Изисквания за обучение на работещите с експозиция на вибрации

Изискванията към работодателя, свързани с вибрации, са посочени в Наредба № 3 от 5 май 2005 г. определя минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.

Една от организационните мерки за намаляване нивото на експозиция на вибрации, когато при оценката на риска се установи превишаване на дневните стойности, е подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасно използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на вибрации.

Дори да няма превишаване обаче, наредбата изисква на работещите да бъде предоставена специфична информация и обучение при наличие на рискове, свързани с експозиция на вибрации.

Преди да напомним какви са изискванията за обучение и информираност на работещите, изложени на рискове от вибрации, да видим какви могат да бъдат и къде съществуват.

Вибрация ръка-рамо

По смисъла на Наредбата „Вибрация ръка-рамо“ е механична вибрация, която при предаване на системата ръка-рамо води до рискове за здравето и безопасността на работещите, по-специално до съдови, костни, ставни, нервни или мускулни нарушения.

Въздействие на такива вибрации имаме при работа с инструменти с ротационно действие (например шлайфмашини, полиращи машини) и инструменти с ударно-пробивно действие (например перфоратори).

Работниците, чиито ръце са редовно изложени на вибрации ръка-рамо, могат да страдат от увреда на тъканите на ръцете до китките и над тях, която причинява симптоми, наричани общо „синдром на вибрации ръка-рамо“

Вибрация на цялото тяло

По определение вибрацията на цялото тяло е механична вибрация, която при предаване на цялото тяло води до рискове за здравето и безопасността на работещите, по-специално до болки в кръста и травми на гръбначния стълб.

Рисковете са най-големи, когато стойностите на вибрациите са високи, експозициите са продължителни, чести и редовни и към вибрациите се прибавят и тежки удари или поклащания.

Въздействие на такива вибрации е налично най-често при управлението на пътно-строителни машини. Работата, която включва експозиция на вибрация на цялото тяло, обикновено се извършва на терени извън пътищата, като например в селското стопанство, строителството и каменоломните, но може да се случи и навсякъде, например на пътя в обикновени или тежкотоварни камиони, в морето на малки бързи плавателни съдове, както и във въздуха в някои хеликоптери.

Вибрацията на цялото тяло не е ограничена само до седящите работници като водачите и може да е налице и при действия в изправено положение, например при стоене върху каменотрошачка.

Изискване за осигуряване на информация и обучение

Съгласно Наредба 3/2005 г. работодателят е длъжен да осигури информация и обучение на работещите, изложени на рискове от вибрации, и/или на техните представители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Информацията и обучението трябва да включват:

 • мерките, предприети за отстраняване и минимизиране на рисковете, свързани с експозиция на вибрации;
 • определените в Наредбата гранични стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие;
 • резултатите от оценката и измерването на вибрациите и възможните увреждания, произтичащи от използваното работно оборудване;
 • необходимостта и начина за откриване и съобщаване на признаците на увреждане;
 • случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение;
 • правила за извършване на дейностите с цел свеждане до минимум на експозицията на вибрации.

Ние можем да представим темата „Вибрации – въздействие и мерки за защита“ като част от обученията по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и така да изпълните и това нормативно изискване.

Знаете ли, че освен в Наредба 3 конкретни изисквания свързани с вибрации има и в Наредба 7/1999 г. и дори в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V?

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Изисквания за обучение на работещите с експозиция на вибрации”

 1. Здравейте,съпруга ми Димитър Танчев е работил 40 години на пътно-строителна машина и от 11 години страда от паркинсон ,а от 2 години се прибави и заболяването полиневропатия/недоказана/,която много го измъчва.Той е на 71 години.Какво може да ни посъветвате,към кого да се обърнем за да му се помогне за облекчаване на страданието причинено от невропатията,като се има предвид,че за 11 години не сме спряли да се консултираме с невролози.Ще сме Ви много благодарни,ако можете да ни помогнете със съвет.

  Отговор
  • Здравейте,

   За съжаление не мога да Ви насоча към специалист или лечебно заведение, тъй като не съм медицинско лице и съответно не познавам медицинските практики и специалисти, които биха могли да Ви помогнат за облекчаване на симптомите.

   Отговор