Изисквания за инструктаж на водачи на моторни превозни средства по Регламент 561/2006 и 165/2014

Знаете ли, че освен в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. в различни други нормативни актове също има поставени изисквания за провеждане на инструктажи, които не са обхванати от споменатата вече наредба? Те са свързани с извършването на различни специфични дейности, но в днешната статия ще обърнем внимание на изискванията за инструктаж за водачи на моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници и товари, като ви предложим идеи как може да бъде проведен.

Изискването е сравнително ново и беше включено в измененията и допълненията на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България в бр. 52 на Държавен вестник 2012 г. През 2016-а година изискването бе актуализирано с новия регламент.

Съгласно чл. 69., т. 9  на Наредба 33/1999 г. всяко лице, което извършва обществен превоз на пътници и товари е длъжно да инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014.

Провеждането на инструктажа трябва да се удостовери чрез подпис на водача в книгата за инструктаж.

Какви изисквания съдържат двата регламента

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 561/2006 (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт) е свързан с изискванията за работно време и почивки на водачите и включва разпоредби, отнасящи се до максималното време за управление за ден, за седмица и за период от две последователни седмици, разпоредба, която задължава водачите да ползват редовна междуседмична почивка поне веднъж на две последователни седмици, и разпоредби, които предписват, че при никакви обстоятелства дневната почивка не може да бъде по-малка от непрекъснат период от девет часа.

Нека припомним, че регламентите са европейски нормативни актове, за които не е необходимо да има издадена специална наредба или закон за въвеждането им в страната членка, поради което независимо от наличието на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, изискването за инструктиране на водачите е отнесено към Регламента.

Регламент (ЕС) № 165/2014 на ЕП и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, видно от заглавието се отнася до тахографите.

Какво да съдържа инструктажа

Изчитането на целите регламенти от една страна ще отнеме много време, а от друга няма да има никакъв ефект, тъй като освен съществената информация, в тях има и доста други неща. Не е добре също инструктажът да се проведе проформа само с подпис, тъй като подложени на последващи проверки ще са именно водачите.

Предлагам да бъде оформена в писмен вид „Инструкция за спазване на Регламент (ЕО) 561/2006 и Регламент 3821/85“ (има примерна такава в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА) , в която да бъдат направени извадки, конкретно отнасящи се до водачите.

Например подходящо е извадката от Регламент 561/2006 в инструкцията да включва определенията и текстът от глава втора „Екипажи, време на управление, почивки по време на работа и почивки“.

От Регламент  № 165/2014 могат да се извадят конкретни текстове свързани със задълженията на водачите:

 • правилно използване на тахографите
 • използване на карти на водача и тахографски листове
 • повредени карти на водача и тахографски листове
 • записи, извършвани от водача.

Как да проведем инструктаж на водачите на моторни превозни средства за изискванията на Регламентите

Както е посочено в Наредба 33, инструктажът се документира в стандартната книга за инструктаж по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. За него обаче не е посочена периодичност, така че е удачно описаните теми да бъдат включени още в началния инструктаж, като това може да стане чрез допълнение на програмата за начален инструктаж.

Съгласно изискванията за нейното съдържание, посочени в чл. 12, ал. 2 на Наредба РД-07-2, , програмата трябва да съдържа точка „транспорт на хора, на материали и готова продукция“.

Към тази точка може да уточните – „Инструкция за спазване на Регламент (ЕО) 561/2006 и Регламент 165/214“. Така при началния инструктаж ще сте изпълнили изискванията на чл. 88, т. 7 от Наредба 33.

Ако до момента не сте извършили и документирали такъв инструктаж, то тогава със заповед определете извършването на извънреден инструктаж на водачите за спазване изискванията на двата регламента и документирайте проведения извънреден инструктаж в книгата за периодичен инструктаж, на работното място и извънреден инструктаж.

В заповедта е необходимо да се посочи програмата на инструктажа, която логично ще бъде от две точки:

 1. Изисквания към водачите в Регламент (ЕО) 561/2006
 2. Изисквания към водачите в Регламент 165/214.

Автомобили/ Водачи на автомобили за обществен превоз – Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Изисквания за инструктаж на водачи на моторни превозни средства по Регламент 561/2006 и 165/2014”

 1. Как изглежда книгата за инструктаж за спазване на регламент (ЕО) 561/2006 и 165/2014?

  Отговор
  • Здравейте,

   Няма специална книга за провеждане на този вид инструктаж. В Наредбата е посочено само, че се документира в книга за инструктаж. Такива книги като образци само в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и съответно можете да използвате както книга за начален инструктаж, така и за периодичен по Ваш избор.

   Отговор
 2. Когато имаш камиони на фирмата и ги използваш само за нея нужно ли е да водиш отделен дневник за инструктаж само на водачите при условие че те получават такъв във фирмата като всички останали според работата която ще проведат.

  Отговор
  • Здравейте,
   Изискването за този вид инструктаж всъщност е само за лица, които извършват обществен превоз. Няма подобно изискване в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.

   Така или иначе, няма изискване за периодично провеждане на този инструктаж и за водене на отделна книга за инструктаж само за този вид инструктаж.

   Моет съвет е от записа в стандартната книга за инструктаж (или програмата за инструктаж, или в заповед за извънреден инструктаж, ако е такъв) да е видно, че той е имал като съдържание и такава част, за да се докаже, че е направен.

   Отговор
   • Здравейте,
    интересува ни , ако фирмата е само с един камион и той се управлява от собственика – Управителя на фирмата необходимо ли е да извършва инструктаж и ако е необходимо от кого ?

    Отговор
    • Здравейте, господин Чучулигов,
     Честно казано, не мога да отговоря на въпроса Ви. Вероятно вариантът е управителят да се самоинструктира (специално по отношение на посочените регламенти). Бихте могли да се поискате консултация по този въпрос от ИА „Автомобилна администрация“.

 3. Здравейте,
  Когато преназначаваме едно лице от една длъжност на друга, в случая шофьор, достатъчно ли е да направим извънреден инструктаж?

  Отговор
  • Здравейте,
   При положение, че има нови задължения, опасности и т.н., е препоръчително да се направи инструктаж на работното място, а при необходимост и допълнен с обучение (например ще зависи от това какво точно ще управлява шофьора).

   Отговор