Изисквания за инструктаж на водачи на моторни превозни средства по Регламент 561/2006 и 165/2014

Знаете ли, че освен в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. в различни други нормативни актове също има поставени изисквания за провеждане на инструктажи, които не са обхванати от споменатата вече наредба? Те са свързани с извършването на различни специфични дейности, но в днешната статия ще обърнем внимание на изискванията за инструктаж за водачи на моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници и товари, като ви предложим идеи как може да бъде проведен.

Изискването е сравнително ново и беше включено в измененията и допълненията на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България в бр. 52 на Държавен вестник 2012 г. През 2016-а година изискването бе актуализирано с новия регламент.

Съгласно чл. 69., т. 9  на Наредба 33/1999 г. всяко лице, което извършва обществен превоз на пътници и товари е длъжно да инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014.

Провеждането на инструктажа трябва да се удостовери чрез подпис на водача в книгата за инструктаж.

Какви изисквания съдържат двата регламента

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 561/2006 (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт) е свързан с изискванията за работно време и почивки на водачите и включва разпоредби, отнасящи се до максималното време за управление за ден, за седмица и за период от две последователни седмици, разпоредба, която задължава водачите да ползват редовна междуседмична почивка поне веднъж на две последователни седмици, и разпоредби, които предписват, че при никакви обстоятелства дневната почивка не може да бъде по-малка от непрекъснат период от девет часа.

Нека припомним, че регламентите са европейски нормативни актове, за които не е необходимо да има издадена специална наредба или закон за въвеждането им в страната членка, поради което независимо от наличието на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, изискването за инструктиране на водачите е отнесено към Регламента.

Регламент (ЕС) № 165/2014 на ЕП и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, видно от заглавието се отнася до тахографите.

Какво да съдържа инструктажа

Изчитането на целите регламенти от една страна ще отнеме много време, а от друга няма да има никакъв ефект, тъй като освен съществената информация, в тях има и доста други неща. Не е добре също инструктажът да се проведе проформа само с подпис, тъй като подложени на последващи проверки ще са именно водачите.

Предлагам да бъде оформена в писмен вид „Инструкция за спазване на Регламент (ЕО) 561/2006 и Регламент 3821/85“ (има примерна такава в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА) , в която да бъдат направени извадки, конкретно отнасящи се до водачите.

Например подходящо е извадката от Регламент 561/2006 в инструкцията да включва определенията и текстът от глава втора „Екипажи, време на управление, почивки по време на работа и почивки“.

От Регламент  № 165/2014 могат да се извадят конкретни текстове свързани със задълженията на водачите:

 • правилно използване на тахографите
 • използване на карти на водача и тахографски листове
 • повредени карти на водача и тахографски листове
 • записи, извършвани от водача.

Как да проведем инструктаж на водачите на моторни превозни средства за изискванията на Регламентите

Както е посочено в Наредба 33, инструктажът се документира в стандартната книга за инструктаж по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. За него обаче не е посочена периодичност, така че е удачно описаните теми да бъдат включени още в началния инструктаж, като това може да стане чрез допълнение на програмата за начален инструктаж.

Съгласно изискванията за нейното съдържание, посочени в чл. 12, ал. 2 на Наредба РД-07-2, , програмата трябва да съдържа точка „транспорт на хора, на материали и готова продукция“.

Към тази точка може да уточните – „Инструкция за спазване на Регламент (ЕО) 561/2006 и Регламент 165/214“. Така при началния инструктаж ще сте изпълнили изискванията на чл. 88, т. 7 от Наредба 33.

Ако до момента не сте извършили и документирали такъв инструктаж, то тогава със заповед определете извършването на извънреден инструктаж на водачите за спазване изискванията на двата регламента и документирайте проведения извънреден инструктаж в книгата за периодичен инструктаж, на работното място и извънреден инструктаж.

В заповедта е необходимо да се посочи програмата на инструктажа, която логично ще бъде от две точки:

 1. Изисквания към водачите в Регламент (ЕО) 561/2006
 2. Изисквания към водачите в Регламент 165/214.

4 мнения за “Изисквания за инструктаж на водачи на моторни превозни средства по Регламент 561/2006 и 165/2014”

 1. Когато имаш камиони на фирмата и ги използваш само за нея нужно ли е да водиш отделен дневник за инструктаж само на водачите при условие че те получават такъв във фирмата като всички останали според работата която ще проведат.

  Отговор
  • Здравейте,
   Изискването за този вид инструктаж всъщност е само за лица, които извършват обществен превоз. Няма подобно изискване в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.

   Така или иначе, няма изискване за периодично провеждане на този инструктаж и за водене на отделна книга за инструктаж само за този вид инструктаж.

   Моет съвет е от записа в стандартната книга за инструктаж (или програмата за инструктаж, или в заповед за извънреден инструктаж, ако е такъв) да е видно, че той е имал като съдържание и такава част, за да се докаже, че е направен.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Когато преназначаваме едно лице от една длъжност на друга, в случая шофьор, достатъчно ли е да направим извънреден инструктаж?

  Отговор
  • Здравейте,
   При положение, че има нови задължения, опасности и т.н., е препоръчително да се направи инструктаж на работното място, а при необходимост и допълнен с обучение (например ще зависи от това какво точно ще управлява шофьора).

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.