обекти
Открива разликата между човек и предмет Не може да измери разстояние
Не може да разграничи близък човек от гореща повърхност
Може да бъде засегнато от вибрации, мръсотия
Системи
за виждане и
разпознаване
на формата
Системи за виждане,
използващи камери
и алгоритми за видео
анализ за откриване на
препятствия и тяхната
класификация според
формата им
Откриване на препятствия
Способност за разграничаване
между предмети и лица
(за да се избегнат фалшиви аларми)
Функции за видео анализ и разпознаване на предмети
интегрирани по дизайн
Лесен монтаж
Зоната за откриване може да бъде прецизно конфигурирана
Камерите трябва да имат директна видимост в зоната за наблюдение
Не може да се открие човек, чиято поза, облекло или позиция към камерата не е разпознаваема за системата, като човек в необичайна поза
Мръсотия върху лещите може да доведе до влошени възможности за откриване/разпознаване
Подвижен
предмет OVD
Системата, която открива
предмети чрез анализиране на визуалното
изображение на движещи
се обекти от видеонаблюдението, предупреждава
оператора (и лицето на земята)
Разрешава разграничаването
на множество обекти едновременно
Теоретично е възможно да се
засече скоростта и посоката на лицето
Трудно е да се засекат неподвижни предмети
Може да не успее да открие предмет, ако самата машина се движи
Когато хората не се движат, може да бъде трудно да се разграничат хората от статичните обекти
Възможно смущение при пряка слънчева светлина
Възможно е да бъде затруднено откриването на обектите в сенките
Производителността може да бъде засегната от неблагоприятни климатични условия
Системи
с 270/360-
градусови
камери
Няколко изображения
на камерата, свързани чрез софтуер, за да
покажат изглед от
„птичи поглед“
Показва близкия район около устройството на един монитор
Няма невидими зони до машината
Правилното регулиране на камерите е от решаващо значение
Изкривяване на изображението
Може да остави празнини в изображението при връзките между камерите
Ограничаване на обхвата

Снимка: (Mick Baker)roosterCC BY-ND 2.0

Инструкции за безопасна работа с машини в строителството

Над 60 инструкции за безопасна работа, приложими в строителството, ще намерите в нашата секция „Инструкции“ в Zbut.Eu:

Инструкции за безопасна работа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.